Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: Zprávy z akcí, Vydáno dne: 29. 08. 2008

U příležitosti 40. výročí intervence vojsk Varšavské smlouvy v Československu uspořádala 16. srpna 2008 Strana evropské levice ve spolupráci se Stranou demokratického socialismu seminář pod názvem "21. srpen 1968 a levice v Evropě"

Jednání semináře se zúčastnili zahraniční hosté z Německa (ze strany LEVICE), Rakouska (KS Rakouska), Španělska (KS Španělska), Řecka (hnutí SYNASPISMOS) a na tři desítky účastníků z České republiky (kromě členů SDS také členové KSČM a ČSSD, jakož i nestraníci).

S referáty vystoupili zahraniční hosté Stefan Bollinger z Německa , Waltraud Fritz-Klackl z Rakouska , Yiannis Baharas z Řecka a Pedro Marset ze Španělska, a dále z českých účastníků Bohuslav Mikulášek, Tibor Vaško, Jiří Hudeček, Josef Heller, Miroslav Tejkl a Vladimíra Levá, s rozsáhlejšími příspěvky se do diskuse zapojili také Lubomír Vacek a Jiří Málek.

Účastníci ve svých vystoupeních i v diskusi zdůraznili skutečnost, že Pražské jaro a jeho potlačení v srpnu 1968 v režii sovětské armády jsou události, důležité nejen pro českou a evropskou historii, ale také pro dnešek a pro perspektivy levicových sil, usilujících o demokratickou a sociálně spravedlivou společnost. Při diskusi zaměřené na obrodu socialismu se účastníci zaměřili na význam událostí roku 1968 pro Východ a pro Západ, v severní i jižní Evropě v celkovém rámci konce šedesátých let: května 1968 v Paříži a Německu, vývoje v Řecku a úsilí o přeměnu společnosti.

Shrneme-li diskusi: vojenská intervence byla porušením mezinárodního práva a principů bratrských vztahů mezi samostatnými stranami, a měla vážné důsledky pto komunistické a levicové strany a hnutí, jak v tzv.západních, tak v socialistických státech. Strany v kapitalistických státech byly postiženy ztrátou důvěryhodnosti a veřejné podpory, a v některých případech v nich vnitřní rozdíly při hodnocení československých událostí a následující vývoj způsobil štěpení a vnitřní spory. Na druhé straně v socialistických státech a v samotném Sovětském svazu se dopady srpna 1968 projevily negativně v roce1989 a následujícím období. Staly se jednou z hlavních příčin, proč se veřejnost obrátila proti vládnoucím komunistickým stranám, nebo se od nich přinejmenším odvrátila. Ukazuje to na nutnost trvale a důsledně posilovat demokracii ve společnosti i v rámci jednotlivých politických sil.

Účastníci semináře se shodli na potřebě posilovat praktickou spolupráci levice a brát přitom v úvahu tuto lekci dějin. Podtrhli naléhavou nutnost hledání nových cest k překonání neoliberálních přístupů, které v současnosti ovlivnňují miliony obyvatel Evropy a také dalších oblastí ve světě.

Odkazy na texty referátů (zatím jde o originální pracovní verze poskytnuté autory, zařazujeme postupně včetně překladů)

Yannis Baharas

Stefan Bollinger

Vladimíra Levá

Pedro Marset

Miroslav Tejkl

Tibor Vaško