logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.2

Nyní si čte web : 35 uživ.

02. Články, statě, projevy

* O školství, prosím, bez demagogie

Vydáno dne 01. 03. 2005 (6595 přečtení)

Argumentace poslance ODS Waltera Bartoše ve prospěch školného na vysokých školách, o níž se opírá Radim Valenčík ve svém článku „Paradoxy diskuse o školném“ je natolik nesolidní, že vyžaduje odpověď.

Když očistíme dlouhý citát z parlamentního vystoupení stínového ministra školství od demagogické rétoriky, zůstane nám toto tvrzení: „V zemích, kde se platí školné a existují silné programy finanční pomoci studentům z nízkopříjmových rodin, je podíl dětí z dělnických rodin dosahujících na vysokoškolské vzdělání třikrát vyšší než u nás. Je to 32%, nás je to 8%.

Ve skutečnosti není mezi vyšší „sociální otevřeností“ vysokých škol v takových zemích (patří k nim většina „starých“členských zemí EU) a placením školného žádná příčinná souvislost. Vysoké školy se v těchto zemích, zejména v Evropské unii, sociálně otevřely mnohem dřív, než začala neoliberální kampaň za zavádění školného - v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Na nástup silných poválečných generací a některé sociálně-ekonomické problémy takto reagoval sociální stát, který budoval nové univerzity na nekomerčním základě a umožnil do nich bezplatný přístup prakticky všem zájemcům s patřičným středoškolským vzděláním, většinou bez přijímacích zkoušek.

Tvrzení Waltera Bartoše je podobný logický nesmysl jako tvrzení, že nošení teplých čepic je příčinou chřipky. Samozřejmě existuje vysoká statistická korelace mezi zvýšeným výskytem čepic na hlavách lidí a množením chřipkového viru v jejich organismech. K tomu dochází pravidelně každou zimu. Jen vtipálek z toho ale může vyvodit, že první je příčinou druhého.

Když se některé země s velkou zděděnou otevřeností vysokých škol rozhodly zavést školné, chápaly ho především jako opatření, které má pomoci řešit vážné problémy s financováním dosavadního systému. Pokud je mi známo, neargumentovalo se přitom tím, že školné dále rozšíří přístup na vysoké školy, a domnívám se, že veřejnost ve zmíněných zemích by takové argumenty ani nepřijala. Dnes naopak zaznívá z těchto zemí stále častěji varování, že důsledkem školného je naopak zmenšení otevřenosti, že se vysoké školy stávají selektivnější.

Určitým problémem jsou také statistické údaje, na něž se odvolává W. Bartoš. Definice sociálních skupin a vysokoškolského vzdělání v různých zemích se často značně liší, takže může docházet ke srovnávání nesrovnatelného, což pak umožňuje různé kejkle. Z tohoto důvodu se míra nerovností v přístupu ke vzdělání obvykle zkoumá porovnáním vzdělání rodičů se vzděláním jejich dětí. Zjišťuje se, nakolik vzdělání reprodukuje samo sebe. Tuto metodiku uznává OECD, u nás ji ve svých výzkumech používá např. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Univerzity Karlovy.

Je pravda, že nerovnosti v mezigenerační reprodukci vzdělání jsou v ČR daleko vyšší než v zemích EU. Dítě z rodiny se základním vzděláním má u nás téměř devětkrát menší šanci dostat se na vysokou školu, než dítě z vysokoškolské rodiny. V zemích EU je tato pravděpodobnost jen asi 3,7 krát menší. Podle tohoto kriteria je tedy poměr mezi ČSR a EU 1 : 2,4 v náš neprospěch. Nikoli tedy 1 : 4, jak vyplývá z čísel uváděných W. Bartošem (jeho výrok „třikrát vyšší“ je elementární aritmetický omyl).

Domnívat se, že tuto nerovnost bude u nás možné zmenšit zavedením školného na vysokých školách, je ovšem přinejmenším velmi sporné. K tomuto závěru vede nejen to, co bylo řečeno výše o zavádění školného ve vyspělých západních zemích. Existuje také řada seriozních výzkumů o českém školství a proběhlo už množství diskusí, z nichž vyplývá, že problém stojí ve skutečnosti jinak, než jak si představují nebo předstírají propagátoři školného. Jen jeden příklad: je dobře doloženo, že za selektivitu cesty od základního k vysokoškolskému vzdělání může u nás do značné, ba možná do převážné míry sociální selekce, k níž dochází při přijímání jedenáctiletých dětí na gymnázia, zejména víceletá. Jedním z důležitých předpokladů k rozšíření přístupu na vysoké školy je tedy větší otevřenost gymnázií. Navrhne někdo zavedení školného na našich gymnáziích?[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Rudolf Převrátil | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Britské listy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.