logo SDS
Dnešní datum: 04. 02. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 23.5
21 denni
Max. 31228
Prům. 2936.8

Nyní si čte web : 60 uživ.

Stanoviska SDS

* Stanovisko SDS k současnému stavu zdravotnictví v České republice

Vydáno dne 22. 02. 2003 (3339 přečtení)

Dnešní složitá situace v poskytování zdravotních služeb je důsledkem hrubých chyb polistopadových zásahů do podstaty tehdy nikoli ideálního, ale fungujícího systému zdravotnictví. Šlo o nedomyšlené, nekoncepční a mnohdy diletantské experimenty nové politické garnitury, podléhající buď vlastní euforii či politickým tlakům ukvapených pravicových vůdců.

Privatizační mánie v té době nechtěla vidět jednotu poskytovaných služeb a nemovitostí, ignorovala praxí prověřené geografické a komunikační potřeby při zajištění vyšší následné péče.

Do systému zdravotnictví vtrhl neregulovaný tržní mechanizmus. Zdravotním pojišťovnám byla ponechána bezmezná volnost (bez účinné kontroly) k podivnému podnikání a k nedelegovanému převzetí metodického řízení poskytovatelů zdravotnických služeb, pochopitelně pod hegemonií VZP.

Týmy stěžejních zdravotnických ústavů - lékařské i řídící - byly politickými a později i ekonomickými tlaky destabilizovány. Plejáda ministrů zdravotnictví zprava či zleva neměla představu o chodu zdravotnictví nebo jen značně zúženou. Podléhala tlakům politickým na úkor odborných požadavků.

Živelný, nerovnoměrný a demoralizující vývoj ve zdravotnictví byl nastartován! Přístrojová vybavenost nebyla racionálně pořizována, nasazována a využívána dle regionálních potřeb. Duplicitní vyšetření se množila, diagnostika se prodražovala. Hospodaření nemocnic bylo nevyrovnané a ztrátové. Značné finanční prostředky byly neekonomickým řízením provozu, ale i nepromyšlenou investiční politikou v nemocnicích nenávratně ztraceny. Neukázněná mzdová politika v některých nemocnicích dovršila neřešitelnou situaci v jejich zadluženosti.

Jen obrovské úsilí lidí pracujících ve zdravotnictví, především v terénu, zamezilo či spíš jen oddálilo celkový kolaps českého zdravotnictví. Bezuzdný a dravý vstup farmaceutických firem do distribuční sítě léčiv, prosazujících své výrobky reklamou překračující etické zvyklosti ať už v mediích či ordinacích lékařů se aplikace léků stávala stále nákladnější. Někteří pacienti v mylné představě o svobodné volbě lékaře navštívili několik lékařů stejné odbornosti pro stejný zdravotní problém. To vedlo k tomu, že zásoby léků lišících se jen firemním názvem a hlavně cenou v domácnostech narůstaly a diagnostický a léčebný proces se prodražoval. Firmy po určitou výhodnou dobu tiše trpěly narůstající dluhy za dodaná léčiva méně opatrným státním zdravotnickým zařízením. Tím těmto nemocnicím již nasazenou oprátku jen dotáhly. Systém poskytování služeb a jejich plateb uplatňovaný zdravotními pojišťovnami v čele s VZP vysoce rafinovaným a legalizovaným okrádáním především ambulantních služeb sice vracel do systému něco peněz, ale „umazaných“ potem poctivé práce nestátních zdravotnických zařízení.

Marná byla volání po systémových reformních krocích. Byla nevyslyšena. Do zdravotnictví mohl mluvit kde kdo, media skandalizovala (vzácně oprávněně, povětšinou nikoli) odbornou a pracovní způsobilost zdravotníků. Naopak popularizovala šarlatánství nepoctivých a nevzdělaných léčitelů. Lékařská komora byla nucena svoji stavovskou a etickou funkci zaměňovat za odborářskou.

A jaká je současnost . Lékaři a sestry odcházejí do bývalého východního Německa, kde pro vidinu vyššího platu pracují za ponižujících podmínek na podřadnějších místech, neodpovídajících jejich odborné připravenosti . Výjimky jsou vzácností.

