logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 23
21 denni
Max. 647
Prům. 455.8

Nyní si čte web : 61 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Co Radim Valenčík neřekl

Vydáno dne 01. 04. 2005 (7286 přečtení)

... Základní příčinou omezení svobodného rozvoje je kapitalistický výrobní způsob
Text programového prohlášení frakce sociálně-demokratické levice podrobil Radim Valenčík zdrcující kritice a konstatoval, že jde o „levicově líbivý“ dokument, ovšem mimořádně nekvalifikovaný.

Současně se pokusil o jakousi alternativu založenou na známé tezi Karla Marxe z Komunistického manifestu, že svobodný rozvoj člověka a jeho individuality se může naplnit jen za společenských podmínek, ve kterých se svobodný rozvoj jednotlivce stává předpokladem svobodného rozvoje ostatních.

Radim Valenčík má naprosto pravdu, že autory prohlášení tolik kritizovaný trh za problémy současného světa nemůže. Jenže když už s odvoláním na Marxe řekl správně „a“, měl říci i „b“. Marx se totiž neomezil na pouhé konstatování, ale snažil se v celém svém díle také definovat ony „společenské podmínky“ pro opravdu svobodný rozvoj jednotlivce i celé společnosti. A Valenčík dobře ví, že jako základní příčinu omezení svobodného rozvoje označil kapitalistický výrobní způsob.

Jenže v současných politických podmínkách po krachu pokusu o překonání rozporu mezi prací a kapitálem radikálním odstraněním všeho, co kapitál jen vzdáleně připomíná, není kritika kapitálu zrovna v módě. Proto se mnozí stoupenci levice často uchylují k abstraktním frázím, které jsou snadným terčem pro potenciální kritiky.

Přitom potřeba řešení rozporu mezi prací a kapitálem přivedla na svět i politickou levici - radikální i reformistickou. V předlistopadových dobách byla oficiální interpretace základního rozporu kapitalismu zjednodušená a omezovala se na jediné - radikální - řešení v podobě socialistické revoluce chápané v duchu Leninova Státu a revoluce. Jen občas a velmi stydlivě se připouštělo (opět s odvoláním na Marxovy přípravné poznámky ke Kapitálu), že kapitál má i své „civilizační poslání“ a že práce kapitalisty není jen vykořisťováním námezdních pracujících, ale i produktivní činností vytvářející hodnotu.

Rozpor mezi prací a kapitálem má v různých etapách vývoje kapitalismu různé možnosti řešení. Likvidace kapitalismu není proto jediným a v současných podmínkách ani bezprostředním cílem celé levice. Společenské reformy zaměřené na podřízení kapitálu (a samozřejmě i kapitalistů) právě onomu výše uvedenému cíli se i přes svou omezenost ukázaly ve své době účinnější než leninský radikálně revoluční přístup. Napomohla jim i situace po druhé světové válce, kdy se lidstvo octlo v nebezpečí zániku v ohni budoucí jaderné konfrontace. Tendence ke spolupráci mezi kapitálem a prací měla ovšem i další příčiny, například potřebu efektivní organizace pracovního procesu nebo vznik nových odvětví v oblasti služeb.

Třídní smír, o který se nepochybně zasloužily i sociálně demokratické strany, není bezkonfliktním stavem. Rozporné zájmy pracujících a kapitalistů nelze beze zbytku vymazat, o čemž svědčí obtížná kolektivní vyjednávání provázená stávkami a jinými formami protestů. Pro příklady nemusíme chodit příliš daleko, stačí se jen podívat na dění v mladoboleslavské Škodovce.

Nelze mít iluze, že existuje jakási absolutní spravedlnost, nadekretovaná „shora“, například Evropskou unií nebo jinou nadnárodní institucí, a kterou budou všichni beze zbytku respektovat. Vždy se jedná o řešení konfliktu rozporných zájmů, v němž se více méně prosazuje zájem momentálně silnější strany. A zde je nutno přiznat, že poté, kdy kapitalismus i díky reformám sociálních demokratů ekonomicky i politicky zvítězil nad populistickými diktaturami, které někteří nazývají „protosocialismem“ či spíše totalitním „pseudosocialismem“, nemá levice na růžích ustláno. Kapitál (tentokrát již globální, nadnárodní) začíná opět diktovat svoje podmínky v podobě pravidel „řádného hospodaření“ (rozuměj likvidaci „příliš drahých“ výdobytků sociálního státu), reforem trhu práce ve směru „zpružnění a zefektivnění“ (rozuměj stlačení mezd a sociálního zabezpečení na minimum „jednotné sociální dávky“) a v neposlední řadě i násilného „šíření demokracie“ ve světě. Ano, vzato z čistě teoreticko-matematické stránky, je to efektivnější: méně nákladů, více výnosů, méně daní, více zisku a tím i investičních prostředků pro vlastníky.

Jenže ani kapitál se nemůže vrátit zpět do 19. století stejně jako levice do „zlatých časů“ po druhé světové válce. Namísto rizika globální jaderné války nastupují nebezpečí sice méně viditelná, plíživější, zdánlivě vzdálená, nicméně pro existenci lidstva neméně závažná: ekologická devastace planety spojená s globálním oteplováním či stoupající zdravotní závadnost průmyslově vyráběných potravin. Tato ohrožení a náklady na jejich zmírnění je nutno promítnout do rovnic tržní ekonomické rovnováhy stejně jako se tam kdysi promítaly náklady na obranu proti jadernému nebezpečí ze strany protivníka. Bohužel když se o to někdo pokusí (a nemusí to být apriori levičáci), už na něj pravicoví intelektuálové a komentátoři sypou obvinění ze „socialismu“. Opět nemusíme hledat příklady příliš daleko, posměšné komentáře našich rádoby teoretiků vůči Kjótskému protokolu jsou téměř na denním pořádku i v seriózních sdělovacích prostředcích.

Souhlasím s Radimem Valenčíkem, že je nutno nejprve pojmenovat problémy a pak je řešit. Věřím, že jsem mnohé z nich ve svém příspěvku pojmenoval a nemyslím, že jsem tak vzdálen onomu kritizovanému prohlášení FSDL. Spolu s jeho autory jsem přesvědčen, že úsilí neokonzervativců o návrat k „čistému kapitalismu“ není nepřekonatelnou dějinnou tendencí, které je nutno se podbízet všelijakými „modernizacemi“, nýbrž že mu naopak musíme aktivně čelit a rehabilitovat výrazy „socialismus“, „solidarita“, „rovnost“, ale i „svoboda“ (s důrazem na sociální odpovědnost). I „nekvalifikované“ prohlášení je z tohoto hlediska potřebným a významným činem, stejně jako kdysi „naivní“ představy prvních socialistů. Rozhodně jej z tohoto důvodu oceňuji více než zarputilý zápas Radima Valenčíka o zavedení školného.

Britské listy, 1. 4. 2005


Související články:
(Solidarita a spravedlnost)

Stanovisko vedení SDS k současné vlně migrace do EU (16.08.2016)
Není čas otálet (21.04.2015)
SPaS je cesta správným směrem! (14.02.2011)
Pochod proti Hradu (16.05.2007)
Spravedlnost je usmíření (02.02.2006)
Liberální koncepce spravedlnosti (02.02.2006)
6. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Solidarita v době globalizační (25.09.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Michal Kroh | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Britské listy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1228 (1228 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.