logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 24.3
21 denni
Max. 647
Prům. 454.7

Nyní si čte web : 61 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Nekličkujme před problémy

Vydáno dne 02. 09. 2005 (6472 přečtení)

Místopředseda Dolejš se v příspěvku, který vyšel v Haló novinách 27. srpna, věnuje nadcházejícímu sjezdu Strany evropské levice a postoji, který k této straně až dosud zaujímá KSČM. Více než rozboru dosavadních praktik SEL se však věnoval opakovanému strašení stalinismem.

Soudím, že si vzal příliš velké sousto, pro mne a jsem přesvědčen i pro drtivou většinu strany těžko stravitelné. Dovolím si proto polemiku s některými jeho tvrzeními.

Jiří Dolejš napsal: KSČM vyslala do Říma (na ustavující sjezd SEL) delegaci s cílem vstoupit do této organizace, pokud budou zohledněny naše požadavky. KSČM se nestala členem SEL a následující jednání ÚV KSČM potvrdilo statut pouhého pozorovatele. Toto tvrzení není přesné. Delegace nebyla vyslána s výslovným zadáním vstoupit do SEL; nejela do Říma ani s požadavky, které měly být zohledněny. Situace, která delegaci KSČM (v níž Dolejš nebyl) vedla k tomu, že se při hlasování o statutu SEL vyslovila proti, se vyvinula až při jednání o navrženém textu. Statut pozorovatele není jen pouhým pasivním stavem; účastníme se všech akcí, které SEL navrhne a které jsou v souladu s našimi postoji.

Návrh na vypuštění slova 'stalinistický 'z věty ve stanovách SEL o bezvýhradném odmítnutí nedemokratických, stalinistických praktik a zločinů já považuji od počátku za velmi nešťastný. Pro jasnost je nezbytné uvést, že s návrhem na změnu této formulace vystoupil vedoucí delegace Miloslav Ransdorf, kterého je nemožné pokládat za stoupence stalinismu. Předložil protinávrh, aby stanovy obsahovaly odmítnutí všech, tedy jakýchkoliv nedemokratických praktik. Pozorný čtenář návrhu, který nám byl předložen, nemůže nevidět, že odsuzoval jen a výhradně stalinismus. Pro jednání o založení nové strany založené na politickém konsenzu bylo charakteristické, že předsedající ani nedali o našem protinávrhu hlasovat. Nemohli jsme tedy udělat nic jiného, než s navrženým textem pro deficit demokracie nesouhlasit.

Odmítnutí stalinismu nemůže být proto nahrazeno pouhým odkazem na zločiny, na kterých se Stalin osobně účastnil. Stalinismus dál přežíval a přispěl tak významnou měrou ke krachu v r. 1989. Stalinismus jako určitý systematický rys vedení společnosti se zakořenil v politické praxi celého bývalého sovětského bloku i po jeho smrti, a to i v kontextu s jinými obdobnými formami, které se projevily např. v Asii či jiné části světa (Kuba?). Tady si opravdu Jiří Dolejš bere příliš veliké sousto. Nelze ani věřit, do jakého souznění s nejzarytějšími antikomunisty se svým názorem dostal.

Pro atmosféru římského jednání bylo nešťastné, že v delegacích některých západoevropských stran levicového typu zřetelně vládl názor, že u nás a v žádné další zemi socialistického (podle Dolejše sovětského) společenství socialismus vůbec nebyl a že celým výsledkem desítek let vytváření sociálně spravedlivé společnosti byly jen 'desítky milionů mrtvých '. Dokonce zazněl hlas, že by se v jednacím sále nemělo vůbec hovořit o nějakém Sovětském svazu. To vše 8. května, v předvečer čs. státního svátku. Většina členů delegace KSČM byla pobouřena a vyzvala mě (protože jsem byl schopen mluvit spatra anglicky), abych se za nás (Miloslav Ransdorf byl momentálně mimo sál) vyjádřil. Pokusil jsem se delegátům vysvětlit, jak je pro nás právě v tento den role SSSR citlivou a emotivní otázkou; nic více, nic méně, vyslyšeni jsme nebyli.

