Ke změnám pohledu na minulost

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 17. 03. 2006

Přinášíme vám přepis prvního ze série článků, které vycházely na podzim 1992 v Haló novinách jako shrnutí výsledků práce tehdejší stranické komise ke zkoumání „listopadu 1989“, vedené M. Grebeníčkem.

Jsme přesvědčeni, že srovnání tehdejších stanovisek s novějšími názory KSČM z r. 2001 nebo se současnými stanovisky KSČ-ČSSP či SDS není nezajímavé a ledacos vypovídá o vývoji české radikální levice, resp. sil, které se k ní počítají.

Text byl v Haló novinách publikován v několika dílech. Podle nám dostupných podkladů vyšly jednotlivé díly 24. 10., 27. 10. (v konci prvního článku omylem uvedeno 27. 11.),  31. 10. a 4. 11., další příspěvky v sérii pak přinášely některé dokumenty komise, vyjádření některých bývalých vedoucích představitelů KSČ atd. Rádi bychom seznámili čtenáře našich stránek se všemi částmi, nemáme však k dispozici 3. část souhrnu zprávy (měla vyjít 31. 10. 1992). Velmi bychom uvítali, kdyby ji někdo mohl poskytnout k převodu do elektronické podoby.

Editorská poznámka k „formátu“ příspěvku - vlastní text je uveden sérií titulků (které byly zřejmě dílem redakce HaNo) a „zarámován“ dvěma krátkými texty v rámečcích (v tomto přepisu tučnou kurzivou). První rámeček (podepsaný „Komisí“) uvádí text, ve druhém - v originále za třemi grafickými oddělovači a bez podpisu - je text „zasazen“ do kontexu politických postojů tehdejší KSČM.

Text je převzat i s tiskovými chybami originálu, pravděpodobné správné znění je doplněno v hranatých závorkách. Mezititulky jsou převzaty z originálu.

Jiří Hudeček, 16. 3. 2005