logo SDS
Dnešní datum: 04. 12. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 33
Prům. 10.1
21 denni
Max. 435
Prům. 234.6

Nyní si čte web : 25 uživ.

04. Kolektivní práce

* Volný pohyb služeb: velký krok kupředu

Vydáno dne 17. 02. 2006 (5086 přečtení)

Oficiální česká verze tiskové zprávy Evropského parlamentu o projednávání zprávy k směrnici o službách (tzv. Bolkesteinově směrnici).

O krok blíž k dokončení vnitřního trhu

Po dvouletých jednáních Evropský parlament ve čtvrtek v prvním čtení velkou většinou hlasů schválil zprávu k plánované legislativě uvolňující vnitřní trh Evropské unie pro služby. Pro Unii to je jedna z nejdůležitějších otázek. Původní návrh byl důkladně zrevidován. Hlavní záměr však zůstává týž: odstranit překážky pro volný pohyb služeb v celé EU. Parlament zároveň upřesnil, že směrnice nezmění sociální práva pracujících a že se tato práva i nadále budou řídit národními zákony.

Parlament plánovanou směrnici o službách na vnitřním trhu podstatně pozměnil. Europoslanci k návrhu Evropské komise schválili řadu dalších výjimek a omezení. Kromě služeb, na něž se směrnice nemá vztahovat, Parlament navrhuje, aby poskytovatelé služeb podléhali právu hostitelských zemí. Ty mohou služby "z důvodů veřejné politiky, veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví nebo životního prostředí" dále omezovat. Z návrhu vypadly i pasáže o vysílání pracovníků.

Pro pozměněné znění v prvním čtení hlasovalo 394 poslanců; proti jich bylo 215 a 33 se hlasování zdrželo. Odkaz na výsledky hlasování - včetně českých europoslanců - naleznete na konci této tiskové zprávy.
(Pozn. admin: k nalezení na adrese http://www.europarl.eu.int/sce/server/servlet/fileViewer.se?file_name=AN.20060216.pdf&folder_name=/dr/app/sce/jboss//data/votes_results/doc/&content_type=application/pdf&save_as=false)
 
Na tahu jsou členské státy Unie


Návrh směrnice o službách na vnitřním trhu, který před dvěma lety předložil tehdejší eurokomiař Frits BOLKESTEIN, Parlament posuzuje v rámci postupu spolurozhodování. Po prvním čtení v EP jsou na tahu členské státy Unie, které se teď v Radě ministrů EU musejí dohodnout na Společném postoji, který pak bude předmětem druhého čtení. Schválení legislativy záleží na dohodě Parlamentu s Radou.
 
Záměry směrnice
 
Služby mají 70procentní podíl na hrubém domácím produktu (HDP) a zaměstnanosti ve většině států Unie. Podle unijního práva "představuje vnitřní trh oblast bez vnitřních hranic, ve které je zaručen volný pohyb služeb a svoboda usazování".
 
Cílem nové legislativy je odbourat právní a byrokratické překážky, usnadnit poskytování služeb v ostatních zemích EU a dotvořit vnitřní trh. Směrnice - označována za klíčový prvek tzv. Lisabonské strategie - by mohla rozhodující měrou ovlivnit další směřování Unie, která čelí rostoucímu tlaku globalizace.
 
Uvolnění trhu se službami může podle zastánců směrnice zvýšit konkurenceschopnost, zvýšit nabídku, snížit ceny a vytvořit nové pracovní příležitosti. Odpůrci směrnice nicméně varují před mzdovým, sociálním a ekologickým dumpingem i snížením standardů ochrany práce.
 
Směrnice má podle návrhu Evropské komise stanovit "obecná ustanovení k usnadnění výkonu svobody usazování pro poskytovatele služeb a volného pohybu služeb".
 
