Tomáš Garrigue Masaryk

Milan Machovec

Filosof Milan Machovec, učitel několika generací studentů, kritik patriarchální společnosti a zastánce feminismu, se narodil 23. srpna 1925 a zemřel 15. ledna 2003.  Vystudoval po válce filosofickou fakultu (filosofie, klasická filologie, hudba, teologie), pod vlivem Z. Nejedlého se přiklonil k marxismu jako demokratickému a humanistickému směru a vždy vystupoval proti jeho dogmatům. Vstoupil do KSČ, od padesátých let přednášel na univerzitě. V 60. letech se stal spolu s E. Frommem a E. Blochem organizátorem celosvětového dialogu mezi marxisty a křesťanskými teology, podporoval myšlenku, že ateisté se mohou mnoho naučit od moderních teologů a obráceně. V roce 1968 habilitoval jako profesor filozofie, ale o dva roky později musel školu opustit, když neodvolal svůj protest proti sovětské okupaci.

V 60. letech byl velice plodný - k jeho dílům patří  Husovo učení (1953), Utopie bláznivců a sektářů (1960), František Palacký a česká filosofie (1961), Novotomismus (1962), O dialektické teologii (1962), Josef Dobrovský (1964), Smysl lidského života (1965), Svatý Augustin (1967), Tomáš Garigue Masaryk (1968).

V 70. a 80. letech se stal významnou postavou opozičního hnutí. Od poloviny 70. let přednášel na tzv. bytových univerzitách, hrál na varhany v kostele sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze. Byl signatářem Charty 77. Mezi nejznámější jeho díla té doby patří Ježíš pro moderního člověka a Filosofie tváří v tvář zániku. Jedním z jejích témat bylo (vedle ekologie) i postavení žen v současné společnosti, Machovec sám sebe dokonce považoval za feministu.

Od roku 1990 znovu učil na Univerzitě Karlově a o jeho přednášky byl vždy velký zájem. Krédem Milana Machovce byl citát Konrada Lorenze: "Buď se ve 21. století ekologická problematika stane základem dialogu celoplanetárního lidstva, nebo žádné 22. století už nebude." Mezi jeho žáky patřili dnes významný filozof Václav Bělohradský, básník Egon Bondy či například Jan Palach.

*

Knihu Tomáš Garrigue Masaryk chystal Milan Machovec od roku 1965, rukopis dokončil v roce 1967. Vyšla počátkem roku 1968 v nakladatelství Melantrich a byla téměř okamžitě rozebrána. Následovalo okamžitě 2. vydání s novou předmluvou v nákladu 60.000 výtisků. Toto vydání je základem našich ukázek. Doporučujeme Vám si knížku pořídit. Třetí doplněné vydání vyšlo v roce 2000 v Riopress, Česká expedice.


OBSAH

Předmluva k druhému vydání

Úvod

  1. Vstup do života
  2. Kde vzít klíč k zařazení?
  3. K filosofii lidské existence
  4. O smysl vědy
  5. V zápasech o smysl dějinného vědomí
  6. K zápasům o smysl lidského života
  7. Masaryk a politika

Závěr

UKÁZKY Z MASARYKOVÝCH SPISŮ

Seznam obrazových příloh