logo SDS
Dnešní datum: 15. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 15
Prům. 15
21 denni
Max. 537
Prům. 280.6

Nyní si čte web : 55 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Pro slušné lidi vrah zůstane vrahem

Vydáno dne 04. 11. 2005 (4223 přečtení)

V pátečním čísle Lidových novin, tedy přesně před týdnem, komentoval pan Vladimír Bystrov nevyznamenání bratří Mašínů prezidentem republiky. Podle něj Václav Klaus nevyužil nabídnutou šanci a nedokázal tak tímto činem situaci zajistit tak, aby se stala významným očišťujícím posunem dopředu.

Pan Bystrov, syn poříjnového emigranta ze sovětského Ruska, ale také československého diplomata, dávný tiskový tajemník a poradce ředitele Filmového studia Barrandov a redaktor Květů, později i první zástupce syndika v Syndikátu novinářů České republiky, pak redaktor i šéfredaktor různých tiskovin a majitel vydavatelství nesoucích jeho jméno, mě, musím přiznat, překvapil. Čekal jsem od něho více schopnosti rozlišovat správnost a nesprávnost vykonaných činů.

Předkládá nám, tedy čtenářům Lidových novin, svou verzi případu. Prý jde o spor, zda bylo správné být poslušen nového režimu či alespoň mu, ať již dobrovolně či nedobrovolně neodporovat, nebo zda platí slova zákona č. 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993, o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, a ještě dál, zda ti, co přišli o majetek a své výhody (tedy ti, kteří podle jeho slov pocházeli z nepatřičných společenských tříd), měli právo bojovat, a tudíž bránit se pokusům rozdělit společnost. Pan Bystrov vyčítá prezidentovi i to, že nepodpořil názor z citovaného zákona. Mohl prý tak významně přispět k odsouzení falešných a záměrně zavádějících interpretací...

Pan Bystrov se tímto článkem, za nějž prý nebere odpovědnost ani vedení redakce Lidových novin, přihlásil nepokrytě k teroru. A teror zůstane terorem, i když bude jeho cesta posypána nejen nejlepšími úmysly, ale třeba i kvítím. Po Listopadu, jen tak namátkou vybírám vysokoškolské kantory, jedenácti tisícům tři sta přednášejícím profesorům, docentům, asistentům byly zákonem zrušeny pracovní smlouvy. Důvody byly politické. Znamenalo to vyhození z práce. Novou smlouvu dostal v podstatě jen ten, kdo se poklonil novému režimu. A není pochyb o tom, že takový krok byl a je v rozporu s Ústavou. To znamenalo i snížení jejich dosavadní životní úrovně, zbavení často i smyslu života. Vyvolalo to u mnohých nesmírné životní komplikace a mnohdy i osobní tragédie. Ví snad pan Bystrov o některém z těchto lidí, že by zvedli zbraň a začali vraždit? Ne zabíjet, ale opravdu vraždit, že by se chtěli zabitím třeba pokladníka obohatit či jenom získat peníze, dejme tomu na zavraždění některého z vůdčích politiků současnosti? Ne, takový příklad pan Bystrov nenalezne. Nemůže nalézt. Nebyl.

Naproti tomu Mašínové a další bojovníci proti komunismu, jež také pan Bystrov připomíná, vzali zbraň do ruky a začali se mstít. Žádná další válka, žádný třetí odboj, to je jen zakrývací manévr, ale obyčejná vendetta, která by měla vyznamenáním bratří Mašínů a lidem kolem nich, dát pouvoir válečných hrdinů. V každé skutečně demokratické zemi však, snad kromě fašistických nebo fašizujících, by vrazi podobného typu se nikdy nemohli stát hrdiny. Nebýt trumanovského pokusu počátkem padesátých let ovládnout svět, nedostalo by se jim ochrany ani v zemi za mořem. Proto se ostatně ani tam nestali hrdiny, ale jen obyčejnými pěšáky v US Army. A když to pochopili, utekli i z amerických ozbrojených sil, aby - nebýt některých dnešních demokratů - se za nimi navždy zavřela voda.

Mašínové nebyli bojovníci. Byli to vrazi, kteří své oběti vraždili ze zálohy. Hrůzným způsobem. Oběti, které v případě dvou strážmistrů, jim dokonce chtěli pomoci. Oběti, po nichž zůstaly děti. O to je to všechno hroznější. A i kdyby jednou kdokoli Mašínům dal jakoukoli cenu, pak nikdy nesmaže jejich vražedné činy. Pro slušné lidi zůstanou totiž navždy vrahy.

Haló noviny, 4. 11. 2005, Vojtěch Filip


Související články:
(Problémy - legalita x legitimita)

Mašínův třídní boj (12.11.2005)
Padouch nebo hrdina? (11.08.2004)
Rada Karlu Hoffmannovi (10.08.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vojtěch Filip | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1407 (1407 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1022 (1022 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
908 (908 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
683 (683 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1251 (1251 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
855 (855 hl.)
Prohnilý humanismus !!
673 (673 hl.)

Celkem hlasovalo: 6799


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.