Omezení působnosti

 
Podle Parlamentu se směrnice nicméně nemá týkat následujících oblastí:

 • liberalizace "služeb obecného hospodářského zájmu" ani privatizace veřejných subjektů, které je poskytují
 • svoboda států EU stanovit "služby obecného hospodářského zájmu"
 • ustanovení mezinárodního soukromého práva, zejména ustanovení týkající se smluvních a mimosmluvních závazků, včetně formy smluv
 • trestněprávní předpisy států EU
 • předpisy EU k hospodářské soutěži a podporám
 • ochrana a podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality sdělovacích prostředků
 • pracovní právo, kolektivní smlouvy, právo na stávku a protestní akce
 • vnitrostátní právní předpisy týkající se sociálního zabezpečení
 • služby zaměřené na sociální péči
 • financování sociálního bydlení
 • služby péče o děti a rodinu určené na podporu rodin a mládeže
 • služby v oblasti vzdělávání a kultury

Další výjimky
 
Směrnice se nemá vztahovat na:

 • služby obecného zájmu definované členskými státy
 • agentury na zprostředkování dočasné práce
 • zdravotní péči bez ohledu na místo poskytování, organizaci, financování a to, zda ji poskytuje veřejný či soukromý subjekt
 • dopravní služby, včetně městské dopravy, taxi a sanitek, a přístavní služby
 • elektronické komunikační služby a audiovizuální služby bez ohledu na způsob jejich výroby, distribuce a vysílání, včetně rozhlasového vysílání a kina
 • finanční a bankovní služby, úvěrové a pojišťovací povahy, povahy zaměstnaneckého nebo osobního důchodu, jakož i investiční nebo platební povahy
 • hazardní hry, které zahrnují vsazení peněžité sázky, včetně loterií a sázkových her
 • právní služby a povolání a činnosti, které jsou trvale nebo dočasně spjaty s výkonem veřejného úřadu v členském státě, zejména povolání notáře
 • bezpečnostní služby

"Zásada země původu"
 
V zájmu svobody usazování poskytovatelů služeb mají všechny státy EU zjednodušit administrativní postupy a formality, zavést pro poskytovatele služeb "jednotná kontaktní místa", odtud mají být všechny náležitosti splnitelné elektronicky. Návrh obsahuje i "zakázané požadavky"; státy mají prověřit, že stanovené požadavky jsou nediskriminační, nutné a úměrné.
 
U volného pohybu služeb Parlament odmítl navrhovanou "zásadu země původu" de facto zamítl. Komisí navrhované ustanovení ("Členský stát původu odpovídá za dohled nad poskytovatelem a službami jím poskytovanými, včetně služeb jím poskytovaných v jiném členském státě.") europoslanci vyškrtli a všechny zmínky a odkazy na "zásadu země původu" nahradili pojmem "svoboda poskytování služeb".
 
Hostitelské státy EU sice mají respektovat ustanovení zemí původu, "která se týkají přístupu k činnosti v oblasti poskytování služeb a jejího výkonu". Pozměněné znění směrnice nicméně zdůrazňuje jejich právo stanovit "požadavky v případech opodstatněných z důvodů veřejné politiky, veřejné bezpečnosti, sociální politiky, ochrany spotřebitelů, ochrany životního prostředí a veřejného zdraví".
 
Vysílání pracovníků
 
Ustanovení o zvláštních ustanoveních o vysílání pracovníků a o vysílání státních příslušníků třetích zemí Parlament z návrhu Komise zcela vypustil. Podle odůvodnění by mohla omezit účinnost inspekcí práce: "Ustanovení pracovního práva lze účinně vymáhat pouze v členském státě, kde je práce vykonávána." Návrh Komise podle většiny poslanců neobsahoval nutné pojistky pro vymáhání pracovního práva. Vysílání pracovníků upravuje platná směrnice 96/71/ES.
 
Z českých europoslanců v rozpravě o návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu vystoupili Richard FALBR (PES), Jana BOBOŠÍKOVÁ (NA), Vladimír ŽELEZNÝ (IND/DEM), Zuzana ROITHOVÁ a Ivo STREJČEK (oba EPP-ED).
 
