logo SDS
Dnešní datum: 17. 08. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 22
Prům. 13
21 denni
Max. 537
Prům. 300.2

Nyní si čte web : 61 uživ.

09. Stalo se v minulosti

* Dokument Charty 77 č. 2

Vydáno dne 08. 01. 2006 (7123 přečtení)

Dne 6. ledna 1977 před polednem obklíčily vozy Státní bezpečnosti uprostřed normální provozu osobní vůz, ve kterém jeli spisovatelé Václav Havel a Ludvík Vaculík s hercem Pavlem Landovským, aby doručili vládě ČSSR, Federálnímu shromáždění a ČTK text Charty 77 se všemi podpisy a zaslali jej poštou i jeho signatářům.

Jmenovaní a dále spisovatel Zdeněk Urbánek byli pak řadu hodin vyslýcháni, ačkoli už z obsahu zabavených obálek muselo být bezpečnosti zřejmé, že její akce je nepřiměřená i neoprávněná, protože Charta 77, jak dokazují i právní expertizy, které si dala vypracovat, neporušuje ani v nejmenším čs. zákony, ale naopak je hájí. Aparát ministerstva vnitra ČSSR se jako ostatně ne poprvé- postavil jak nad mezinárodní dohody, tak nad zákony vlastního státu. Akce proti bezúhonným občanům se účastnily a dosud účastní desítky vozů a štáby lidí - vyšetřovatelů, techniků i sledovačů - které ministerstvu nedávno chyběly třeba k tomu, aby zabránilo únosu čs. dopravního letadla.

Zadržení byli během výslechu filmování televizními kamerami a fotografováni jako špioni nad korespondencí, adresovanou nejvyšším státním orgánům, která jim byla odňata. Bezpečnost filmovala dál i v bytě a venkovském domě Václava Havla - přes důrazné protesty majitelů a v bytě Zdeňka Urbánka. Natáčeny byly mimo jiné kolekce zahraničních publikací a různé privátní předměty, aranžované obdobně jako zbraně teroristů.

Během tříkrálové noci a také další den proběhly u jmenovaných domovní prohlídky, při nichž byl zabaven bezpočet věcí, především knihy, korespondence fotografie i věcí naprosto osobní, jaké bezpečnost zabavovala už při prohlídkách v dubnu 1975, a jimiž pak některé občany vydírala. Pod číslem l v seznamu věcí, zabavených u Ludvíka Vaculíka, je vedena kniha Heinricha Bölla: Gruppen-bild mit Dame. Později se už jednotlivostmi nezdržovali. Jednu položku tvoří například "60 rukopisů, vázaných v plátně". Ludvíku Vaculíkovi byl už podruhé zabaven vlastní rozpracovaný rukopis románu. Václavu Havlovi byly zabaveny a nafilmovány i oficiální publikace amerického velvyslanectví v Praze. Burcující je, že byly zabaveny i úředně vydané texty o občanských právech, které byly právě uveřejněny ve Sbírce zákonů a nařízení.

Současně byli zatčeni, vyslýcháni a podrobeni domovní prohlídce spisovatel dr. Fratišek Pavlíček a novinář Jan Petránek, oba signatáři Charty 77. Zatímco první čtyři byli postupně propuštěni po půlnoci 7. ledna a Václav Havel po svém druhém zadržení 7. l. ve 22 hodin, byli druzí dva propuštěni o den později, na sklonku lhůty, za niž začíná vazba.

Celým zásahem dokázala Bezpečnost jasně , že existence Charty 77 je oprávněná a potřebná, protože občanská práva jsou v ČSSR porušována. Mluvčí Charty 77 upozorňují ministerstvo vnitra, že provedené domovní prohlídky byly nezákonné, protože nebylo zahájeno trestní stíhání, což je podle čs. zákonů podmínkou. Filmování osob proti jejich vůli, i jejich bytů a soukromých předmětů lze považovat za trestný čin útisku podle § 237 trestního zákona.

Po celou dobu akce protestovali mluvčí Charty 77 i další signatáři proti této zvůli. Nyní žádají zastavení dalších nezákonností a okamžité vrácení všech zabavených písemností i věcí.

Mluvčí Charty 77 si vyhrazují právo - v souladu s článkem 19 Mezinárodního paktu a občanských a politických právech - zveřejnit každý další případ nepřípustného nátlaku na signatáře a jiné občany. Mluvčí Charty 77 prohlašují, že předběhla-li publikace textu v zahraničí jeho odevzdání čs. vládním místům, jde to rovněž na vrub ministerstva vnitra, které tomu zabránilo.

Mluvčí Charty 77 oznamují, že se k ní připojilo čtyřicet nových signatářů. Jejich jména, stejně jako všech dalších, nebudou zveřejňována, dokud nevznikne záruka, že se tříkrálová policejní akce nebude opakovat. Na práci Charty 77 se ovšem budou podílet.

Mluvčí Charty 77 oznamují dále, že z výše uvedených důvodů určili za sebe tři náhradníky, jejichž jména budou publikována, kdyby byla první trojici znemožněna činnost.

Mluvčí Charty 77 děkují za projevy domácí i mezinárodní solidarity. Zahraniční komentáře opravují v tom smyslu, že signatáři nejsou zdaleka jen intelektuálové, ale i dělníci a další pracující, také občané, kteří nebyli postiženi represáliemi za rok 1968 a angažují se z vnitřní nezbytnosti. Charta 77 si proto zaslouží, aby se o ní nemluvilo jako o skupině disidentů, ale jako o občanské iniciativě.

Mluvčí Charty 77 věří, že vedoucí státníci zabrání dalším svévolím ministerstva vnitra, které neohrožují pouze nás a většinu občanů, ale - jak o tom svědčí doklady z minulosti - i je samotné.

Toto prohlášení podepisují mluvčí Charty 77:

prof. dr. Jan Patočka, DrSc, dr. h. c.
Prof. dr. Jiří Hájek, DrSc.
Václav Havel

V Praze dne 8. 1. 1977[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1410 (1410 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1024 (1024 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
909 (909 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
684 (684 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1255 (1255 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
857 (857 hl.)
Prohnilý humanismus !!
674 (674 hl.)

Celkem hlasovalo: 6813


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.