logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 21.7
21 denni
Max. 647
Prům. 459.8

Nyní si čte web : 32 uživ.

04. Kolektivní práce

* Atény, Blockupy a Evropa: Demokracie a solidarita nemají hranice

Vydáno dne 05. 06. 2015 (2432 přečtení)

Blockupy International podporuje týden mobilizace proti úsporným opatřením a volání po vytvoření alternativního Světového dne uprchlíků

V březnu jsme s desetitisíci lidmi z celé Evropy zabrali frankfurtská náměstí, abychom zablokovali otevření nového sídla ECB a abychom ukázali, že „jejich Evropa“ nemluví naším jménem a že nepovažujeme ECB, Trojku ani Evropu kapitálu za řešení „krize. Právě naopak, věříme, že nekonečná dluhová spirála potápí ekonomiky některých zemí, zatímco jiné nutí přijmout „reformy“, které dále rozdělují lidi na bohaté a na chudé, na domácí a na cizince, na hodnotné a na bezcenné. A jelikož politika škrtů umožňuje hromadění peněz v několika málo rukou, temné pravicové větry vanou z více stran, utvářejí bouře, zneužívají rozsáhlou sociální nerovnost a žádají si nová vyloučení, hranice a separatismus, jak názorně ukázaly volby ve Spojeném království. Vlády EU toto využívají k zavádění nových hranic, nových dělení a nových pravidel. Stejně jako pravicové síly i vládní reakce představují pouze problém, a ne jeho řešení.

Change4all

Ve Frankfurtu jsme také řekli, že Evropa není pouze slogan, ale že je to prostor pro naši společnou iniciativu. Naše Evropa je otevřeným prostorem pro solidaritu, vzájemnost, svobodu a práva, za která bojujeme. Stále si ale uvědomujeme, že bitva pokračuje! Lidé Řecka vystoupili proti vydírání a proti vládě elit, proti prekariátní Evropě úsporných opatření. Ve Španělsku se lidé právě rozhodli, že si vezmou částečně zpět moc „si vládnout“. Toto je jiskrou naděje, která vzplála a je připravena šířit se do dalších oblastí Evropy. Nicméně, elity chtějí právě tomuto zabránit. Žádné další paradigma nesmí být připuštěno, žádná alternativa otevřena. Výsledek této bitvy zjevně neurčuje pouze osud Řeků, ale nás všech.

Zároveň jsou v tomto prostoru desetitisíce lidí, kteří jsou nuceni překonat smrtící Středozemní moře. Každý den vzdorují Evropským pravidlům o odepírání vstupu a dožadují se svého práva na lepší život. Upravování mobility napříč kontinenty i mezi nimi je jedním ze základních aspektů současného kapitalismu. Tento způsob produkce, který je založen na rozdílném oběhu zboží, hodnot a lidí s rozdílnými právy podle toho, kdo je cizinec a kdo ne, podle toho, kdo může zůstat a kdo musí jít, podle toho, kdo má sociální práva a kdo ne. Následkem toho, zatímco lidé umírají ve Středozemním moři a mnozí občané z celé Evropy jsou tím pobouřeni, Evropští představitelé naproti tomu připravují vztyčení nových hranic a posunout je o něco dál ve jménu solidarity: to je nechutné!

20. června je Světovým dnem uprchlíků. Dvacátý červen je také prvním dnem týdne akce a solidarity s lidem Řecka (http://www.change4all.eu/).

Evropská solidarita s Řeckem

Pevně věříme, že nyní je čas jednat. S našimi přáteli a soudruhy z Řecka víme, že na výsledku naší probíhající bitvy proti úsporným opatřením záleží nám všem. Také víme, že ve světle pokračujících útoků na lidské životy nemůžeme zůstat jenom pozorovateli, ale musíme zakročit, konfrontovat vládnoucí síly a pokračovat v boji za naši svobodu stejně jako migranti, kteří každý den bojují proti omezování svých práv. Demokracie a solidarita nemají hranice: žádný dluh nemůže vydírat naši přítomnost, žádné hranice nemůže určovat, kdo je občan a kdo ne!

Proměňme 20. červen a následující týden v celé Evropě na dny skutečné solidarity a spojení. Využijme tento okamžik k vyhlášení Evropy bez hranic, Evropy práv a solidarity. Minulé roky jsme začali proces zmezinárodňování našeho boje proti škrtům nejen pomocí Blockupy. Neochvějně věříme ve vybudování nové formy skutečné demokracie na základě a s pomocí našich rozdílností a podobností. Věříme v zásah veřejnosti a radikální zásahy na ulicích s konkrétními akcemi občanské neposlušnosti. Jinou Evropu nemůžeme jen zmiňovat, ale i tvořit.

Chceme a měli bychom takto jednat v těchto nelehkých časech Všichni bychom měli být aktivní v následujících týdnech mobilizace mezi 20. a 26. červnem, stejně jako 13. června, když migranti budou demonstrovat za nepodmíněná evropská víza v různých italských městech a ve Frankfurtu. Demonstrace, akce, shromáždění se už plánují v Berlíně, Paříži, Římě, Bruselu a mnoha dalších městech během týdne solidarity. Náš čas je nyní a nenecháme ostatní za nás rozhodovat.

Solidarita bez hranic, budování solidarity zespoda!

Připojte se k týdnu Evropské mobilizace pro Řecko a vytvořme alternativní Světový den uprchlíků.

Blockupy International, 5. června 2015

Z anglického originálu
http://blockupy.org/en/6057/athens-blockupy-and-europe-democracy-and-solidarity-are-borderless/
přeložil Andrej Bóna[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Blockupy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.