„Morální selhání“ a skutečnost

Autor: Jan Ritter <(at)>, Téma: Okolní události naąima očima, Zdroj: Emancipace, Vydáno dne: 10. 02. 2003

(esejistický doplněk k mediálnímu obrazu předlistopadové éry)

„Kdo vstoupil do strany po roce 1968, byl kariérista a ještě se provinil špatným odhadem situace,“ říká Michael Kocáb v rozhovoru o prezidentských kandidátech (Právo, 8. 10. 2002). A je to! Glosy i analýzy na předlistopadové téma, jsou zaběhnutým mediálním tématem. Potíž je jen v antikomunismu, který udává na české mediální scéně, až na výjimky tón.

Skutečné vyrovnání s „komunistickou minulostí“ nemůže jít cestou zlehčování jejích dobových chyb a selhání. Nemůže být ale ani nástrojem plošné občanské diskreditace současných i bývalých komunistů! Je na médiích, aby přispěla k lepší vyváženosti debaty na toto téma. Přispějí tím k lepšímu porozumění v současné společnosti. Překonat všechno, co se zde před listopadem 1989 i po něm nahromadilo, bude i tak těžké.

  1. Historie ještě nad socialismem neudělala kříž
  2. Žádné „zločiny komunismu“ neexistují
  3. Pravdy každému přejte

Každá nová generace bude vždy znovu hledat svět, ve kterém nehrají prim jen „peníze“, na nic se neohlížející „zisk“ a „právo silnějšího“. KSČM svým samosprávným socialismem a SDS svým demokratickým socialismem, vycházejí této věčné „vzpouře“ vstříc. Ne jako s předem danými modely, ale VIZEMI, jejichž podoba se v závislosti na vývoji otevřené společnosti stále dotváří a konkretizuje. Chtějí uplatňovat jejich prvky a hodnoty i v rámci současného systému nebo případných komplexnějších modelů uspořádání společnosti. V této souvislosti proto není čeho se z hlediska demokracie obávat. Leda těch, kdo považují současný neoliberální kapitalismus za „nedotknutelný“, třeba i apokalyptický „konec dějin“.

Jan Ritter, 10. 2. 2003
Autor je členem Pražské organizace SDS

Vyšlo v Emancipaci č. 2003/1;
po redakčním zkrácení vyšlo v tištěné verzi Haló novin 16. července 2003