logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 330
Prům. 228.8

Nyní si čte web : 53 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Čtení o veřejném mínění (9)

Vydáno dne 17. 07. 2005 (6743 přečtení)

9. Veřejné mínění vidí dopředu

Má veřejné mínění skutečně schopnost předvídat budoucnost? Vidí lidé opravdu dopředu? Anebo alespoň tuší, jak se budou události vyvíjet?

Lidé ve své většině velice bystře a vnímavě reagují na vše, co se kolem nich děje. Uzpůsobují svá jednání konkrétní situaci, aby s ní sladili své zájmy a přání. Aby taková jednání provedli, musí rozhodnutí o nich nejprve projít jejich hlavou, musí si k různým okolnostem svého života vytvořit vztah, postoj.

A pak mohou, ale nemusí se k záležitosti také vyjádřit. Jestliže tak učiní, jejich vyjádřené mínění obsahuje určité, nikoli přesné dispozice, sklony, předpoklady k jejich činům.

Lidé budoucnost zřetelně a přesně nevidí, ale v jejich názorech jsou zakotveny zárodky jejich budoucího jednání. Lidé nejsou, až na výjimky, ani jasnovidci, ani prognostiky. Ani veřejné mínění nemá schopnost předvídat vývoj ve smyslu prorokování a věštění. Může však budoucnost předjímat, předcházet. Mínění je předzvěstí budoucího jednání jednotlivce, veřejné mínění je předzvěstí jednání malých i velkých sociálních skupin.

Veřejné mínění, představy a iluze

Lidé do svých názorů, do svých vyjádření vkládají, aniž si to uvědomují, své racionální myšlenky, ale také své city, představy a přání. V názorech každého člověka se odrážejí jeho přání, touhy a očekávání. Bude-li se dívat na tu či onu věc sebeobjektivněji, bude vždy vkládat, třeba podvědomě, do tohoto názoru svoji představu pro něj nejpřijatelnější. Může to být jen náznak, který podstatně ovlivní jeho vyjádření, mínění.

Myšlenkové pochody jednotlivců jsou ovlivňovány nejen jejich momentálním fyzickým a duševním stavem a také prostředím, ale i úrovní jejich představivosti. Někdy menší, jindy větší. Někdy přesnou, jindy klamnou. Právě těch klamných až falešných představ bývá velice mnoho. Bývá jich mnoho v osobním, ale i ve společenském životě.

Nejsou to jen iluze, ale i vize, mýty a sny založené na emocionálních faktorech, na psychickém stavu jedinců i skupin, na vlivu prostředí a stylu života, ale také na vzdělání a zkušenostech.

Iluze je hezký sen a příjemná představa, která má v sobě náboj pozitivního očekávání, naděje. Není představou vůbec, ale je představou ve směru pozitivního naplnění hodnotové orientace člověka, představou pro něho eticky přijatelnou. Z pohledu jiných hodnot, jiného člověka taková představa nemusí být iluzí.

Iluze hrají v životě lidí mimořádnou úlohu. Člověk bez iluzí nemůže žít. Na jejich základě si vytváří cíle, plány, které jdou někdy i nad jeho možnosti. Ne všichni jim přisuzujeme stejný význam. Ne všichni podléháme stejným iluzím, a když je sdílíme, tak ne vždy stejně silně. Složitý, velmi složitý je svět iluzí, které v sobě nosí lidé, a kterých se nemíní a ani nemohou jednoduše zbavit.

Iluze, jako zkreslené vnímání skutečnosti a klamné naděje, mají různou váhu a důležitost při vzniku a formování veřejného mínění. Čím více se názor opírá o pravdivé, vědecké poznatky, tím méně je iluzí. Vědecké poznání, poznání reálné skutečnosti je pak procesem deziluze.

Velice silně působí iluze na veřejné mínění v oblasti společenského života, v jeho různých sférách. A tak se setkáváme s iluzí věčného spasení v podobě náboženské víry, s iluzí snadného zbohatnutí prostřednictvím her a loterií, ale také s iluzemi „politickými“ např. v podobě iluze dokonalého demokratického uspořádání společnosti a absolutní svobody, iluze o volném trhu, o lidovém kapitalismu. Iluze zde působí dvojím směrem: jako podpora společenského vývoje, anebo jako jeho brzda.

