logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2020   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 40
Prům. 28.4
21 denni
Max. 833
Prům. 729.7

Nyní si čte web : 55 uživ.

Okolní události naąima očima

* Padouch nebo hrdina?

Vydáno dne 11. 08. 2004 (3279 přečtení)

V poslední době oživily český společensko-politický život dvě „komplementární kauzy“, v nichž se proplétá politika s právem: otázka udělení vyznamenání bratřím Mašínům, a na druhé straně nástup odsouzeného Karla Hoffmanna k trestu odnětí svobody.

Vzhledem k povaze obou případů není divu, že názory veřejnosti jsou do značné míry rozpolceny - pro jedny jsou hrdiny Mašínové, a padouchem Hoffmann, pro druhé je tomu právě naopak. Oběma případům je přitom společné to, že se vztahují k době, v níž se naše společnost v zásadních otázkách neřídila právním řádem. (Bez ohledu na zákonnou definici takového „období nesvobody“ je nepochybně toto období v českých dějinách dlouhé, a sahá přinejmenším od 15. 3. 1939 do nelegálního rozdělení republiky 1. 1. 1993; na tomto konstatování nic nemění fakt, že intenzita porušování a ignorování právního řádu byla v různých fázích tohoto období různá, a různá byla i motivace pro porušování „vlády zákona“, resp. tolerování nezákonného jednání.) Prostým právnickým rozborem proto jen těžko dospějeme k jasnému názoru: nepochybně jde v obou případech (a v názorech obou skupin hodnotitelů) o účelové kroucení a přizpůsobování práva - o to snáze možné, že se právě jedná o dobu, kdy u nás právo „nevládlo“.

Diametrální protiklad v hodnocení činů Mašínů a Hoffmanna je nesporně dán rozdíly v hodnocení jejich motivace,  a v této oblasti sotva najdeme nějakou „neutrální platformu“, která by umožnila alespoň základní sjednocení názorů. Chceme-li se proto pokusit o co možná objektivní pohled, musíme se zaměřit na prostá fakta. Tady jsou:

  1. Bratři Mašínové se, motivováni odporem proti nesvobodě a nedemokratickému režimu, dopustili hrdelních zločinů, včetně činů, které jsou trestné i během války (zavraždění zajatce). Jejich činnost postihla relativně nepočetnou skupinu obětí, zato však přímo a většinou nejtěžším možným způsobem. Polehčující okolností je nepochybně fakt, že v dané době nebylo možné proti „režimu“ bojovat žádnými legálními prostředky (resp. vedení státu samo znemožnilo každý legální odpor proti nesvobodě), nikomu tedy nelze vyčítat samotný fakt volby nezákonných prostředků boje. Na druhou stranu nelze z pouhé nemožnosti bojovat proti nedemokratickému režimu legálními prostředky vyvozovat absolutní oprávnění použít libovolných metod - jinak bychom museli akceptovat jako legální značnou část aktivit teroristů, kteří mnohdy také bojují proti nedemokratickým poměrům (např. v celosvětovém měřítku) za situace, kdy nemají k dispozici žádné legální prostředky boje.

  2. Karel Hoffmann se dopustil relativně bezvýznamného porušení zákona, nadto ostatní pachatelé činů se stejnou právní kvalifikací byli vesměs amnestováni nebo rehabilitováni. Navíc nepochybně nebyl pachatelem jediným a ani pachatelem hlavním, jeho čin byl jen jakýmsi „kamínkem mozaiky“ a sám o sobě a bezprostředně nikomu neublížil. Připusťme, že motivací tohoto činu byla opravdu snaha chránit sociálně spravedlivou společnost, jak tvrdí K. Hoffmann (a nikoliv snaha uchránit nelegální výhody pro vrstvu, jejímž příslušníkem byl), a nechme tedy motivaci stranou. Je ovšem podle mne nesporné, že pokus znemožnit rozhlasové vysílání za mimořádné situace státu byl nelegální i podle tehdejších zákonů, a nic na tom nemůže změnit ani případné nařízení tehdejšího prezidenta republiky (i jeho příkaz by byl nelegální). Následky pro oběti nebyly tak těžké, jako u bratří Mašínů, navíc se dělí mezi početnější spolupachatele. Hoffmannův čin ale je součástí nepochybně zločinného (byť obtížně klasifikovatelného z hlediska tehdejších i dnešních zákonů) jednání, které těžce postihlo statisíce lidí: ti museli opustit svá povolání nebo jim byl znemožněn profesní růst. (Stranou nechávám těžší postižení např. politických vězňů z období normalizace - K. Hoffmann může oprávněně tvrdit, že s jejich vězněním nesouhlasil a nemá s ním nic společného. Pomíjím i fakt, že zmíněné jednání výrazně přispělo k diskreditaci socialismu a komunismu - to  pro mnoho hodnotících jistě není žádným zločinem.)

Pokusím-li se shrnout: v obou případech šlo o jednání zločinné, vymykající se do značné míry přesné právní kvalifikaci. Jsou-li zákony koneckonců jen kodifikovací veřejného zájmu a převažujících postojů, je jasné, proč naše dnešní společnost na pachatele nahlíží různě:

V „přírodnějších“ společnostech by patrně byl čin Mašínů přijat většinou (ale současně nejspíše tolerována krevní msta příbuzných) a K. Hoffmann by byl podle všeho vyobcován z kmene a ponechán bídné smrti někde v pustině. Protože se považujeme za civilizované, je zřejmě na místě Mašíny netrestat ani nevyznamenávat, a K. Hoffmannovi udělit milost - až poté ovšem, co svůj čin uzná, obětem se omluví a o milost sám požádá.

Jiří Hudeček, 11. 8. 2004


Související články:
(Problémy - legalita x legitimita)

Mašínův třídní boj (12.11.2005)
Pro slušné lidi vrah zůstane vrahem (04.11.2005)
Rada Karlu Hoffmannovi (10.08.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 2,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Hudeček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
425 (425 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
379 (379 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
351 (351 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
331 (331 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
516 (516 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
362 (362 hl.)
Prohnilý humanismus !!
307 (307 hl.)

Celkem hlasovalo: 2671


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.