Teorie jednání

Pierre Bourdieu

Sociolog Pierre Bourdieu je řazen k proudu tzv. kritické angažované sociologie, pokoušející se o propojení dosud zdánlivě nesouvisejících pohledů sociologie subjektivistické a objektivistické. V sedmi kapitolách vysvětluje autor klíčové termíny svých teorií. Mimo jiné se zabývá modelem vzniku státu, vlivem státu na formování ducha či zda teoretické modely konstruované ze studia francouzské společnosti lze aplikovat i na jiné národní a civilizační oblasti. Kniha vyšla v nakladatelství Karolinum v roce 1998  ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze v rámci programu F. X. Šalda.

O úvahách nedávno zemřelého Pierra Bourdieu se dočtete v hezkém článku Jana Kellera Jako zrnka písku.

Na tomto místě naleznete jedinou kapitolu, a to kapitolu 4 - Duch státu.


Obsah kapitoly 4 - Duch státu

Zrod a struktura byrokratického pole

Radikální pochybnost

Koncentrace kapitálu

Symbolický kapitál

Vliv státu na utváření myslí

Monopolizace monopolu

Dodatek

Duch rodiny

Dobře podložená fikce

Nastolování

Rodina jako místo sociální reprodukce

Stát a občanský stav


PIERRE FÉLIX BOURDIEU (1930-2002) - francouzský sociolog. Věnoval se výzkumu v oblasti vzdělání a kultury, rozpracoval distinktivní teorie udržování sociálního řádu. Napsal řadu knih a studií, mj. Les Héritiérs (Dědicové, 1964), Un Art Moyen (Prostřední umění, 1965, jako spoluautor s L. Boltanskim, R. Castelem, J. Chamboredonem), L´Amour de l´art (Láska k umění, 1966), La Reproduction (Reprodukce, 1970), La Distanction (Odlišení, 1979), La Noblesse d´État (Státní šlechta, 1979), Ce que parler veut dire (Co znamená mluvit, 1982), Homo academicus (1984), Misére du monde (Bída světa, 1993), Contre-feux (Protiohně, 2001). Česky vyšly Teorie jednání (Raisons pratiques: Sur la théorie de l´action, 1994, č. 1998) a Nadvláda mužů (La domination masculine, 1998, č. 2000). Evropské sociální hnutí, pro jehož vznik se P. Bourdieu angažoval, má internetovou adresu www.samizdat.net/mse.