logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.9
21 denni
Max. 490
Prům. 294.5

Nyní si čte web : 135 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* Vysoké školy potřebují kvalitu, ne kvantitu

Vydáno dne 24. 02. 2011 (6906 přečtení)

Rozhovor Haló novin s vysokoškolským učitelem Jiřím Hudečkem, místopředsedou Strany demokratického socialismu.

Kvůli vysokému podílu mladých lidí, kteří jdou studovat vysokou školu, chce ministerstvo školství od roku 2012 změnit financování vysokých škol.

Ty školy, jejíž absolventi nebudou mít dobré uplatnění na trhu práce, by měly dostat méně peněz. Souhlasíte s takovýmto záměrem?

Řekl bych, že jde o typický jev v řízení českého školství - náhlou zásadní změnu strategie. Po letech, kdy systém řízení upřednostňoval kvantitativní nárůst v počtech vysokoškolských studentů, by se teď měl důraz přesunout na kvalitu. To je určitě sympatické. Jak se ovšem říkává, ďábel je v detailech - a platí to podle mého i tady. Nevím, jakým způsobem plánuje ministerstvo sledovat uplatnění absolventů. Bojím se ale, že momentálně jde hlavně o pro veřejnost přijatelnou prezentaci plánu, jak ubrat nějaké peníze z terciárního školství.

Jak vnímáte dnešní situaci, kdy má každé větší město vysokou školu?

Je to jednoznačně důsledek toho, že - jak již jsem řekl – se dávala dosud přednost spíše kvantitativnímu nárůstu. Nepochybně tu působí také různé místní zájmy a »lobby«. Na druhou stranu to ovšem určitě zvyšuje přístupnost vysokoškolského vzdělání i pro studenty ze sociálně slabších rodin, protože to mnohým studentům a jejich rodičům snižuje náklady na studium - odpadá ubytování v kolejích, dojíždění do vzdálených měst. Myslím, že pokud by se naplnily základní myšlenky tzv. boloňského procesu a tyto školy by se soustředily na výchovu bakalářů, bylo by jejich zachování žádoucí.

Pravicová koalice chce zavést jistý druh školného. Komu by jeho zavedení prospělo?

Vše opět bude záviset na detailech: a ty zatím nejsou jasné. Ale obávám se, že zavedení školného neprospěje nikomu - studentům uškodí, a školám nepomůže. Kromě toho mám obavy, že se zhorší dostupnost vysokoškolského studia pro řadu sociálně slabších studentů - už dnes si mnoho z nich musí během studia přivydělávat, a to rozhodně kvalitě studia neprospívá.

Jak se jako vysokoškolský učitel díváte na státní maturity, které se premiérově představí letos na jaře?

Také tento krok by měl přispět ke zvýšení kvality absolventů středních škol, tj. studentů, kteří pak přicházejí k nám na vysoké školy. Život mne ovšem naučil jisté skepsi, takže si raději počkám na výsledky.

Mezinárodní výzkumy PISA však již dnes hovoří o tom, že kvalita českého školství jde strmě dolů. V čem podle vás tkví příčina neutěšeného stavu našeho školství?

Možná bych tolik nedal na mezinárodní výzkum, kdyby ovšem jeho výsledky do velké míry nekorespondovaly s mými osobními zkušenostmi. Mezi studenty klesá schopnost uvažovat a samostatně řešit problémy, např. matematické. Zhoršuje se také schopnost porozumět složitějšímu textu, neřku-li složitější myšlenku samostatně formulovat.

Čím si to vysvětlujete?

Musím se přiznat, že odpověď neznám. Jsem však přesvědčen, že jde o důsledek celé řady »drobných« příčin: od atmosféry ve společnosti a podpory individualismu až po špatné ocenění práce učitelů. Tvrdá práce - a studium je velmi tvrdá práce - se dnes moc nenosí, na prvním místě je úspěch. A ti, kdo jej jsou schopni dosáhnout nějakou tou »zkratkou«, jsou považováni za šikovnější a snad i lepší. Takže: čemu se divíme?

Domníváte se, že Česká republika dostatečně čerpá unijní peníze na vzdělávání?

Přiznám se, že toho o specifických programech EU pro vzdělávání moc nevím. Setkávám se podporou EU z různých strukturálních či regionálních programů - a ta jde i do vědy na vysokých školách, či do dalšího vzdělávání učitelů a odborníků z různých profesí a podobně. Sám jsem čas od času v podobných kursech přednášel.

Pokud jde přímo o vysoké školy a výuku na nich, největší zkušenost mám s programem Erasmus, který umožňuje studentům v EU splnit část studijních povinností v zahraničí, v dalším státě EU. Existuje také podobný program Erasmus Mundus pro podporu společných studijních plánů, realizace studia jako mezinárodního celku. Nevím ale, zda již někdo v ČR podobný program realizuje. Určitě by bylo dobré, aby MŠMT, respektive jeho specializované instituce, více propagovaly možnosti podpory z EU (včetně příkladů z praxe u nás či jinde), neboť českému školství chybí hodně prostředků a každá materiální či organizační podpora by byla dobrá.

Otázky kladl Karel MUŠKA

Haló noviny, 15. 2. 2011     http://www.halonoviny.cz/articles/view/216135

 [Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Hudeček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.