Program SDS - projekt společenské obnovy

  1. Strana demokratického socialismu je levicovou stranou socialistické orientace. (I. kap.)
  2. Společenská obnova a hledání východiska z krize musí být věcí všech a výsledkem demokratické diskuse. (II. kap.)
  3. Nechceme nečinně přihlížet k úpadku průmyslové a zemědělské výroby, k destabilizaci podnikové sféry a ke krizi měny. (III. kap.)
  4. Nestojíme o takové ekonomické změny, které se uskutečňují bez ohledu na zdraví člověka, které neslouží rozvoji vzdělanosti, kulturní vyspělosti a fyzické zdatnosti lidí a které narušují harmonii mezi člověkem a přírodou. (IV. kap.)
  5. Vzdělání a celková kulturní vyspělost obyvatel, rozvoj vědy a výzkumu, jsou nezbytnými podmínkami rozvoje společnosti. (V. kap.)
  6. Vyznáváme zásadu, že stát je spoluodpovědný za zajištění důstojných životních a sociálních podmínek pro své občany. (VI. kap.)
  7. Považujeme bohaté obce bez chudých občanů za základ prosperujícího státu. (VII. kap.)
  8. Naše pojetí zahraniční politiky vychází ze zásad rovnoprávné spolupráce mezi státy a národy, podpory svobody a demokracie ve světě, včetně podpory práva národů na sebeurčení a vlastní stát. (VIII. kap.)
  9. Naším jednoznačným požadavkem je vytvořit prosperující společnost na základě právního státu. (IX. kap.)
  10. Jsme stranou svobodných a svobodně smýšlejících lidí, kteří upřednostňují všelidské a celospolečenské zájmy nad zájmy stranickými, třídními i osobními. (X. kap.)