Ještě k cílům levice a VI. sjezdu KSČM

Vojtěch Filip

Považoval jsem za vhodné krátce reagovat na dva komentáře A. Mitrofanova*, které vyšly po sjezdu v Právu. Když jsem nedostal šanci ve stejném deníku, učinil jsem to prostřednictvím Haló novin. Moje upřesnění a pohled delegáta sjezdu ovšem vyvolaly další polemiku, která v Haló novinách vyšla dokonce na pokračování. Štěpán Kotrba, který ještě náleží k těm lepším českým novinářům, hájí ve svém Mýtu a realitě sjednocující se levice pohled A. Mitrofanova na naše sjezdové jednání. Nic proti tomu, každý máme právo na svůj názor a dialog je nejen o názorech, ale také o naslouchání. Vím, že mohu vyvolat další polemiku, ale to už tak po rozhodujících jednání politiků bývá. Znovu nebudu souhlasit s některými názory či spíše popsanými východisky. Nakonec možná bude lepší, když polemiku povedou mezi sebou komentátoři, protože pro politika realistu je důležitější, aby stále byl u politických rozhodnutí, ne aby je komentoval.

Je dobře, že v závěru článku Štěpán Kotrba říká, že se máme ptát, zda všichni delegáti mluvili tak, že neměl kus pravdy právě A. Mitrofanov. Ale to jsem já přece neříkal, že všichni byli podle jednoho střihu - to by ani nebylo dobře, já jsem jen upozorňoval na to, že právě A. Mitrofanov viděl náš sjezd jen z té horší stránky a od komentátora jeho kvalit bych čekal zasvěcenější článek.

Druhá věc je, zda to jde udělat tak, že změny zařídí pouze komunisté. Ale to si přece nemyslíme a ani to tak na sjezdu neznělo. Je jasné, že na evropské integraci - nikoli pouze EU - se budou muset podílet nejen komunistické a socialistické, ale i sociálnědemokratické strany a radikální zelené strany. A určitě to nebude přes slučovací sjezdy, ale prostřednictvím rovnoprávné spolupráce. Ustupovat nebude nikdo - ale postupovat alespoň na části cesty společně budou muset všichni. Pokud jim jde o cíl - tedy o humanismus, sociální spravedlnost a o člověka. Těm, kterým půjde jenom o moc, těm nakonec nepomůže žádný mediální trik.

A ještě k druhé otázce a zbytek opravdu nechám na komentátorech. Přestaňme směšovat vlastenectví a nacionalismus. Pojďme přísně oddělit národní identitu, kterou bude garantovat i evropská ústava a společný postup - internacionalismus v Evropě. Nepohrdejme tzv. stářím a neurážejte ty myšlenky, které budou mít ještě hodně práce před sebou. Nezapomínejme, že na Všeslovanském sjezdu v Praze - v době války - v bývalé v Jugoslávii vedle sebe znovu seděli Srb, Chorvat, Slovinec. Nezapomínejme, že na naši spolupráci čekají třeba Bulhaři a další.

Haló noviny, 1. června 2004


* Články Alexandra Mitrofanova v Právu:
Optická většina (17. 5. 04) a Jednotná levice je mýtus (18. 5. 04)