Manipulace nemající obdoby

Autor: Vlastimil Balín <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 28. 08. 2005

Omlouvám se, že vedle zavedení tématu členství KSČM v SEL a úvodního slova k němu, jsem navíc již jako druhý diskutující. Ale prostě, když jsem navštívil webové stránky Haló novin a viděl nebývalé množství (60) čtenářů, kteří samozřejmě hodnotili na stupnici 1 až 7 článek J.Dolejše (kde 1 je nejhorší a 7 nejlepší) celkovou součtovou známkou 2,85, nemohu mlčet o celé této story, tak typické pro fungování KSČM zejména po jejím VI. sjezdu.

Reakci napsal J.Dolejš před týdnem a celý týden trvalo šéfredaktorce M.Moučkové, aby uvedení nepravd a mlžení z článku vedoucího oddělení ÚV KSČM H.Charfo byly článkem J.Dolejše, který je místopředsedou strany a poslancem PČR, uvedeny na pravou míru. Stalo se tak navíc po mé osobní intervenci a SMS zprávách, kdy jsem šéfredaktorce vysvětlil, že názor J.Dolejše je objektivnějším viděním situace než-li Charfův. Názor J.Dolejše byl navíc publikován za slib jmenovaného, že nebude reagovat na případné reakce na jeho obsah!!!???

Přitom je třeba PT čtenářům osvětlit, proč byl zřejmě publikován po týdenním "sušení" v redakci. Je trvalou praxí, kterou jsem já osobně zažil několikrát, že přeci nelze, aby vyšel v Haló novinách někdo z vedoucích představitelů KSČM a soudruh předseda absentoval. Tak si povšimněte, že v sobotu, kdy vyšel J. Dolejš, vyšla interpelace M. Grebeníčka a navíc ještě otázka pro M. Grebeníčka. Ten týden prodlevy pořebovali "poradci" M.Grebeníčka na to, aby "stačili též něco sesmolit". Navíc očekávejte, že vedle uvedeného negativního hlasování se jako houby po dešti objeví na článek J. Dolejše možná již v pondělí nejdéle v úterý negativní reakce, které si během uvedeného týdne dotyční též stačili nachystat.

Musím konstatovat, to co jsem uvedl v SMS zprávě šéfredaktorce Haló novin, chce se mi zvracet. Kladu si jen otázku, jak dlouho se členská základna a jak věřím, že ještě existuje - zbytek rozumných funkcionářů, nechají takto hrubým způsobem manipulovat lidmi kolem předsedy strany, moravskými a pražskými barony (jak je jednou vtipně nazval M. Ransdorf).

28. 8. 2005, Vlastimil Balín na svém serveru www.balin.cz


Poznámka redakce SDS:

Vlastimil Balín to odhadl téměř dokonale: 2. září vyšel Jumrův článek Nekličkujme před problémy a o den později Klimšovo zopakování Charfovy argumentace Několik poznámek ke Straně evropské levice.