logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.2
21 denni
Max. 490
Prům. 294.1

Nyní si čte web : 17 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Veřejné zdravotní pojištění podstatou solidarity

Vydáno dne 10. 10. 2005 (5749 přečtení)

(ohlas celostátní konference ke zdravotnictví)
K řešení aktuální problematiky českého zdravotnictví a k definování zdravotní péče pro všechny občany byla zaměřena celostátní konference KSČM konaná v neděli 9. října v zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy.

Konference se zúčastnilo na 150 osob z řad členů zdravotnických sekcí okresních výborů a krajských rad KSČM, včetně místních a krajských zastupitelů zabývajících se zdravotní problematikou a členů zdravotnické sekce při komisi sociální strategie ÚV KSČM.

„Akce organizovaná odborným zázemím KSČM byla otevřena odborné veřejnosti i představitelům jiných politických stran, byli tam samozřejmě lékaři, členové vědeckých společností, které se zabývají zdravím člověka, přítomni byli z parlamentních stran i členové sociální demokracie a z mimoparlamentních stran Strana demokratického socialismu“, uvedl na dokumentování otevřenosti jednání místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš a dodal: „Snažíme se zejména témata, která se týkají širokého spektra obyvatel, projednávat na nadstranické úrovni. Slouží nám k tomu instituce, jako jsou konference levicové jednoty, i když se samozřejmě nebráníme odborníkům, kteří se nedeklarují doleva.“ Akce podle něj nebyla nahodile aktuální. Komunisté chtěli se širokým stranickým aktivem prodebatovat a konkretizovat své přístupy ke zdravotní problematice a shodnout se na sjednoceném výkladu hlavních problémů.

S fundovanými a obsáhlými referáty vystoupili na konferenci poslankyně KSČM Soňa Marková, europoslanec Jiří Maštálka a s koreferátem, obsahujícím definici zdravotní péče potřebné pro všechny, vystoupil vedoucí sekce zdravotnictví Komise sociální strategie ÚV KSČM Ctirad Musil.

Soňa Marková se mj. zaměřila na potřebu účinné kontroly hospodaření zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení. Organizace zdravotnických služeb musí spočívat ve vytvoření jejich sítě, v níž musí být zohledněna regionální specifika, ale síť by měla být vytvářena centrálně, nikoli aby si kraje vytvářely zcela autonomní zdravotnické koncepce. Naše legislativa se musí vypořádat se zákony o zdravotním pojištění, nemocenských dávkách a dalšími, které jsou v současnosti potřebné, uvedla Marková. Komunisté hodlají podporovat takové návrhy a normy, které budou tuto problematiku racionálně, ale přitom sociálně citlivě řešit.

Četné příspěvky odborníků se zaměřovaly na znovuzavedení zubní prevence a pohybového systému do základních škol a navrácení prevence poruch pohybového ústrojí do tělesné výchovy. Exministr zdravotnictví a nyní ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice Ivan David se vyslovil pro užívání termínu „standard“ při stanovení potřebné zdravotní péče. Jako klíčový označil požadavek na stát, aby byl regulátorem zdravotních plánů, a tak byla zákonem omezena možnost subjektivních přístupů.

Europoslanec Jiří Maštálka (KSČM) se ve svém vystoupení přimlouval, aby se při stanovení zdravotní péče zůstalo při pojmu standard, což je podle něj pojem mezinárodní, který se naplňuje i v evropských směrnicích. Tento pojem je důležitý z několika důvodů. „Když budeme mít stanovený standard, můžeme měřit stupeň dostupnosti zdravotní péče, standard kvality zdravotní péče, která se od roku 1992 neprovádí, protože byla zrušena, a budeme mít i srovnatelnost ekonomické přiměřenosti investic, protože budeme vědět, jaký by měl standard být stavebně i vybavením. Myslím, že to není prázdný pojem. Vzhledem k připravované směrnici o životním prostředí, která bude v Evropském parlamentu schvalována, se hovoří o standardech, a mají-li být standardy v životním prostředí, podle mne by měly být i ve zdravotnictví, zejména z důvodu, aby se daly kontrolovat. Kontrola se neobejde bez porovnávání a k tomu musíme mít přesně stanovené standardy“, řekl europoslanec.

Jiří Dolejš ve svém vystoupení na závěr konference připomněl komplexnost přístupu k jednotlivým oblastem zdravotnictví, včetně zdravého životního stylu. „Trváme na veřejném zdravotním pojištění, které je zárukou solidarity“, řekl. Na dotaz, jaká byla reakce účastníků konference na nedávný protest praktických lékařů, odpověděl: „Diskutovali jsme v tom smyslu, že nám připadlo jako nešťastné brát si za rukojmí pacienty, za druhé byl kritizován požadavek účastníků protestu na stažení důležitých zákonů pro zdravotnictví.“

Haló noviny, 10. října 2005, D. Jagošová

Zpráva o konferenci očima ČTK ZDE.[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.