Úvod do analýzy příčin a důsledků 17. listopadu 1989

Informace o postupu a výsledcích vědeckého hodnocení minulosti

Odborná skupina pro politickou analýzu KSČM

červen 2001

Obsah:

  1. Pro socialismus se rozhodl československý lid
  2. Pokrokový charakter společenského uspořádání v období 1948 až 1989
  3. Příčiny chyb, selhání a krizí
  4. Charakter, úloha a funkce strany
  5. Rok 1968 a proces normalizace
  6. Charakter a význam 17. listopadu 1989
  7. Společnost a komunisté po listopadu 1989
  8. Závěr

Materiál byl jedním z hlavních východisek pro Analýza KSČM, dokumentu pro XXXI. sjezd ČSSD z března 2003, kolem kterého se rozvinula diskuse.