KSČM a Strana evropské levice

V rámci diskuse před sjezdem KSČM se pustil Viktor Dinkov 2. a 5. dubna na stránkách Haló novin do Miloslava Ransdorfa. Nechci to hodnotit. Jednak mi to nepřísluší, jednak už dostal řádnou odpověď z pera Františka Stoklasy. Chci se ale zmínit o Dinkovových odsuzujících poznámkách, které se týkají Strany evropské levice (SEL). Myslím, že na to mám jako představitel Strany demokratického socialismu (SDS), která je spolu s KSČM členem Iniciativní skupiny pro založení SEL, jisté právo a dokonce i povinnost.

Jsem opravdu zastáncem této myšlenky, ale určitě Dinkova „nenařknu ze starého způsobu myšlení“. Nic takového totiž neznám - rozlišuji jen myšlení dobré a myšlení špatné. Dinkov se odkazuje na stanovisko řeckých komunistů. Obávám se ale, že sám Nařízení o politických stranách na evropské úrovni z 4. listopadu 2004 vůbec nečetl. Škoda že Haló noviny tento dokument zatím svým čtenářům nenabídly. Ti by totiž zjistili spolu s Dinkovem, že většina argumentů vedených proti založení SEL neobstojí. Omezení se totiž netýká samotné existence evropských stran, ale pouze jejich financování. Činnost evropských stran, chtějí-li příspěvek na činnost, musí respektovat principy, na nichž je založena Evropská unie. Jsou to ty samé principy, na nichž je dnes založena Česká republika. Pokud by tyto principy strana (např. KSČM nebo SDS) nerespektovala, mohla by být v rámci ČR zrušena jako nedemokratická strana a musela by působit v ilegalitě. Strana na evropské úrovni může přijít pouze o příspěvek EU na svou činnost.

Vůbec tím nechci povědět, že jsou předpisy o evropských stranách v pořádku. Ty jsou skutečně projevem demokratického deficitu v EU. A je zapotřebí s tímto problémem bojovat a hledat řešení demokratických mechanismů v nadnárodním prostředí. Tomu ale může Strana evropské levice spíše pomoci než ublížit.

Milan Neubert, 7. dubna 2004
(určeno pro Haló noviny)

Více k argumentům proti SEL zde.