logo SDS
Dnešní datum: 30. 01. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 91
Prům. 54.2
21 denni
Max. 31228
Prům. 6430.6

Nyní si čte web : 97 uživ.

04. Kolektivní práce

* Reakce KSM na dopis Ministerstva vnitra

Vydáno dne 04. 03. 2006 (4395 přečtení)

V souvislosti s uplynutím lhůty Ministerstva vnitra ve věci možného zrušení registrace občanského sdružení Komunistický svaz mládeže se vedení KSM sešlo s náměstkem ministra vnitra p. Henychem a předalo mu vyjádření KSM:

Ministerstvo vnitra
oddělení volební a sdružovací
140 21, Praha 4, nám. Hrdinů 3
K rukám JUDr. Darii Benešové
vedoucí oddělení volebního a sdružovacího

K č.j.: VS-7398/SDR/1-2005
V Praze dne 28. února 2006

Věc: Upozornění a výzva dle §12 odst. 3 zákona č. 83/1990 o sdružování občanů

Vážená paní Benešová,

obracím se na Vás ve věci Komunistického svazu mládeže (KSM) a upozornění a výzvy, aby upustil od údajné nedovolené činnosti, kterou od Ministerstva vnitra obdržel.

Tento krok Ministerstva vnitra vyvolal zásadní nesouhlas velké části společnosti. Petici na podporu KSM podepsaly tisíce občanů České republiky. Proti postupu Ministerstva vnitra protestovaly například i organizace bývalých protifašistických bojovníků a partyzánů. Z iniciativy studentských aktivistů vznikla petice občanských sdružení nesouhlasících s kroky Ministerstva vnitra proti KSM. Podporu KSM vyjádřilo několik českých politických stran. Z podnětu poslanců Komunistické strany Čech a Moravy byl postup Ministerstva vnitra proti KSM projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Velký ohlas zaznamenala iniciativa Ministerstva vnitra v zahraničí. Svůj nesouhlas vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací. Tisíce lidí adresovaly své rozhořčení Ministerstvu vnitra i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, mimo jiné řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu, univerzitních profesorů, bývalých bojovníků proti fašismu i takových osobností jako je nositel Nobelovy ceny za literaturu Dario Fo. Před zastupitelskými úřady České republiky v řadě zemích se uskutečnily protestní demonstrace. Světová federace demokratické mládeže, mezinárodní organizace mládeže se statutem poradce Organizace spojených národů, vyhlásila 27. únor 2006 „Mezinárodním dnem solidarity s KSM“.

Tato vlna nesouhlasu dává postoj Ministerstva vnitra ke KSM mimo jiné do politických souvislosti se současnou antikomunistickou kampaní, útoky na Komunistickou stranu Čech a Moravy a volbami, které se v letošním roce uskuteční. Je poukazováno na to, že zpochybňování charakteru občanského sdružení se týká pouze KSM a ne jiných mládežnických organizací blízkých politickým stranám, které působí v České republice, jako jsou Mladí konzervativci, Mladí sociální demokraté, Mladí křesťanští demokraté. Vzrůstá podezření, že kritika marxismu resp. marxismu-leninismu, která je obsažena v upozornění a výzvě adresované Ministerstvem vnitra KSM, je snahou o kriminalizaci těchto postojů a tím i celého komunistického hnutí, které z nich vychází. Je varováno před fašizací české společnosti.

KSM konstatuje, že jeho činnost probíhala a probíhá zcela v souladu se zákonem. Svou činnost přitom KSM odvíjí od Stanov KSM, které jsou hlavním dokumentem KSM, a které byly schváleny Ministerstvem vnitra.

Ve vztahu k upozornění Ministerstva vnitra KSM zcela jednoznačně odmítá argumentaci uvedenou ve skutkových zjištěních, pokud poukazuje na proklamace, prezentované v měsíčníku KSM Mladá pravda. Nejde o oficiální dokumenty a stanoviska KSM jako občanského sdružení, nýbrž o realizaci základních ústavních práv a svobod, konkrétně svobody projevu a práva na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod, ať již jde o formu redakčních článků či článků konkrétních autorů. Tyto projevy nelze ztotožňovat s činností KSM jako sdružení.

KSM zcela jednoznačně odmítá, že jeho činnost je realizací práva občanů na sdružování v politických stranách a politických hnutích. KSM ani programově ani fakticky nenaplňuje definici výkonu tohoto práva, uvedenou v § 1 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění novel, tj. zejména se neúčastní na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní správy samosprávy. Naopak, KSM otevřeně deklaruje své sympatie k politické straně Komunistická strana Čech a Moravy.

Závěr Ministerstva vnitra, že KSM je sdružením, jehož cílem je jinak porušovat ústavu a zákony a dosahovat svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony (§4 odst. 1, písm. a), b) zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů) KSM hodnotí jako nepodložený a účelový. Ministerstvo vnitra argumentuje pouze skutečností, že na webové stránce KSM jsou citována díla Marxe, Engelse a Lenina, která patří k zásadním dokumentům mezinárodního komunistického hnutí. Ministerstvo vnitra opomíjí, že v žádném z dokumentů KSM není hlásána zášť k jakékoli skupině obyvatelstva, není za cíl KSM určeno jakékoliv popírání nebo omezování osobních, politických, nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, nebo jinak porušovat ústavu a zákony a v žádném případě nejsou vyvíjena jakákoli jednání, která by měla takové znaky. KSM zakládá svou činnost na demokratických principech, které ve své činnosti  nikterak neporušuje. Tyto demokratické principy má KSM také zakotveny ve svých stanovách. Ministerstvo vnitra nedokládá a ani doložit nemůže, že by došlo ke konkrétním jednáním, která by byla v rozporu s ust. § 4 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Zodpovědné orgány KSM projednaly  námitky Ministerstva vnitra a neztotožnily se s nimi, ale přesto upřesnily znění dokumentů KSM, aby neumožňovaly Ministerstvem vnitra podsouvaný výklad; aktualizované znění dokumentů je přílohou. Dále konstatovaly, že KSM nehodlá jakýmkoliv způsobem ustupovat od svých cílů, měnit zaměření své činnosti či charakter organizace.

KSM hodlá i nadále působit jako občanské sdružení, legálně, v rámci zákonů a mezinárodních smluv. I nadále chce býti organizací, která zásadově hájí zájmy většiny mládeže – studentů, učňů, mladých pracujících a nezaměstnaných – a zároveň stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalistického systému vykořisťování a útlaku.

S pozdravem

Milan Krajča,
předseda Komunistického svazu mládeže[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: KSM

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1589 (1589 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1186 (1186 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1070 (1070 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
801 (801 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1388 (1388 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1021 (1021 hl.)
Prohnilý humanismus !!
798 (798 hl.)

Celkem hlasovalo: 7853


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.