logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 29
Prům. 20.3
21 denni
Max. 435
Prům. 215.4

Nyní si čte web : 66 uživ.

* Stanovisko SDS k referendu o přistoupení ČR k EU

Vydáno dne 07. 06. 2003 (3524 přečtení)

Strana demokratického socialismu vyzývá občany České republiky: zúčastněte se referenda o vstupu ČR do Evropské unie a hlasujte pro vstup - navzdory odpuzující vládní mediální kampani!

Nenechme si ujít jedinečnou šanci, kterou máme před sebou. Stojíme na prahu velké události v dějinách Evropy a našeho státu. Máme možnost zúčastnit se jako plnoprávný člen velkého projektu sjednocování Evropy a vykořenění příčin evropských válek, možnost podílet se na politickém, hospodářském, sociálním a kulturním rozmachu Evropy.

Přes všechny slabiny Evropské unie, nehledě na reálná úskalí a řadu počátečních nepříznivých dopadů po vstupu do EU, nebojme se tento krok k lepší budoucnosti Evropy učinit. Stojí to za to!


Poznámky k rozšiřování EU:
  1. Rozšiřování Evropské unie považujeme za kompromis, za výslednou aktuální odpověď nepřeberného množství evropských subjektů (států, ekonomických a politických subjektů i nevládních a občanských organizací) na objektivně probíhající celosvětový globalizační proces, jehož jedním rysem je bohatnutí bohatých a chudnutí chudých. SDS si nedělá žádné iluze o nějakém zázračném vlivu přistoupení na hospodářský a sociální život ČR v budoucnu, jsme však přesvědčeni o tom, že ČR se bude z dlouhodobého hlediska zařazením do struktury EU stabilizovat a že se zastaví každoroční propad HDP vůči ostatním zemím EU. Věříme také, že se posílí postavení a váha Evropy v dnešním světě a že se podaří alespoň omezit současnou jednostrannou hegemonii USA. Sotva lze zatím od samotné evropské integrace čekat více, není univerzálním projektem na řešení problémů současného světa.
  2. Říká-li někdo, že ČR není na vstup dostatečně připravena, ptáme se ho, co konkrétního by udělal, aby se to změnilo? Dále se ptáme, zda ví, jaké okolnosti mu bránily udělat více a jakou pozitivní změnu v tomto směru očekává v nejbližší budoucnosti. Ptáme se prostě: co by bylo možno získat odkladem, oč bude situace lepší za rok nebo za dva?
  3. Nelíbí-li se někomu tvář současné Evropské unie, žádáme ho, ať poctivě seznámí společnost s se svou představou jiného reálného vývoje postavení a možností naší vlasti. Vstup ČR do EU je totiž obtížná volba: nevybíráme si tu nejlepší z možných dobrých alternativ vývoje, pouze škrtáme nejhorší z možností.
  4. Připouštíme, že bylo pravděpodobně možno dojednat pro ČR lepší vstupní podmínky. Politická zodpovědnost za to, jaké podmínky byly dojednány, leží ale především na všech polistopadových vládních garniturách. Nepovažujeme proto za správné, když je toho, že dojednané vstupní podmínky nesplňují české představy ideálně a stoprocentně, využíváno bývalou vládnoucí stranou proti současné vládě. Stejně tak považujeme za liché obavy stran, které se na polistopadových vládách nepodílely, že by mohly být s následky minulých vyjednávání jakkoliv spojovány. Takovou argumentaci odsuzujeme jako pokryteckou a oportunistickou.
  5. Žijeme v reálném světě, proto musí každé naše hodnocení dějů kolem nás i naše strategie pro budoucno odrážet realitu - a ne zbožná přání nebo sny. Protože nikdo v současné České republice zatím žádnou jinou reálnou dlouhodobou strategii než vstup do Evropské unie nepředložil, a protože podporujeme aktivní přístup lidí k utváření vlastní budoucnosti, přijali jsme doporučující stanovisko k účasti v referendu a k podpoře vstupu do EU.

Celostátní výbor SDS, 7. 6. 2003


Související články:
(EU - vstup)

Do Evropské unie bez oslav (31.10.2007)
Stanovisko SDS ke vstupu do Evropské unie (29.03.2003)
Stanovisko CV SDS ke vstupu do Evropské unie (03.03.2001)

Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: materiál SDS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1488 (1488 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
967 (967 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7212


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.