Manifest demokratického socialismu

1. Kdo jsou a o co usilují demokratičtí socialisté
e. Demokratickou diskusi vedeme proti extrémům a dogmatům

Jsme stranou radikálně myslících lidí, kteří se chtějí přiblížit k jádru věcí. Proto odmítáme extremismus[19] a dogmatismus v myšlení, v diskusi i v praktické politice. Zastáncům jediných možných cest, vykladačům absolutních pravd a pisatelům různých „poučení z krizového vývoje“ připomínáme: demokracie je diskuse. Nikdo nemá monopol na pravdu!

Nepřicházíme s žádným jednoduchým věcným řešením jako mnohé politické strany, které hlásají, že ví jak na to, hlavně když se pak do toho voliči nebudou plést. Nejsme žádní dědové vševědové. Jedno ale víme jistě – že budeme chtít dělat praktickou politiku tak, aby se jí účastnilo co největší množství lidí.

Neobracíme se jen na okrajové ohrožené vrstvy. Tváří v tvář nadnárodnímu kapitálu je fakticky ohrožena většinová společnost. Právě její energii chceme aktivovat.

Do nikdy nekončící diskuse chceme zapojovat co největší množství lidí. Rádi bychom je oslovili svými zásadovými a současně vyváženými přístupy:

· Cítíme se socialisty a současně demokraty

· Považujeme se za Evropany a zároveň jsme hrdí na své češství

· Řadíme se k levici, ale především se cítíme být lidmi a občany