Podle FALBRA mohou být demonstrující odboráři spokojeni, pokud budou schváleny dohodnuté změny: "Jejich obavy z vývozu levné pracovní síly poskytující služby se nenaplní." Podle tohoto poslance za ČSSD zbývá odstranit "problematické ustanovení, které umožňuje členským státům vyžadovat plnění dalších požadavků zdůvodňovaných ohledem na sociální politiku nebo ochranu zákazníka. Nechci, aby se deklarovaná ochrana zákazníka proměnila v ochranářství."
 
BOBOŠÍKOVÁ "jednoznačně" podpořila schválení směrnice, "a to včetně klíčového článku 16, který jasně říká, že poskytovatelé služeb podléhají pouze vnitrostátním ustanovením svého členského státu". Tato poslankyně za Nezávislé zároveň podpořila návrh Komise v článcích 24 a 25 o vysílání pracovníků: "Jen takto pojatá směrnice znamená pevný základ pro dokončení jednotného trhu v sektoru služeb." Poslance ze zakládajících států Unie vyzvala, aby nevypouštěli "z láhve rudočerného džina populismu a nacionalismu."
 
ŽELEZNÝ prohlásil, že pracující v nových zemích EU směrnici potřebují: "Jenže to jsou obyvatelé EU druhé kategorie. Čech nesmí volně pracovat v Německu a jinde, stejně jako to nesmějí pracující z nových zemí. Co ale všichni smějí je jíst západní dotované potraviny a kupovat západní zboží." Dohoda EPP-ED a PES o formulaci klíčového článku 16 podle tohoto poslance za Nezávislé "není kompromis, to je kastrace celé směrnice. Alibisticky vůbec neuvádí právo, kterým se poskytovatel má řídit, staví ho tak do nejisté právní situace."
 
ROITHOVÁ zdůraznila, že se EU otevírá ekonomikám třetích zemí, uvnitř ale státy vybudovaly bariéry pro vzájemné poskytování služeb: "Nastává okamžik, kdy tyto umělé zdi buď zbouráme anebo je slavnostně za potlesku odborářů zkolaudujeme." Směrnice je podle této poslankyně za KDU-ČSL "příležitostí prokázat, komu z nás flexibilita trhu a Lisabonská strategie leží na srdci, a komu spíše v žaludku." Odpůrci v čele se zpravodajkou podle ní vnutili odborářům falešné představy: "Okleštění rozsahu směrnice a rezignace na princip země původu jde proti zájmu všech včetně spotřebitelů."
 
STREJČEK zdůraznil, že Česko plně uvolnilo přístup na svůj trh už v 90. letech a že řada tradičních, ale neefektivních podniků musela ukončit činnost, což vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti a těžkým politickým ztrátám. "Nebylo by jen spravedlivé očekávat totéž i od starých členských států?" Podnikatelům v českém pohraničí podle tohoto poslance za ODS nelze vysvětlit, proč u nich mohou podnikat jejich rakouští konkurenti, zatímco oni v Rakousku nabízet služby nesmějí. Myšlenku otevření trhů je podle něho třeba ocenit, skutečnost však přirovnal k pláči nad rozlitým mlékem.

Odkaz:
2006/02/16 10:30:00
Evelyne GEBHARDTOVÁ (Německo) - Strana evropských socialistů

Postup:
Spolurozhodování (1. čtení)
Rozprava: 14. 2. 2006
Hlasování: 16. 2. 2006

Odkaz:
20060213IPR05194

Kontakt:
David ZELINGER
Tiskové oddělení EP - česká redakce
 : tisk-cs@europarl.eu.int
 : (32-2) 28 31056 (BXL)
 
Původní text naleznete na:
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/056-5221-47-2-7-909-20060213IPR05194-16-02-2006-2006--true/default_cs.htm[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1493 (1493 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1097 (1097 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
971 (971 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1313 (1313 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
917 (917 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7231


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.