Iluze lidí jsou hlavním komponentem manipulace s nimi. Umělé vytváření iluzí, mýtů a vizí u lidí je totiž perfektním, rafinovaným, zaručeně fungujícím způsobem jejich získání a ovládnutí. Manipulace lidmi je onou generální metodou, s jejíž pomocí se dařilo držet celá pokolení lidstva v iluzorních představách o dobru společenských systémů všech typů a v představách o humanitě vládců všech dob. Manipulace lidmi, jejich smýšlením i jednáním (díky jejich schopnosti snadno si utvořit iluze o čemkoli, kde jim chybí znalosti a vlastní zkušenosti) je ve skutečnosti důmyslným postupem proti nim.

Manipulace lidmi se často opírá o jejich egoistické postoje a snahu po řešení individualistických a skupinových zájmů. Lidé podléhají iluzím o rychlém zlepšení jejich života, který jim "zaručují" nejrůznější instituce.

Často slýcháme, že podstatná část české populace je naivní, neznalá v posuzování systému a uspořádání společnosti a světa. To platí jen v té míře, v jaké lidé podléhají iluzím.

Silně diferencovaná struktura veřejnosti a jejího mínění se odráží i ve značné odlišnosti přístupu různých sociálních skupin k iluzím, a v jejich různé dispozici iluzím podléhat, či jim odolávat.

Iluze zkrášlují život člověku, dokonce ho činí přijatelnějším, ale jen do určité míry. Tu míru by měl člověk znát, měl by vědět, kde začíná a končí příjemná iluze, a kde začíná a končí reálná skutečnost.

Deziluze jako cesta z iluzorních představ je obtížná. Vždy je spojena s poznáním skutečnosti - často tvrdé a trpké. Zvítězí vlastní zkušenosti a poznání, anebo nové sliby a další manipulace ? Zřejmě jak u koho.

Znát názory lidí - předjímat jejich jednání

Jak je možné, že odborníci v oboru veřejného mínění a jeho výzkumu vcelku přesně předpovídají výsledky voleb? Jak je možné, že víceméně přesně odhadnou trendy vývoje nejen postojů a stanovisek lidí k různým problémům společenského života, ale i jejich výsledné chování?

Podobně jako lékař podávající lék proti určité chorobě ví, jak bude na člověka působit, při znalosti jeho zdravotního stavu, při znalosti kvalit léku a podmínek jeho užívání, může i sociolog na základě znalosti stavu veřejného mínění předkládat určitá doporučení nebo alespoň náměty pro uzdravení společenského klimatu, vztahů mezi lidmi, jejich chování.

Bohužel, nemá situaci lehčí, spíše těžší. Jednak proto, že společenské procesy jsou ještě složitější, než procesy probíhající v těle člověka, jednak proto, že sociologie ani vědy jí blízké, zejména sociální psychologie, nejsou zdaleka tak propracované jako medicínské obory. K tomu přistupují ještě další bariéry spočívající např. v menší kvalitě odborníků, v nedokonalosti metod, ale také v celkovém podceňování sociologie.

Jedním ze základních předpokladů poznávání budoucího jednání lidí, dalšího vývoje společnosti a stanovení její správné „léčby“ je tedy poznání veřejného mínění, zmapování jeho stavu a proměn. Ostatně lékař také téměř vždy při sepisování anamnézy se pacienta ptá, jak se cítí, jak se mu vede, co ho trápí a bolí, pak provede vyšetření a stanoví diagnózu. Jde tedy o to nejprve zjistit, zmapovat, poznat stav, poté odhadnout možnosti a předpoklady dalšího vývoje a nakonec stanovit další postup.

Prognostická funkce veřejného mínění, někdy nazývaná predikční či předpovídací, v literatuře příliš rozvedena není, různí autoři však na ni poukazují. Třeba jen tím, že veřejné mínění považují za signál budoucího vývoje.

Mínění nepředbíhá událostem, ale předjímá je, v hrubých rysech je zná předem, ví o nich. Čím lépe a přesněji bude veřejné mínění zjišťováno, tím přesněji může být signalizován, předvídán a prognózován vývoj událostí.[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Lubomír Vacek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1773 (1773 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1384 (1384 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1319 (1319 hl.)
Prohnilý humanismus !!
897 (897 hl.)

Celkem hlasovalo: 9143


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.