Delegáti sjezdu rozhodli: KSČM zůstává!

Prostějov (Od našich zpravodajů) - Většina delegátů 3. sjezdu KSČM se vyslovila pro zachování dosavadního názvu (217 ze 369 přítomných) a potvrdila aktuálnost a platnost programových dokumentů kladenského sjezdu - Program KSČM a Úkoly KSČM v nejbližším období 1993-1994. Menšina nespokojená s tímto hlasováním vyhlásila ještě v průběhu sjezdu založení Strany demokratické levice (její programové prohlášení Za demokratickou levicovou stranu podepsalo 87 delegátů), jak to ještě před sjezdem signalizovali Jiří Svoboda a Josef Mečl.

Sjezd konstatoval v usnesení lítost, že „v rozporu se závěry většiny okresních konferencí o nutnosti zachování celistvosti strany nedošlo ke shodě“, přesto vyjádřil přesvědčení, že spolupráce všech subjektů v rámci Levého bloku, jehož součástí se považuje i nové vzniklá strana, se bude dále prohlubovat.

Svým svrchovaným právem rozhodl o ukončení členství v KSČM Miroslavu Štěpánovi a Jaromíru Obzinovi (222 hlasů).

Úpravy stanov schválené sjezdem znamenají, že v KSČM byla dnem konání sjezdu ukončena činnost všech platforem. Při přijímání nových členů je v případě bývalých členů politických stran, tedy i KSČ, zapotřebí souhlasu OV KSČM.

Předsedou ÚV KSČM byl ve dvou kolech tajných voleb zvolen Miroslav Grebeníček (186 hlasů). Byl zvolen 110členný ÚV KSČM, do kterého na návrh klubu poslanců byli zvoleni také poslanci LB Jaroslav Ortman, Josef Hájek, Vlastislav Kuchař, Zdeněk Vorlíček a Jaroslav Soural. V souladu s návrhy okresních konferencí jsou jimi i další poslanci, např. Marie Stiborová. Členem ÚV KSČM je i Václav Papež.

Předsedou ústřední revizní komise se stal O. Zmítko, předsedou ústřední rozhodčí komise Z. Levý.

Na odděleném zasedání iniciátorů Strany demokratické levice byl do čela přípravného výboru postaven Josef Mečl, jeho členy jsou dále Jiří Svoboda, poslanec Vladimír Rezáč, Hana Entlerová, Zdeněk Masopust aj.

Sjezd, který do dějin strany vejde nepochybně jako sjezd rozkolu, se konal 26. června v Kulturním a společenském centru v Prostějově.

Mezi hosty byl předseda Demokratické levice Lotar Indruch, předseda KSS Vladimír Ďaďo aj. Bylo přítomno přes 30 novinářů, mimo jiné dr. Jan Strnad, politický asistent amerického velvyslanectví.

Vzhledem k dramatičnosti sjezdu přinášíme některé podrobnosti o jeho průběhu v časové posloupnosti a v reportážním záznamu na 3. straně.

Naše pravda, č. 26, 1993