Ransdorf a Strana evropské levice

Když jsem si přečetl rozhovor s Miloslavem Ransdorfem v dnešních Haló novinách (14. 4.), začal jsem být trochu na pochybách, zda má vůbec proces vzniku Strany evropské levice (SEL) informačně a organizačně pod kontrolou. V rozhovoru totiž padly informace, o nichž by se dalo s úspěchem pochybovat. A to je dost zarážející, protože KSČM se stala vedle naší Strany demokratického socialismu právě díky Ransdorfově podpisu na Berlínské výzvě v lednu 2004 jedním z iniciátorů vzniku SEL.

Především je třeba povědět, že přípravou zakládajícího sjezdu SEL se intenzivně zabývá právě Iniciativní skupina (IS), jejíchž setkání se však Ransdorf od ledna neúčastní. KSČM se tedy oficiálně nepodílí na diskusích před vznikem SEL. Musím nutně předpokládat, že návrhy, které podle rozhovoru jménem KSČM předkládá, předává pouze kuloárně jednotlivým členům IS, např. komunistickým stranám Francie nebo Rakouska.

Ransdorf v rozhovoru připouští, že iniciativa založení SEL je nešťastně zahájená a teritoriálně omezená. Tady mu vůbec nerozumím. Pokud by to byla pravda, neměl v Berlíně připojovat svůj podpis. Ona to ale pravda rozhodně není. Projekt SEL je otevřeným projektem jak teritoriálně, tak názorově. Překonává jak hranice Evropské unie, tak mantinely čistě komunistického hnutí; zakládajícími členy budou levicové strany jak mimo EU, tak strany "sociálnědemokratizující", avšak stále nalevo od evropské sociální demokracie, a to buď sociálně nebo zeleně.

Ransdorf dále podle mého názoru mate čtenáře Haló novin, když připouští existenci diskuse o stanovách SEL v průběhu římského sjezdu. Iniciativní skupina totiž akceptovala výhrady právě komunistických stran a usiluje o to, aby měla SEL konsensuální charakter, který by znemožnil vznik uskupení typu Komunistické internacionály. Otázka stanov musí být vyjasněna před zakládajícím sjezdem SEL, tedy na setkání IS v Bruselu 19. 4.

Nechtěl bych však být vůči Ransdorfově rozhovoru v HaNo výhradně negativistický. Jeho popis diskuse o SEL v rámci komunistického hnutí považuji za zdařilý, za pozitivní beru i jeho snahu přinést argumenty ve prospěch vznikající SEL.

Milan Neubert, SDS, 14. 4. 2004