Civilizace na rozcestí

Radovan Richta

Český filosof a sociolog, akademik Radovan Richta (6. 6. 1924 - 21. 7. 1983) patří mezi přední české vědce XX.století. Celý svůj život naplnil intenzívní prací pro vědu, ideje komunistického humanismu a lidskou společnost. Podle jeho přátel „Celý život studoval, jako by měl žít věčně, a pracoval, jako by měl umřít zítra“. Hezký životopis R. Richty napsal Karel Ondryáš.

Rozhovor s Radovanem Richtou z roku 1967 si můžete přečíst zde.

Těžiště úsilí akademika R. Richty bylo soustředěno na studium problémů vědecko-technické revoluce a jejích společenských a lidských souvislostí. Snažil se dobrat hlubšího poznání v obtížných otázkách, které ve vědecké literatuře nebyly do té doby zodpovězeny.

Přehled vybraných prací akademika Radovana Richty:

  1. Člověk a technika v revoluci našich dnů. Vydal závod Mír v Praze,1963, 87 s.
  2. Komunismus a proměny lidského života. (K povaze humanismu naší doby) 1.část doktorské disertační práce. Vyd. čs.společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí. Praha,1963, 54 s.
  3. Civilizace na rozcestí - společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce. (Kolektivní dílo). Vydala Svoboda v Praze, 1. vyd. 1966, 2. vyd. 1967, 3.rozšířené vyd. 1969, 417 s.
  4. Vědecko-technická revoluce a socialismus. (R. Richta - J. Filipec). Vyd. Svoboda, Praha, 1971,114 s.
  5. Člověk - věda - technika. K marxisticko - leninské analýze VTR. Kolektivní práce pod vedením B. M. Kedrova, R. Richty, S. P. Odujeva. Vyd. Svoboda,1974. 375 s.
  6. Vědecko-technická revoluce a marxismus. Otištěno v měsíčníku Otázky míru a socialismu - 1/1967, 25 s.
  7. Ekonomika jako civilizační dimenze. Příspěvek pro sborník Ekonomického ústavu ČSAV (K. Kouba). Studijní materiál č. 42 mezioborového týmu při FÚ ČSAV, 70 s.
  8. Vědecko-technická revoluce a alternativy moderní civilizace. Otištěno v Sociologickém časopise č.5/1968, 40 s.
  9. Krize perspektiv buržoazní společnosti. Zkráceně otištěno v měsíčníku Nová mysl č. 1/1975. Původně 47 s.
  10. Československo 2000. Prognóza vývoje čs.společnosti. Kolektivní dílo, stanovené vládním usnesením č.128/1979. Po dokončení práce byla uložena do trezoru a zřejmě nebyla nikdy zveřejněna.

Dílem, jež R. Richtu a jeho kolektiv v té době nejvíce proslavilo, a to jak na Východě, tak i na Západě, byla „Civilizace na rozcestí - společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce“.

Patří k velké zásluze časopisu Marathon, že se na jeho stránkách našel prostor pro hezké články o R. Richtovi a jeho geniální knížce, které napsali František Kutta, Miloslav Formánek, Jan Smíšek, Radim Valenčík a Tibor Vaško

Základem této prezentace je první vydání knihy v nakladatelství Svoboda, Praha 1966 s nákladem 23 800 kusů.


Obsah

Předmluva

Úvod
K pochopení smyslu změn

1) K povaze vědeckotechnické revoluce

1) Mění se struktura výrobních sil lidského života

2) Technické a sociální převraty
(vědeckotechnická revoluce a změny ve výrobních poměrech)

3) O přístup k vědeckotechnické revoluci v ČSSR

2) Převraty v práci, kvalifikaci a vzdělání

1) Vědeckotechnická revoluce a struktura práce

2) Vědeckotechnická revoluce a vzdělání

3) Moderní civilizace a rozvoj člověka

1) Vědeckotechnická revoluce změní způsob života

2) Člověk v umělém prostředí

4) Nové rysy společenského vývoje v období vědeckotechnické revoluce

1) Věda a řízení společnosti

2) Společenské a ideové problémy epochy vědy a techniky

Přílohy:

Několik shrnujících námětů k zamyšlení pro praxi

Tabulky

Seznam literatury

Poznámky