3) moderní civilizace a rozvoj člověka

Vědeckotechnická revoluce jako univerzální a permanentní proměna výrobních sil lidského života otevírá dva nové rozměry společenského vývoje:

a) vědecké objevy a technické převraty stavějí celý lidský život na dynamickou půdu;

b) zároveň celá sféra lidského života vstupuje potupně jako nový dynamický činitel do pohybu civilizace.

V obou směrech se mezi člověkem a jeho dílem rozvíjí složitá dialektika, jejíž obraty dovádějí tradiční hranice života ad absurdum a zároveň se jim začínají vymykat.