Prohlášení 26. mimořádného zasedání pléna Národního shromáždění

Poslanci Národního shromáždění, kteří se sešli na výzvu předsednictva Národního shromáždění v poledních hodinách dne 21. srpna, pokládají za nutné ve chvíli, kdy zákonná vláda a ostatní ústavní orgány nemohou sdělit své stanovisko k současné situaci a plnit své ústavní funkce, prohlásit:

  1. Ztotožňujeme se s prohlášením předsednictva ÚV KSČ a předsednictva NS, které označuje okupaci Československa armádami pěti zemí Varšavské smlouvy za porušení mezinárodního práva, ustanovení Varšavské smlouvy a zásad rovnoprávných vztahů mezi národy.
  2. Žádáme, aby ústavní činitelé, především president republiky Ludvík Svoboda, předseda vlády ing. Oldřich Černík, předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček, předseda ÚV Národní fronty dr. František Kriegel, předseda České národní rady dr. Čestmír Císař a další byli propuštěni z internace a tak mohli vykonávat ústavní funkce, které jim svéprávný lid této země svěřil. Rovněž delegace Národního shromáždění, kterou jsme vyslali na sovětské velvyslanectví v dopoledních hodinách, se dosud nevrátila.
  3. Protestujeme proti tomu, že Národnímu shromáždění, vládě, složkám Národní fronty a jejich představitelům je bráněno ve vykonávání jejich zákonných práv a trváme na svobodě jejich pohybu a shromažďování.
  4. Žádáme kategoricky okamžitý odchod vojsk pěti států Varšavské smlouvy, dodržování Varšavské smlouvy a plné respektování státní suverenity Československé socialistické republiky. Obracíme se na parlamenty všech zemí a světové veřejné mínění, aby podporovaly naše zákonné požadavky.
  5. Pověřujeme delegaci NS ve složení: s. Marie Miková, Josef Macek, František Vodsloň, Pavlo Rapoš, Josef Pospíšil a Václav Kučera, aby vstoupila ve styk s předsedou NS s. Smrkovským, s presidentem republiky L. Svobodou a s předsedou vlády ing. Černíkem, aby je informovala o tomto usnesení a dohodla s nimi další postup. O výsledcích jednání podá delegace NS bezprostředně zprávu československému lidu.
  6. Vyzýváme všechen lid v naší zemi, aby se neuchyloval k násilným akcím proti okupačním vojskům, aby se nedal vyprovokovat různými silami, které si chtějí obstarat důkazy pro oprávněnost intervence a využít situaci k samozvaným akcím.

Pracující lidé, občané!

Zůstaňte na svých pracovištích a chraňte své závody. Použijte pro další rozvoj socialismu v Československu všechny demokratické prostředky.

Bude-li nutné, budete určitě schopni bránit se i generální stávkou. Dobrý život této země může zaručit jen lid, který v ní žije a pracuje.

Žijeme těžké hodiny.

Věříme, že z nich vyjdeme se vztyčenou hlavou a rovnou páteří.

Toto prohlášeni bylo přijato všemi přítomnými poslanci.

J. Valo, v. r., I. místopředseda NS

21. 8. 1968, 14:35, (Materiály NS)