logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.2
21 denni
Max. 490
Prům. 293.8

Nyní si čte web : 18 uživ.

* Je správné kriminalizovat drogově závislé?

Vydáno dne 07. 02. 2012 (4223 přečtení)

Příspěvek k "Abecedě SDS - Drogy"

Německá LEVICE (Die LINKE) přijala na svém sjezdu v Erfurtu nový program. V tomto programu zaujímá také nový (a pro mnohé kontroverzní) postoj k drogové politice. V plném znění zní příslušný odstavec (v části IV. 1. Sociální zabezpečení a demokratický sociální stát) takto:

Chceme v Německu liberální a osvícenou drogovou politiku. Drogy jsou dnes každodenní záležitostí. Zneužívání alkoholu je společenským problémem. Rozlišování legálních a nelegálních drog je otázkou libovůle. Drogy, resp. jejich zneužívání mohou vést k těžkým zdravotním, sociálním a materiálním problémům. Zasazujeme se proto o racionální a humánní drogovou politiku, která by zahrnovala dekriminalizaci požívání drog a v dlouhodobé perspektivě také legalizaci všech drog. To znamená dekriminalizaci drogově závislých a organizaci pomoci a legální, kontrolovaný výdej drog takovým osobám. Zásadně chceme takovou společnost, která nevychází z trestání a represe vůči konzumentům drog, ale která boj proti zneužívání drog zakládá na prevenci a osvětě.

Je zde na místě připomenout, že koncem 90. let se také SDS podílela (společně se Socialistickou organizací pracujících) na kampani, která požadovala v ČR zahájit diskusi o legalizaci "měkkých" drog (tj. marihuany a dalších drog založených na konopí). Je nám přitom jasné, že otázka je nanejvýš kontroverzní a složitá, jsme však toho názoru, že represe skutečně není plně adekvátní ani efektivní odpovědí. Chtěli bychom tímto příspěvkem oživit "Abecedu SDS" a současně zahájit na našich stránkách diskusi k otázce dekriminalizace či dokonce legalizace drog.


Některé argumenty pro a proti dekriminalizaci/legalizaci drog:


1. Téměř stoleté celosvětové úsilí o likvidaci obchodu s drogami a jejich zneužívání cestou kriminalizace uživatelů hanebně selhalo, a konzum drog stále roste.


2. Přes obrovské prostředky, vkládané do policejního aparátu zaměřeného na boj s distribucí drog, jsou jeho úspěchy jen mizivé (odhaduje se, že zachytí jen max. 5 % všech drog). Osoby závislé na tvrdých drogách, pro které je existence bez drog již prakticky nemožná, a kteří se bez lékařské pomoci (spočívající v kontrolovaném podávání snižujících se dávek, resp. náhražek drogy) ani nemohou ze závislosti vymanit, jsou kriminalizací konzumu "tlačeni" k dalším kriminálním aktivitám.


3. Legalizací drog, jejich kontrolovaným zpřístupněním pro drogově závislé, a s tím souvisejícím výrazným snížením cen by se drasticky snížila ekonomická výhodnost jejich případné nekontrolované distribuce a omezily by se tak podmínky pro rozvoj organizovaného zločinu: obrazně řečeno by se velkým rybám "vypustil rybník". (Podobně jako po ukončení prohibice v USA). Je jisté, že by nelegální obchod s drogami zcela nezmizel, podobně jako stále existuje nelegální obchod s tabákovými výrobky nebo nezdaněným lihem. Je ale třeba zdůraznit, že nelegální obchod se zmíněnými (legálními) drogami existuje jen díky tomu, že jsou pro stát vítaným zdrojem výdělku formou speciálního zdanění.


4. Drogově závislí by získali (pod lékařskou kontrolou) přístup k droze kontrolované kvality a nebyli by vystavováni nebezpečí otravy nebo infekce chemikáliemi pochybné kvality a čistoty. Snížilo by se tím také riziko nákazy např. AIDS, infekčními hepatitidami a dalšími přenosnými chorobami pro "ostatní populaci". Současně by registrovaní drogově závislí byli snáze léčitelní (podle podobného vzoru jako dnes alkoholici) a alespoň část z nich by se mohla vyléčit.


5. V současnosti je pěstování surovin pro výrobu drog (mák, konopí, koka) podstatnou součástí ekonomiky v řadě rozvojových zemí, mnohde jsou na něm ekonomicky závislí rolníci v celých oblastech. Vzhledem ke kriminálnímu charakteru distribuce jsou přitom primární pěstitelé nestydatě vykořisťováni. Legalizace by umožnila dostat tento ekonomický segment pod kontrolu, a při uplatnění principů "fair trade" by výrazně zlepšila hospodářské postavení těchto oblastí (především ve střední Asii a Jižní Americe)..

6. V neposlední řadě je "válka proti drogám" zneužívána jako záminka pro boj s politicky nepohodlnými režimy, resp. hnutími a pro politickou destabilizaci v zájmu "euroatlantické civilizace". Přitom je třeba zdůraznit, že "morálnímu rozhořčení" této civilizace nad produkcí drog historicky předcházel zcela opačný přístup, jehož nejsilnějším výrazem byly "opiové války", kterými byla kolem poloviny 19. století Čína donucena ukončit pronásledování pašeráků opia, a otevřít se dovozu této drogy.


7. Z historického pohledu je třeba také zdůraznit, že zatímco počátkem 20. století byly nelegální drogy víceméně marginální záležitostí, jde dnes o obrovské odvětví "šedé ekonomiky". Příčiny tohoto "rozkvětu" drogového byznysu leží nepochybně na straně poptávky v ekonomicky vyspělých zemích. Bez boje s těmito příčinami (které jsou především sociálně-ekonomické a souvisejí s pocity bezvýchodnosti a psychického tlaku na značnou část populace) a bez omezení poptávky a zájmu o drogy nemůže být žádný "boj s drogami" úspěšný.


8. Rizika spojená s užíváním drog a zejména se vznikem závislosti na nich jsou značná: ať již jde o zdravotní problémy, nebo o související ekonomické ztráty. Je ovšem třeba zdůraznit, že z tohoto hlediska je rozdíl mezi "legálními" drogami (jako jsou alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky), drogami "měkkými" (na bázi konopí) a "tvrdými" spíše kvantitativní. Největším nebezpečím je u některých tvrdých drog (např. crack) velmi rychlý vznik závislosti. Na druhou stranu jsou drogy jako tabák  nebezpečím také díky tomu, že závislost na nich vzniká víceméně nepozorovaně - a zdravotní rizika jsou přitom při dlouhodobém užívání značná. Jen efektivní postup celé společnosti může být úspěšný v boji proti nebezpečí drog - a je nanejvýš problematické, zda represe je v tomto postupu účinnější metodou než prevence a terapie.

Projednáno CV SDS 21. 1. 2012Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.