logo SDS
Dnešní datum: 05. 08. 2020   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 24.2
21 denni
Max. 631
Prům. 570.4

Nyní si čte web : 59 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Překrucování historie

Vydáno dne 07. 03. 2008 (3863 přečtení)

Občas stojí za to, vrátit se při posuzování některých otázek a problémů do minulosti a konfrontovat tehdejší názory se současností. V otázce Kosova může podobně posloužit i tato stať, publikovaná Henry Kissingerem 5. dubna 1999 v časopise Newsweek.

Válka v Kosovu je výsledek konfliktu, který se táhne staletími. Odehrává se na dělicí čáře mezi otomanským a rakouským impériem, mezi křesťanstvím a islámem, a mezi srbským a albánským nacionalismem. Etnické skupiny zde žily v míru jen když jejich spolužití byl vynuceno - vnějšími silami nebo Titovou diktaturou. President Clinton tvrdil, že po krátkém období okupace silami NATO se tato etnika smíří. Pro takový předpoklad není žádný realistický základ. Etnika v Bosně se nesmířila ani po třech letech mírové mise NATO.

Když jsou americké jednotky zapojeny do bojů, je jedinou strategií jak boje ukončit, vítězství. A to si vyžaduje, aby byly věci definovány způsobem, který vydrží zkoumání. Vláda při hledání symbolů, které by našly odezvu ve veřejnosti, argumentuje třemi způsoby. Nejpřesvědčivější je tvrzení, že utrpení v Kosovu je takovým útokem na naše morální principy, že je musíme ukončit silou, bez ohledu na absenci našeho národního zájmu. Protože to ale otevírá otázku, proč neintervenujeme ve východní Africe, Srí Lance, Kurdistánu, Kašmíru a Afghánistánu - mám-li jmenovat alespoň několik míst, kde je nesrovnatelně více mrtvých než v Kosovu - začal prezident mluvit o historických analogiích, které jsou extrémně pochybné. Kde překrucuje historii?

  •  Slobodan Miloševič není Hitler, jen balkánský lump, a krize v Kosovu nemá žádnou obdobu v událostech, které předcházely 1. světové válce. Ani Miloševič, ani jiný balkánský vůdce není v situaci, aby mohl ohrozit globální rovnováhu, jak to stále tvrdí prezident. Miloševič má velkou odpovědnost za násilnosti v Bosně, a proto jsem silně podporoval umístění Američanů v této zemi. Ale na rozdíl od Bosny jde v Kosovu o válku o území, které Srbové považují za národní svatyni. Proto také je v Bělehradě jen málo známek opozice proti Miloševičově kosovské politice, jsou-li jaké.
  • První světová válka začala na Balkáně nikoliv jak výsledek etnických konfliktů, ale přesně z opačných důvodů: proto že velmoci zvnějšku intervenovaly v místním konfliktu. Zavraždění následníka rakouského trůnu - představitele imperiální mocnosti - srbským nacionalistou vedlo ke světové válce, protože Rusko podporovalo napadené Srbsko a Francie podporovala Rusko, zatímco Německo podporovalo Rakušany.
  • 2. světová válka nezačala na Balkáně, tím méně jako důsledek tamních etnických konfliktů.
  • Je absurdní tvrdit ža ekonomická prosperita EU, s HDP větším než mají USA, závisí na situaci v chudičkém Kosovu. Ještě více to platí o atlantické prosperitě. 
  • Soudržnost NATO je ohrožena především proto, že ji ohrožují neudržitelné dohody z Rambouilletu. teprve budoucnost ukáže, jak dlouho budou udržitelné potom, co se usadí reakce veřejnosti na rozsah a dobu bombardování, a až se jasně ukáže, že dlouhodobé následky nynější kampaně budou muset udržovat pozemní síly NATO.

