Praha

Beseda s Čestmírem Císařem

Koncem října 1999 rozeslal jeden z posledních žijících velkých představitelů Pražského jara roku 1968, Čestmír Císař, svým přátelům šestistránkovou úvahu o identitě a perspektivách české levice. Bývalý předseda Obrody Vojtěch Mencl v článku k Císařovým osmdesátinám (Právo, 3. 1. 2000) poznamenal, že zodpovězení otázek předložených Císařem si naléhavě "žádá nejen naše dnešní krize, ale i éra nastupující globalizace".

Výbor pražské organizace SDS uspořádal 28. března besedu pražského aktivu SDS s Čestmírem Císařem. Trvala téměř tři hodiny. V duchu jeho tezí se diskutovalo o potřebě historicko-politologické analýzy socialistických proudů, o podmínkách sbližování levicových sil u nás, včetně otázek "taktiky české levice v nejbližším období". Stranou nezůstaly ani mezinárodní aspekty, zejména v souvislosti s blížícím se vstupem ČR do Evropské unie. Jednoznačně se ukázalo, že se s podstatných otázkách shodujeme. Čestmír Císař měl možnost seznámit se s programem (1998) a listopadovým provoláním (1999) SDS a několikrát na besedě zdůraznil, že naše názory jsou velmi shodné s jeho stanovisky. Závěrem jsme se dohodli, že se v užším kruhu s Čestmírem Císařem znovu sejdeme a připravíme k vydání jeho materiál o perspektivách české levice. Bude uveřejněn v pražském občasníku Emancipace.

Vladimír Seidl, předseda pražského výboru SDS