logo SDS
Dnešní datum: 07. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 19
21 denni
Max. 647
Prům. 444.3

Nyní si čte web : 62 uživ.

Stanoviska SDS

* Stanovisko SDS k výročí 17. listopadu 1989

Vydáno dne 17. 11. 2003 (7065 přečtení)

Zhroucení systému reálného socialismu u nás v listopadu 1989 považuje SDS za důsledek souběhu vnitřních i mezinárodních faktorů, mezi nimiž hrála významnou roli neschopnost tehdejšího vedení KSČ pokusit se po roce 1985 o řešení vleklé krize režimu. Snaha některých poražených hledat dnes hlavního viníka v M. S. Gorbačovovi svědčí o tom, že se vedení KSČ v kritické situaci opět spoléhalo na pomoc Moskvy.

Pád režimu v listopadu 1989 vnímala veliká většina našich občanů nesporně jako osvobození. Svoboda, od zrušení cenzury až po cestování do světa, od plurality stran až po svobodu podnikání, byla tím rozhodujícím polem, na němž se setkaly historický zvrat (krach sovětských systémů), každodenní potřeby lidí a politika nové vládnoucí skupiny Občanského fóra. Další politický vývoj nepřešel v občanský konflikt, ale vyústil v přijetí Listiny základních práv a svobod, která určuje postavení člověka nejenom jako abstraktního občana, ale vytváří jeho status ve sféře ekonomické a sociální, soukromé i veřejné, politické. Přehlížet to kvůli následným destruktivním krokům neoliberální politiky znamená ztěžovat lidem pochopení pozitivního obsahu rozporného dění v listopadu 1989.

V první fázi vývoje Občanského fóra se obrovská většina, která jeho politiku podporovala, utvářela jako většina, která ví, co nechce. Ve druhé fázi, pod vedením ODS, zbyla už jen těsná volební většina koalice, zato však nová mocenská elita dobře věděla, co chce: rozrušit: všechny společenské struktury z doby „reálného socialismu“, změnit vlastnické poměry ve prospěch rozhodující role soukromého vlastnictví a začlenit republiku do západoevropských ekonomických, politických i vojenských seskupení (NATO).

Strana demokratického socialismu považuje za vysoce důležité pro tvorbu a odpovědnou orientaci levicové politiky najít odpověď na otázku, jak byla tak prudká změna politiky vůbec možná? Je nutno si přiznat, že společnost, která byla v listopadu 1989 vysvobozena z totalitního krunýře, na to musila být vlastně připravena - neboť sotva se vše mohlo zrodit za pár měsíců plných zmatku. Domníváme se, že soukromý zájem, oddělený od zájmu veřejného a od sociální solidarity, neboli jinak řečeno egoistická hodnotová orientace, ovládla naši společnost a vytěsnila socialistické hodnotové orientace ještě v dobách „vedoucí úlohy KSČ“. Zejména dvacet let normalizační politiky zahnalo lidi do soukromí, ale zároveň právě zde, ve svých soukromých potřebách se lidé cítili být režimem ve srovnání s konzumní společností Západu omezováni. Vládnoucí skupině tehdy vyhovovalo odvést občana od věcí veřejných ke každodenním starostem o sebe a svou rodinu, neboť společenství izolovaných jedinců se snadněji ovládalo.

Těmito poměry formovaná společnost otevřela svou svobodnou volbou dveře současné vládní politice sebevědomé moci, která slibuje egoisticky orientovaným lidem zajistit „západní“ styl konzumního života. Jednotlivé vlády po listopadu „nadělily“ miliony kupónových knížek, otevřely možnost podnikat, ale i prostě se šikovně obohatit. Je to politika, kterou udržují dodnes u moci značnou měrou sociální zájmy a síly, zformované ještě za starého režimu, a která se postupně mění podle toho, jak se utvářejí nové sociální vztahy.

Poměr našich dnešních politických stran k minulosti je tendenční a politicky účelový. Pravicové strany vyhlašují uplynulých čtyřicet let za dobu temna, za režim zločinný a zavrženíhodný: světlo pro ně začíná až listopadem 1989 a jejich nástupem k moci. Většinové stanovisko KSČM naopak dodnes vychází z toho, že zde byl socialismus a že toto období přes všechny problémy patří k nejlepším stránkám historie našeho lidu. Sociální demokraté se k čtyřiceti létům vlády KSČ příliš nevyjadřují a tváří se, jakoby současné poměry u nás byly odjakživa a nic jiného jim nepředcházelo. Mnohdy totiž slibují svým voličům to, co stačilo z „předlistopadové doby” nerozbít.

Strana demokratického socialismu nechápe náš poválečný vývoj ani jako dobu temna a zločinného režimu, ale ani jako „období socialismu” a nejlepší léta našich novodobých dějin. Jsou to pro nás léta dramatického střetání nejenom kapitalistických a socialistických tendencí a cílů, ale i léta boje o demokratické nebo naopak totalitní pojetí socialismu a vývoje společnosti.

Hlásíme se k usilování o demokratický socialismus z let 1945-1948 i z roku 1968, protože vyrůstalo ze zkušeností našeho národa a bylo významnou etapou boje o demokracii. Byl to boj proti totalitní moci, která z ideálů a hodnot socialismu nejenom nevyplývá, ale je jejich popřením.

Skutečně levicová politika, hájící hodnoty demokratického socialismu u nás nemá na růžích ustláno, ale rozhodně není bez perspektivy. Je to historická výzva, kterou přijímáme.

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu, 17. 11. 2003[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: materiál SDS

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1277 (1277 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1235 (1235 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1468 (1468 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1180 (1180 hl.)
Prohnilý humanismus !!
850 (850 hl.)

Celkem hlasovalo: 8542


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.