logo SDS
Dnešní datum: 24. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 14
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 212.3

Nyní si čte web : 33 uživ.

04. Kolektivní práce

* Máme řešení nejen pro Řecko

Vydáno dne 14. 07. 2011 (7301 přečtení)

Stanovisko SPaS k hrozící nestabilitě eurozóny

Již delší dobu naplňují debaty o řecké zadluženosti veřejnou debatu nejen v Řecku, ale i v celé Evropě. „Strašení Řeckem“ je dnes bezpochyby jedním z oblíbených hesel, kterým se pravicové strany snaží vysvětlit svůj tlak na likvidaci sociálního státu. Právě toho sociálního státu, který byl dlouhá léta v Evropě garantem společenské solidarity, sociálních jistot a také zárukou toho, že uplynulých šedesát let od skončení světové války velká část Evropy mohla prožít v míru.

Není jistě náhodou, že právě ty evropské země, které se soustavně snaží upevňovat sociální stát, zejména pak společenskou solidaritu, zmírňovat sociální rozdíly ve společnosti, jsou těmi, kteří relativně nejlépe zvládly současnou hospodářskou krizi.

„Strašení Řeckem“ však se netýká jenom tlaku na likvidaci sociálního státu. Je dnes využíváno i k tomu, že jsou omezovány demokratické mechanismy ve společnosti. Prosazují se jednostranně – zejména v případě České republiky – opatření, která nemají oporu v širší veřejnosti. Tím dochází k omezování demokracie, jednoznačnému diktátu menšiny většině společnosti, kdy úzká skupinka lidí – údajně expertů, ale ve skutečnosti zcela otevřeně spojená se zájmy finančního kapitálu - prosazuje řešení, která budou ve svých důsledcích znamenat v budoucnu další zátěž pro veřejné rozpočty.

K nárůstu dluhů v Řecku nedošlo náhodou. Jejich vzestup byl podmíněn především tím, že Řecku bylo dlouhou dobu doporučováno – přesně v duchu neoliberálních teorií - mezinárodními institucemi snížení daní, a to především firmám. Stejně tak mu finanční instituce vnucovaly další a další úvěry, které měly zajistit odběr zboží v prvé řadě z některých zemí EU.

V případě Řecka také selhaly mechanismy EU, které by měly působit k tomu, aby jeho zjevně nevýhodná geografická poloha – značná vzdálenost od hlavních produkčních center EU - mohla být kompenzována. Rozvíjet v Řecku zejména turistiku – bez toho, že by byla posilována produkční schopnost ekonomiky v moderní výrobě, rozvoj výrobní kooperace s vyspělými ekonomikami EU a také s okolními zeměmi - nemůže být receptem pro rozvoj moderní ekonomiky.

Stejně tak se ukazuje, že tlak některých evropských politiků na urychlený přechod řecké ekonomiky na společnou měnu – euro – byl nesprávný a vyostřil problém vysokého čerpání úvěrů ze zahraničí. Euro nezlepšilo konkurenceschopnost řecké ekonomiky – naopak ji podlomilo.

Řecko je tak smutným příkladem toho, kam mohou neoliberální recepty přivést ekonomiku některé země. Je dokladem toho, že odtrhnout-li se finanční veličiny od vývoje reálné ekonomiky, pak nevyhnutelně se taková ekonomika dostane do vážných hospodářských problémů.

To, co dnes je Řecku nabízeno jako lék, ve skutečnosti žádným lékem na jeho problémy není a nemůže být.

Je to stále stejný recept z neoliberální kuchyně, který byl již vyzkoušen v případě hospodářské krize v letech 2008 - 2009. Tehdy byly přece ztráty bankovního sektoru – tedy soukromého kapitálu – převedeny na stát a tudíž zaplaceny ze státního rozpočtu . Tím se tyto soukromé ztráty staly a stávají ztrátami celé společnosti, a tedy jsou zaplaceny všemi daňovými poplatníky tj. těmi, kteří je nezavinili. A jak je pravidlem v neoliberální ekonomii – po zaplacení těchto ztrát se managementy finančních institucí znovu vracejí ke své praxi vyplácení štědrých bonusů. Mejdan finančních kruhů může pokračovat nerušeně dál….

To, co se nyní nabízí Řecku, má stejný jmenovatel – poskytneme další úvěry- tentokrát za ještě vyšších úroků a budeme čekat, až je řecká společnost zaplatí. Je přitom jasné, že další nárůst dluhu je již dále sotva financovatelný resp. podmínky pro poskytnutí dalších úvěrů jsou natolik nesmyslné, že vysají řeckou ekonomiku a obyvatelstvo v míře, kterou si sotva lze představit.

