Centesimus annus

Autor: Karol Wojtyla <(at)>, Téma: 01. Knihy, Zdroj: 1. 5. 1991, Vydáno dne: 03. 04. 2005

Encyklika Jana Pavla II. ke 100. výročí Rerum novarum
Zveřejněním encykliky z 1. května 1991 - „o památce svatého Josefa Dělníka“ - chceme přispět ke vzpomínce na právě zemřelého papeže Jana Pavla II. Díky němu se katolická církev znovu po sto letech vyslovila k sociální otázce, která mezitím nabyla globálních rozměrů. Pro svůj původ i názory byl často titulován „proletářský papež“.

Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla, se narodil 18. května 1920 poblíž Krakova. Jeho dětství poznamenala brzká smrt matky. Po gymnáziu studoval filologii, za války pracoval jako dělník. V roce 1941 mu zemřel otec a Karol se rozhodl zasvětit život církvi vstupem do řádu bosých karmelitánů. Na kněze byl vysvěcen těsně po válce, do roku 1948 studoval v Římě. Vrátil se ale do Polska a vyučoval etiku a morální teologii v Krakově a Lublinu. Z pohledu církevních kruhů byla jeho kariéra velmi rychlá. Ve 44 letech se stal arcibiskupem krakovským, v roce 1967 byl jmenován kardinálem a v roce 1978 nahradil svého předchůdce Jana Pavla I. Stal se tak prvním papežem slovanského původu a prvním neitalským papežem od roku 1522.

Během úřadu navštívil více než 130 zemí, v přepočtu tak 27krát obletěl Zemi. Mimo Vatikán strávil tři roky. Jan Pavel II. blahořečil a svatořečil téměř dva tisíce osob, více než kterýkoli papež v minulosti. Rekord drží se 20 tisíci vystoupeními na veřejnosti i v počtu přednesených projevů. Největší mši přitom sloužil ve filipínské Manile, kde si jej přišlo poslechnout 4,5 miliónu lidí. Osmkrát poctil oficiální návštěvou své rodné Polsko, Československo a Českou republiku navštívil třikrát v 90. letech. Jeho nesplněným snem zůstalo Rusko.

Jan Pavel II. byl důsledným odpůrcem umělého přerušování těhotenství, rozvodů, homosexuálních svazků a volného soužití muže a ženy. Krátce před smrtí mimo jiné odsoudil rozhodnutí amerických soudů nechat zemřít těžce postiženou Terri Schiavovou.

* * *

Po krachu zemí reálného socialismu vydal Jan Pavel II. již zmíněnou encykliku. Podle ní stojí dnes svět opět na křižovatce. Má před sebou dva problémy: problém mravnosti a problém chudoby a z nich vyplývající problém třetí: nespravedlivé rozdělení práce. První problém se týká průmyslových zemí, jimž se pomocí efektivního hospodářského systému podařilo pronikavě zvýšit hmotný blahobyt. Církev tento pokrok uznává, ale zároveň zdůrazňuje, že se nepodařilo stejnou měrou uskutečnit pokrok i v oblasti morální.

Druhý problém se týká rozdělení světa na chudé a bohaté. Jan Pavel II. nezastává v encyklice žádné utopie, ale hluboce se ho dotýká, že lidé mohou tento skandál trpět, že nejsou připraveni k radikálním obětem a že nenutí své vlády k rozhodným opatřením proti chudobě. Lidská důstojnost, blahobyt a mír by neměly být výsadou menšiny, protože jsou určeny všem.

Jan Pavel II. se pokusil zavázat církev k činu: aby byla s člověkem na cestě a nalezla na tyto otázky uspokojivou odpověď.

Na našich stránkách naleznete celou encykliku včetně poznámek a popisu zkratek, tak jak vyšla v roce 1996 v českém katolickém nakladatelství Zvon.


Obsah

Úvod

I. kapitola - Podstatné rysy encykliky Rerum novarum

II. kapitola - Na cestě k „novým věcem“ dneška

III. kapitola - Rok 1989

IV. kapitola - Soukromé vlastnictví a univerzální určení statků

V. kapitola - Stát a kultura

VI. kapitola - Člověk je cesta církve

Seznam zkratek


Seznam zkratek

Biblické zkratky