logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9
21 denni
Max. 330
Prům. 216.5

Nyní si čte web : 126 uživ.

Okolní události naąima očima

* Žádné „zločiny komunismu“ neexistují

Vydáno dne 10. 02. 2003 (9048 přečtení)

Text je druhým oddílem eseje Jana Rittera „Morální selhání“ a skutečnost

Po roce 1968 u nás obnovený „uzavřený“ socialismus měl étos, který dnešní generaci oslovuje z Dietlových seriálů. Měl i další klady, na které se mnozí rozpomínají, když vidí rub a líc kapitalismu. Měl ale i svá zmiňovaná selhání. Svou povahou jistě nahrával M. Kocábem uvedenému kariérismu. Mediálně manipuloval společnost a podepsal se tak i na morálních a jiných pochybeních některých z těch, kdo brali v dobré víře za svou jeho uzákoněnou „jedinou pravdu“.

Litoval bych ale mladé lidi, kteří by měli jen na tomto základě – bez znalosti konkrétních lidských osudů a dobových souvislostí – soudit generaci svých rodičů. V mnohém stále podnětná i varovná fakta z celé předlistopadové éry, by pro ně měla zůstat především fakty. Jen tak si odvodí „bez nápovědy“ svoje vlastní poučení a nenechají si vnutit opakování experimentu s „jedinou pravdou“ v jakékoliv podobě. Jeden už se rýsuje!

Současná KSČM se od „jediné pravdy“ reálného socialismu, jejíž dny sečetla již glasnosť, dávno distancovala. Její dnešní „pravda“ proto má nárok na rovnoprávné účinkování na politické scéně vedle pravd ostatních demokratických stran. Tolik alespoň „teorie“. A praxe? To je, panečku, jiná! V tištěných médiích se zabydlel už zmíněný povýšený antikomunismus. I v dalších strukturách společnosti mnohé nezakrytě směřuje k její diskreditaci. O rovnoprávném dialogu, který by vedl ke skutečnému vyrovnání s minulostí a porozumění, si mohli komunisté nechat zatím jen zdát. Příznačné jsou některé zákony, instituty, nápisy na památnících a další texty, jejich společným jmenovatelem je totalitní zcizení jejich přirozeného slovního symbolu – „komunismu“.

Kdyby například některý fanatik kopal do krucifixu s tím, že je to „zločinný symbol“ křižáků a inkvizice, pomyslel by si každý něco o primitivním urážení přesvědčení jiných. Zato do „komunismu“, který je pro komunisty svým způsobem také slovem, symbolem odkazujícím na jejich planetární ukotvení a dějinné kořeny, se může všude „kopat“ podle libosti. Třeba už jen název Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDVK) vnáší do společnosti, ve které legálně působí komunistická strana, kriminalizující schizofrenní prvek. K dispozici byla výstižnější a formálně méně konfliktní slovní spojení. Proč ale „komunistům“ ještě vycházet vstříc, že? A je to tady. Nová „jediná pravda“!

Žádné „zločiny komunismu“ neexistují. Tak jako neexistují „zločiny katolictví“; na světě nenajdeme pomník věnovaný „obětem katolicismu“. Antikomunismus zde jen používá starý totalitní trik. Zvolenému pojmu se dodá vhodný „jiný obsah“. A je vystaráno! S takto „vykradenými“ slovy lze už volně nakládat – propašovávat je do jazyka společnosti., se kterou lze o to snáze manipulovat. Přesně tak vznikla „rovnítka“ nejen mezi „komunismem“ a „nacismem“, ale i „komunismem“ a „stalinismem“ nebo „totalitním Zlem“. Prezident Bush dobře rozlišuje – a ví proč – mezi „islámem“ a „islámským terorismem“. Papež Jan Pavel II. lituje hříchů a zločinů „katolické inkvizice“, a ne „katolicismu“. Stejná významová propast je nepochybně mezi „komunismem“ a třeba „komunistickou totalitou“! Kdo ji „už nevnímá“ a nechce ji vnímat ani „očima druhých“, měl by se zamyslet, zda už nepropadl antikomunismu jako totalitní posedlosti – neschopné vcítění, a o to více schopné zaslepit člověka nenávistí.

Dva rozdílné památníky – jeden s nápisem Obětem komunismu a druhý s nápisem Obětem totality jistě vyjadřují i rozdílnou snahu jejich budovatelů hledat porozumění s dnešními komunisty a neuchovávat navěky současné vnitřní rozpolcení české společnosti. Mnozí obyčejní lidé z malých obcí, kde se všichni znají, a dokonce i někteří z těch, kdo byli postiženi tvrdým stalinismem padesátých let XX. století, přišli na tuto prostou pravdu dávno sami. Někomu stále uniká …

Prapříčinou katastrof XX. věku nebyl „komunismus“, ale osudný rok 1914 a egoismus tehdejších politických a hospodářských elit. Těm a jejich dědicům, kteří už zase „brousí meče“ místo změny stupnice svých hodnot, by bylo třeba posílat „účty“ za všechny důsledky jejich prvního globálního systémového selhání, a ne do ulice Politických vězňů.

Jan Ritter, 10. 2. 2003


Související články:
(Problémy - demokracie)

Turecko: Erdoganova vláda musí reagovat na tužby po demokracii a svobodě (03.06.2013)
K obecnému referendu (26.11.2011)
Josefe Dobeši, podejte demisi (07.11.2011)
V Praze jde o peníze vždycky až v první řadě (26.05.2011)
Pražská rarita - diumvirát v čele kontrolního výboru (01.03.2011)
Pomůže ÚS referendu? (07.11.2009)
Soumrak „přeběhlíků“? (01.04.2009)
Jak získat občany pro účast na veřejné správě obce? (25.11.2008)
SDS proti aroganci moci (02.07.2008)
Otevřený dopis studentů bývalému prezidentovi k výročí 17. listopadu (17.11.2007)
Svoboda, Politkovská a Rusko (09.10.2007)
Proč zrovna odmocnina? (05.07.2007)
O „MOC-i“ (31.05.2007)
Lid jsme my (26.05.2007)
Demokracie, meč a váhy (10.05.2007)
Otevřený dopis Poslanecké sněmovně (01.05.2007)
Bohatství, příjem a moc (17.04.2007)
Šikana v blázinci (03.07.2006)
Neumíme žít bez nepřítele (15.06.2006)
Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu (11.06.2006)
Úcta k ústavě – jak se to hodí? (09.06.2006)
Stanovisko SDS k aktuální politické situaci (06.05.2006)
Pozvánka na první setkání fóra (06.05.2006)
Za demokratickou a sociální republiku (06.05.2006)
Politická příživa (05.05.2006)
Nová Solidarita v Polsku? (20.04.2006)
Proč se neklaním „demokracii“ (19.04.2006)
Hloupý zákon mě málem stál život (13.04.2006)
Smějí být v demokracii povoleny jen demokratické názory? (19.12.2005)
Demokratický azimut (30.05.2005)
Limity demokracie aneb každé ovoce má svého „červa“ (04.05.2005)
Srovnání chápání a významu demokracie v České republice a v Německu (22.05.2004)
Stanovisko SDS k porušování demokracie v ČR stranami, zastoupenými v Parlamentě (18.05.2002)
Společně za demokracii (16.05.2002)
Rakouská investice do českých poslanců (23.03.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,11 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jan Ritter | Počet komentářů: 30 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Emancipace

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.