To vše se odehrává za účinné spolupráce ratingových agentur, které dělají špinavou práci bezpochyby v žoldu finančních institucí. Tyto tzv. nezpochybnitelné agentury zcela záměrně a svévolně „známkují“ jednotlivé státy jako „málo spolehlivé“ či „na pokraji bankrotu“ a tak rozhodují o osudu milionů lidí. Nemůžeme se ubránit pocitu, že toto tažení ratingových agentur je podněcováno finančními kruhy, které chtějí bez skrupulí vydělávat právě na tom, jednotlivé země jsou tlačeny na pokraj bankrotu. Bankrot státu jako nový byznys – řečeno zcela bez skrupulí, ale svět finančního kapitálu si sotva kdy hrál na nějaké skrupule….

Na tom se také podílejí – jak paradoxní, ale zároveň i logické – i peníze daňových poplatníků, kterými v předchozím období byly zaplaceny ztráty bankovního sektoru - při řešení hospodářské krize. A přirozeně i finance pocházející z nezodpovědné politiky americké vlády založené na sotva představitelných rozměrech tisku (emise) stále nových a nových dolarů...

Průběh řecké krize by měl být také dostatečným varováním pro ty, kteří vidí prosperitu českého penzijního systému v tom, jak bude investovat do akcií či státních dluhopisů. Vydat budoucí důchody těmto spekulacím a kolísáním akciových trhů může jen dobrodruh….

Před soustředěným tlakem finančních kruhů spojených s ratingovými agenturami nemůže obstát ekonomika žádné země na světě.

Všechny návrhy jak řešit řeckou krizi – privatizovat majetek, krátit sociální výdaje atd – povedou jen k tomu, že poroste napětí v řecké společnosti, neboť dojde k podstatnému zhoršení životní úrovně obyvatel – zchudnutí společnosti je nevyhnutelné.

Ani privatizace řeckého majetku nic nevyřeší. Připomeňme zde českou zkušenost – ročně z české ekonomiky odplývá formou dividend více než 100 mld (zhruba 4% HDP) do zahraničí. Přitom nejednou české firmy ve vlastnictví zahraničních vlastníků poskytují služby českému obyvatelstvu za cenu podstatně vyšší než ve své mateřské zemi. Bude se snad tento kapitál v Řecku chovat jinak? Bude své dividendy investovat v Řecku anebo je odvede jinam?

Svět stojí před dalším kolem finanční krize, kterou vyvolávají finanční instituce, které znovu roztáčejí kolo spekulací – pod vlivem toho, že ztráty z předchozí krize jim zaplatili daňoví poplatníci, přesvědčeny, že i příště jejich dobrodružství zaplatí státní rozpočet. Proto se dnes roztáčejí spekulace s Itálií, Španělskem Irskem a Portugalskem. Kdo bude dalším cílem těchto spekulací?

Jaké je řešení pro Řecko?

Prvním krokem řešení pro Řecko je odpustit minimálně dvě třetin jeho dluhu. Tyto dluhy musejí být anulovány a to i bez ohledu na to, že zrušení těchto dluhů dopadne do bilance bank v západní Evropě. Nejde o žádný dramatický dopad – řecké dluhy ve výši 250 mld € představují sotva 2% z celkového HDP všech zemí EU.

Druhým krokem pak musí být rozsáhlý balík pomoci řecké ekonomice v tom, aby byla posílena její produkční schopnost. Musí se vytvořit nové výrobní konkurenceschopné kapacity. Ekonomika Řecka nemůže spočívat jen na tom, že bude základnou pro turistiku zbytku EU.

EU se musí zasadit o to, aby diktát tzv. ratingových agentur skončil. Nelze dál pokračovat v praxi podněcované finančními kruhy a záměrně vyvolávající spekulační nájezdy finančního kapitálu na ekonomiky jednotlivých zemí.

Konečně je nutno jednat rychle a přestat dále otálet s řešením, které je stále očividnější. Právě otálení s řešením odpisu řeckých dluhů jen protahuje současnou krizi a tato neschopnost k akci nevyhnutelně pobízí k dalším spekulačním nájezdům na ostatní země EU. Právě neschopnost bruselské byrokracie dohodnout se ke společné a rázné akci je také důvodem k podlamování důvěry občanů v EU.

Neschopnost EU k akci na záchranu Řecka a ostatních zemí může zvrátit celý integrační proces a uvrhnout Evropu do chaosu….

Je svrchovaný čas jednat….

Spojenectví práce a solidarity, 12. 7. 2011[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 28 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1766 (1766 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1311 (1311 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9110


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.