Společnosti

Vývojové a srovnávací hodnocení

Talcott Parsons

Talcott Parsons (1902-1979), hlavní představitel sociologie v USA i ve světě v 50. a 60. letech, navazuje na klasiky - a buduje sociologii systematicky kolem ústředních pojmů systém, jeho funkce a struktura. Hlavním problémem, kterým se zabýval, byla otázka udržení společnosti v daném stabilním stavu. Pojem rovnováhy je jeho centrální kategorií - sociální konflikty a boj tendencí jsou jen projevy „nemoci“ společnosti. Bývá charakterizován jako představitel strukturního funkcionalismu.

Talcott Parsons byl jedním z těch, kdo počátkem šedesátých let nahradili v anglosaském slovníku společenských věd pojem kapitalismus pojmem industriální společnost. Německé sociologie se to příliš nedotklo - ta už dříve upřednostnila „neutrálnější“ pojem tržní hospodářství.

Knížka „Společnosti“ vyšla česky v Praze v nakladatelství Svoboda v roce 1971. Šlo o překlad z originálu „Societies. Evolutionary and Comparative Perspective“, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffe, New Yersey 1966.

Zaujmout by vás mohla i předmluva českého vydání, kterou se nakladatelství vyrovnalo s nutností okomentovat knížku z pozic tehdejšího marxismu-leninismu.

Z knížky uvádíme její část. Koho zaujme, bude muset do knihovny.


OBSAH

Předmluva k českému vydání

Předmluva

Kapitola 1
Studium společnosti

Kapitola 2
Pojem společnost: skladebné složky a jejich vzájemné vztahy

Obecné pojmové schéma jednání.
Pojem sociální systém.
Pojem společnost.
Společnostní komunita a její prostředí.
Společnostní komunita a soběstačnost.
Strukturální složky společnosti.
Proces a změna.
Paradigma vývojové změny.
Diferenciace subsystémů společnosti.
Stadia vývoje společností.

Kapitola 3
Primitivní společnosti

Skladebné složky primitivní společnosti. Primitivní společnost domorodé Austrálie. Přechod k „vyspělému“ primitivnímu typu. Typy vyspělých primitivních společnosti.

Kapitola 4
Archaické společnosti

Starověký Egypt. Mezopotámské říše

Kapitola 5
„Historické“ přechodné říše

Čína. Indie. Islámské říše. Římská říše. Závěr.

Kapitola 6
Dvě „mateční“ společnosti: Izrael a Řecko

Izrael.
Řecko.

Kapitola 7

Závěr

Vybrané odkazy

Jmenný a věcný rejstřík