Do této atmosféry poslední dvě vlády sociální demokracie sice diletantsky, ale o to s větší odvahou amputují poslední funkční zbytky systému zdravotnictví. Ministři zdravotnictví nominovaní sociální demokracií jsou nepřekonatelní ve svých komických vystoupeních a návrzích, jak vylepšit péči o nemocné a ušetřit finanční prostředky.

Zcela bezkonkurenční je paní Dr. Součková nejprve s návrhem zrušit obvodní pediatrickou péči. Polekána reakcí veřejnosti se v Kotli na Nově stává hvězdou kabaretu, když ujistí veřejnost, že nikoli rušit pediatry v terénu, ale ponechat dětskou klientelu pediatrům na krku do věku dvaceti pěti let. Improvizuje neohrabaně bez studu i v otázkách oddlužení nemocnic či odvrácení rozvratu a rozpadu pohotovostní lékařské nebo lékárenské služby. Úmrtní list většiny nemocnic byl podepsán odhozením nemocnic pod „ochranu“ zoufalé a zmatené rodící se krajské samosprávy. Ta skutečně nemá jinou možnost, než-li nastartovat novou privatizační oprátku sobě i špitálům.

Strana demokratického socialismu odmítá odstraňování chyb sociální politiky negativními dopady do tak citlivé oblasti jako je zdravotnictví. To, že klesá porodnost díky ignoranci k potřebám mladých manželství (nezaměstnanost, nedostupnost bytů pro mladé rodiny), nevyřeší zrušení pediatrické obvodní péče. Ani neodstraní „prodloužení“ dětského věku do pětadvaceti let. Takovou představu o péči dětské populace nemá ani žákyňka střední zdravotnické školy. Tím spíš ji nemůže mít absolvent lékařské fakulty. Zdá se, že však ministr ano. Ale proč? Kde je hranice mezi hlouposti, neschopností, ignorancí, politikou a odborností?

Otázky sociální a zdravotní politiky nelze řešit odděleně, ale ve svých příčinných vazbách. Jinak problémy v obou resortech budou nebetyčně narůstat. Proto nikoli rušit či mrzačit pediatrickou péči v terénu, ale zaručit práci mladým lidem, umožnit jim bydlet, slušně žít, plodit a vychovávat tělesně i psychicky zdravé děti.

Urychleně je třeba řešit finanční krytí nemocnic, kterých se vláda tak snadno a rychle zbavila předáním krajům. Velmi rychle nutno vyřešit redukci lůžkového fondu i za cenu velmi bolestnou, a tou je zrušení nemocnic, které nemají šanci přežít. Je nezbytné najít způsob jednotného metodického řízení všech zdravotních zařízení, státních i nestátních.

Zdravotní pojišťovny se musí chovat jako pojišťovny spravující finance, které jim byly svěřeny občany z principu solidarity. Nelze s nimi podnikat, nelze je retinovat na svých kontech a sbírat úroky z peněz, které patří těm, kdož za ně již odvedli práci.

Z lékáren, už tak dnes připomínajících obchody se smíšeným zbožím, nelze udělat samoobsluhy, jak radí jistý poslanec českého parlamentu. Není těžké si domyslet, jak v takové lékárně číhá na nemocné zloděje rozkročená postava ozbrojeného hrdiny soukromé bezpečnostní agentury.

Přes všechny nedostatky, omyly směšné i tragické je naše zdravotnictví stále na velmi dobré úrovni, díky kvalitám převážné většiny zdravotníků na všech úrovních. Ale jen na stavovskou hrdost či zodpovědnost a dost možná - i v této tvrdé době - lásku k bližnímu nelze do nekonečna spoléhat. Tím spíš v prostředí českého způsobu kapitalismu, nyní vylepšovaného českou sociální demokracií, která v touze po moci je ochotna kolaborovat a profitovat s kýmkoli proti komukoli.

CV SDS, Praha, 22. 2. 2003[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: materiál SDS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1590 (1590 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1188 (1188 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1077 (1077 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
803 (803 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1390 (1390 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1027 (1027 hl.)
Prohnilý humanismus !!
801 (801 hl.)

Celkem hlasovalo: 7876


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.