Čtení o veřejném mínění

Autor: Lubomír Vacek <(at)>, Téma: 01. Knihy, Vydáno dne: 17. 07. 2005

V Nakladatelství Orego vyšla v roce 1997 útlá knížka, která má zvídavému čtenáři populárně osvětlit problematiku veřejného mínění, a to především z marxistických pozic.

Její autor, Lubomír Vacek (*1930), je předním českým sociologem v oboru výzkumů veřejného mínění. V letech 1969 až 1990 pracoval v Ústavu pro výzkum veřejného mínění v Praze jako výzkumný pracovník a zástupce ředitele. Na bratislavské univerzitě J. A. Komenského obhájil v roce 1974 kandidátskou disertační práci k teoretickým a metodologickým aspektům veřejného mínění. Sedmnáct let přednášel sociologii na Fakultě žurnalistiky UK v Praze. Je autorem mnoha odborných statí a výzkumných zpráv. Řídil práce na více jak čtyřiceti sociologických výzkumech. V roce 1996 vedl výzkumný tým jednoho z největších podnikových výzkumů v České republice v holdingu ČKD Praha. V současné době se zabývá obecnou problematikou veřejného mínění, sociologií a sociologickými výzkumy v podnicích. Je předsedou občanského sdružení Klubu sociologů a psychologů.

Vybrané kapitoly této knížky berte jako pozvání k jejímu nákupu nebo zapůjčení.


OBSAH

Přijměte pozvání

 1. Veřejné mínění = hlas lidu
  Termín veřejné mínění není jednoznačný. Různá pojetí veřejného mínění. Ke struktuře veřejného mínění. Společenský význam veřejného mínění.
 2. Když se řekne výzkum veřejného mínění
  Charakter výzkumů. Výzkumy a odraz objektivní reality. Poznání názorů má hluboký smysl. Zpětný vliv výzkumů.
 3. Jak se výzkumy dělají
  Techniky výzkumu veřejného mínění. Dotazník a otázky. Výběrové soubory aneb koho se ptáme. výpočty a zprávy. O věrohodnosti výzkumů.
 4. Tradice výzkumů a proměny mínění české populace
  I výzkumy mají historii. Počátky výzkumů v Československu. První výzkumný ústav. Veřejné mínění v osmašedesátém a krátce poté. Vývoj v sedmdesátých a osmdesátých letech. Výzkumy po listopadu 1989.
 5. Mínění všech a mínění některých
  Názorová pluralita a názorová diferenciace. Znáte složení populace České republiky? Názory různých sociálních skupin. "Nevím" je také odpověď. Charakteristika názorového zaměření dělníků. Charakteristika mínění mladé generace.
 6. Názory na všechno čím lidé žijí
  Spektrum obsahového zaměření výzkumů. Nejen výzkum mínění, ale i znalostí a jednání.
 7. Nedávná minulost a současnost v názorech občanů
  Hodnotové a světonázorové orientace. Veřejné mínění o sdělovacích prostředcích. Ekonomické mínění. Názory na sociální problematiku. Názory na kriminalitu. Veřejné mínění o všem možném. Veřejné mínění ve světě.
 8. Veřejné znamená rovněž politické
  Spokojenost s režimem a s politickou situací. Veřejné mínění a politická orientace. Volební preference a volební rozhodování. Důvěra v politické orgány a politické osobnosti. Názory na konkrétní politické problémy.
 9. Veřejné mínění vidí dopředu
  Veřejné mínění, představy a iluze. Znát názory lidí = předjímat jejich jednání.

Vycházka do světa veřejného mínění končí

Základní použitá literatura