Otevřeně říkám, že se postoj některých stran k existenci Sovětského svazu a bývalého socialistického společenství nezměnil. Inspiruje se nejhrubším falzifikátem, Černou knihou komunismu, kterou i Miloslav Ransdorf označil za nevědecký, ideologicky účelový paskvil. Kdo nevěří, ať tam běží. Minulý týden šel v ČT velice zajímavý americký film Akce Jelcin, natočený podle skutečných událostí prezidentské kampaně v Rusku v r. 1996. Důležité je, že tento film natočili Američani sami. Jasně ukazuje, jak byla právě psychologická lež o komunistické minulosti Ruska vržena do éteru, aby podpořila Jelcinovu kampaň - a stala se opravdu posledním trumfem, který přivedl Jelcina (a kohortu jeho novodobých ruských historiků a politických mafiánů) k hubenému, ale přesto volebnímu vítězství.

Udivuje mě drzost, s níž Dolejš zasadil stalinismus do politické praxe nejen KSČ, ale všech stran sovětského bloku pro celá desetiletí po Stalinově smrti. Je udivující, jak se několika slovy dokáže vypořádat s celou naší historií; je pobuřující, že komunistickým a dělnickým stranám ostatních ZSS ani nedopřál autonomii, aby si svou historii zhodnotily samy. I to přece patří k politické demokracii.

Pokud by toto mělo být ideové zdůvodnění, proč KSČM dosud odmítá členství v SEL, pak s tím nemohu souhlasit. Uchazeč (o členství) má samozřejmě možnost nejdříve vstoupit a teprve pak uplatnit své návrhy zevnitř, v rámci určité demokratické procedury. I Jiří Dolejš měl v minulosti příležitost vstoupit do KSČ a pokusit se její nedemokratičnost napravit zevnitř. Já jsem (a se mnou tisíce jiných) za nápravu závažných chyb (např. v kádrové politice) v rámci demokratické procedury KSČ vystupoval trvale. Nebylo to vždy snadné a u vedoucích činitelů ne vždy populární. Dolejš vstoupil do KSČ až velice pozdě, na velkém díle přeměny společnosti se nepodílel, ale na její hodnocení si dělá přednostní nárok. Dokonce se za něco, u čeho nebyl, omlouvá. Asi před dvěma roky ve straně, pod každým kamenem, objevil stalinistu. Zřejmě za něj pokládá každého, kdo obhajuje socialistickou minulost, vlastně to dobré, oč se zasloužila. Svůj negativní postoj k starším členům strany (a těch je, bohužel, v KSČM většina), kteří se věnovali práci a ne údajné patologii, projevil následujícími slovy:

Osobně bych považoval ústup v této otázce od Programu KSČM (nikdo od něj neustupuje) za rezignaci na podstatnou část identity KSČM a ohrožení konsenzu, který byl v orientaci naší strany vytvořen na III. sjezdu a po něm. Považuji to osobně za nebezpečnou krajnost, která otevírá cestu k recidivě tohoto projevu politické patologie ...

Myslím, že Dolejš straší účelově. Ne, vůbec se neobávám, že zde hrozí nějaká recidiva minulých metod; všichni, kdož jsme do strany vstupovali z přesvědčení o správnosti našeho světového názoru a právě proto jsme v ní i setrvali, nejsme nepoučitelní. Jenom se prostě nechceme zříci svého mládí a své celoživotní práce; jenom nechceme zapomenout na úlohu, kterou v porážce fašismu sehrál Sovětský svaz; jenom si přejeme, aby Stalinovu osobnost zhodnotila znalá historie ve všech fázích jeho postavení na čele Sovětského státu, a zejména ve vztahu k daným historickým a časovým podmínkám. Myslím, že v objektivním hodnocení budou nejen extrémní zápory, ale také nepopiratelné klady.

Myslím, že ve věci stalinismu nekličkujeme. Nejlepší způsob, jak stalinismus (a všechny další nedemokratické metody politiky) překonat, je nediskutovat o něm, ale řídit se jinou, odpovědnou politickou praxí. Jsem přesvědčen, že dnešní KSČM se demokratickými pravidly důsledně řídí; patří k nim i respektování usnesení, která přijímá ústřední výbor mezi sjezdy. Pokud místopředseda Dolejš brojí proti usnesení ÚV ve věci členství v SEL (což vůbec není věc vedoucího zahraničního oddělení, jak se značí sugerovat), pak je pro mne problémem právě on.

Haló noviny, 2. září 2005, Václav Jumr


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Václav Jumr | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1228 (1228 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.