Respektuji humanitární motivy intervence. Ale to demokratické státy nezbavuje nutnosti přijít s udržitelným řešením. Dohody z Rambouilletu tomuto požadavku neodpovídají. Rokovat kompletně na základě toho, co naplánovaly cizí mocnosti a co bylo vynuceno bombardováním, to jen podtrhává krizi v Kosovu. Smlouvu z Rambouilletu jsme prodali Kosovské osvobozenecké armádě (KLA) - která ji původně odmítala - jako nástroj, jak přenést plnou sílu NATO na Srbsko, a dokonce mohla před začátkem bombardování Miloševiče i podnítit, aby urychlil represe proti KLA. Nyní přináší pro pozemní síly NATO a USA riziko, že budou muset dohlížet na plnění smlouvy, kterou ve skutečnosti nechce ani jedna ze stran. Bylo hrubou chybou přestat s úsilím o posilování pozorovatelské mise, která už v Kosovu byla, a nahradit ji mírovými silami NATO, které nebudou mít jaký mír udržovat.
Prezident Clinton v projevu k srbskému lidu prohlásil. "Spojenci NATO podporují srbský lid v tom, aby Kosovo bylo zachováno jako součást vaší země". Dodal, že dohody "zaručí práva všech obyvatel Kosova - etnických Albánců právě tak jako Srbů - v rámci Srbska." Proto dohody z Rambouilletu předpokládají, že KLA složí zbraně a odevzdají je silám NATO. Asi desetitisíc srbských policistů by pak mělo udržovat pořádek, a asi patnáctset srbských vojáků hlídat hranice.
Nic z toho nelze dosáhnout jednáním, jediná cesta je donucení. Srbové odmítli dohody z Rambouilletu, protože je vidí jako předehru ke kosovské nezávislosti. Chápou také přítomnost sil NATO jako další z okupací cizinci, jakým Srbsko odolávalo vůči otomanské a rakouské říši, vůči Hitlerovi i Stalinovi. I když budou dobombardováni ke kapitulaci, sotva můžeme předpokládat, že se stanou podporovateli takového řešení.
Pokud jde o KLA, jejím cílem je nezávislost, nikoliv autonomie; přijala Rambouillet jako taktický nástroj k uvolnění vzdušné síly NATO proti nenáviděným Srbům. Dnes, poté co Srbsko bylo oslabeno nálety NATO, je ještě méně pravděpodobné, že by KLA souhlasila s autonomií. KLA své zbraně silám NATO neodevzdá. A síly NATO by neměly žádnou podporu domácí veřejnosti, kdyby si odzbrojení KLA měly vynutit silou. Stejně tak se KLA nesmíří s tím, aby hranice kontrolovali Srbové. Úloha srbské policie a pohraničních sil v návrhu smlouvy je nejasná a současně nerealizovatelná.
Ironií je, že výsledek rambouilletských dohod, v jejichž jménu probíhala letecká kampaň NATO, bude, že mírové síly NATO nahradí Srby jako překážka národních aspirací Albánců - zejména když je Srbsko příliš slabé na to, aby mohlo být protiváhou. Navíc jak se bude Kosovo blížit k nezávislsoti, zesílí se tlak na Makedonii, kde tvoří třetinu obyvatelstva Albánci. Proč by neměli mít právo na stejné sebeurčení jako jejich bratři v Srbsku? A to přináší riziko rozšíření konfliktu, pokud se Bulharsko zastane svých národních příslušníků v Makedonii, kterí tam tvoří nejméně třetinu obyvatel, a Řecko vycítí příležitost omezit - nebo zcela eliminovat - stát, jehož samotné jméno odmítá.
Jak pokračuje válka, vláda musí redefinovat své cíle. NATO nemůže přežít, pokud by teď ukončilo operace bez dosažení cíle, jímž je ukončení masakrů. Dohody s Rambouilletu by tedy měly být očištěny od svých esoteričtějších složek. Podmínky pro ukončení vzdušné války by měly být: okamžitý klid zbraní, stažení těch srbských sil, které byly přivedeny do Kosova po zahájení jednání v Rambouilletu, a okamžité zahájení rozhovorů o autonomii Kosova. Tato jednání budou pravděpodobně dlouhá a těžká. Na jejich konci je ale nevyhnutelná nezávislost Kosova v nějaké formě, pokud nebude NATO silou bránit srbskou svrchovanost (suzerenitu) toho druhu, který slíbil prezident - což je směr, který nebude podporovat ani NATO, ani americká veřejnost.
Jestli Miloševič odmítne zastavení palby na tomto základě, nebude jiné alternativy, než pokračování ve válce a její zintenzivnění, bude-li to nutné, i použití pozemních sil NATO - což je řešení, které jsem až dosud vášnivě odmítal, ale které bude třeba posoudit, má-li být zachována důvěryhodnost NATO. Ať už to dopadne jakkoliv, rozmístění určitých sil NATO v Makedonii nebo Kosovu bude nezbytné, ani ne tak kvůli udržování míru jako spiše aby bylo zabránění rozšiřování balkánského konfliktu. Soustavně jsem před takovými následky varoval. Ale v důsledku váhavosti a nejasností má dnes NATO jen malý výběr, chce-li zabránit většímu konfliktu.
Pro mne, který podporoval všechny vojenské akce Clintonovy administrativy - nebo který je kritizoval za nerozhodné jednání, jako v Iráku - je válka v Jugoslávii zdrojem hlubokých pochyb. Srbsko bojovalo na naší straně ve dvou světových válkách a postavilo se Stalinovi na vrcholu jeho moci. Nemůžeme přehlížet Miloševičovu brutalitu, ale zmizení Srbska z rovnováhy na Balkáně může vyvolat výbuchy v dalších okolních státech s etnickými menšinami. Ještě důležitější je, že se nám vynoří problém celistvosti Makedonie a hrozba širší balkánské války. Doufejme, že tyto problémy budou řešeny s větší předvídavostí, než jaká předcházela dnešní krizi.

Newsweek, 5. dubna 1999, přeložil jh[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Henry Kissinger | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
471 (471 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
421 (421 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
379 (379 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
357 (357 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
542 (542 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
394 (394 hl.)
Prohnilý humanismus !!
338 (338 hl.)

Celkem hlasovalo: 2902


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.