logo SDS
Dnešní datum: 28. 11. 2022   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 21
Prům. 10.6
21 denni
Max. 435
Prům. 207.6

Nyní si čte web : 18 uživ.

Okolní události naąima očima

* Nad výzvou KSM

Vydáno dne 06. 12. 2005 (4990 přečtení)

Většina našich čtenářů bude asi vědět, že Ministerstvo vnitra poslalo Komunistickému svazu mládeže (KSM) dopis, v němž ho upozorňuje na porušování zákona a vyzývá ho, aby od nedovolené činnosti upustil. Mladí komunisté se proti tomu ohradili, označili dopis za útok na levici jako celek, za jeden z pokusů o plíživou fašizaci společnosti a obrátili se s žádostí o pomoc ke všem demokratickým silám. Podívejme se tedy na celou záležitost blíže.

Relativně jednoduchá je věc z právního hlediska. Ministerstvo postupuje podle §12 zákona o sdružování, který ministerstvu ukládá povinnost neprodleně upozornit občanské sdružení, jakmile zjistí vyvíjení činnosti, která je vyhrazena subjektům řídícím se jinými zákony (např. politické strany) nebo která směřuje k popření nebo omezení nějakých práv, popř. která používá způsobů, která jsou v rozporu s ústavou a zákony. Platný zákon naleznete ZDE.

Ministerstvo ve své argumentaci postupuje nejjednodušším možným způsobem. Nezpochybnitelně prokazuje, že se v případě KSM jedná o sdružování za účelem účasti na politickém životě společnosti. To je samo o sobě postačující k tomu, aby mohlo ministerstvo KSM vyzvat, aby od takové činnosti upustil, a následně, pokud KSM neuposlechne, aby ho rozpustilo. Z důkazního hlediska je velmi nešťastné, že Stanovy KSM neobratně říkají, že „programovým cílem KSM je směřovat k socialismu...“. Tato okolnost argumentaci ministerstva posiluje. Myslím, že by neměl být problém tento stav do konce roku změnit - Ústřední rada KSM na to má právo.

Další argumentace ministerstva je však podle mne méně průkazná. Vědomo si je toho samo ministerstvo, když píše, že „dle názoru ministerstva“ KSM úmyslně propaguje marxismus-leninismus. Ten podle výkladu ministerstva hlásá ve spojitosti s revolučním přechodem od kapitalismu k socialismu nutnost násilné revoluce, třídního boje a potřebu diktatury proletariátu, jakož i třídní zášť. Po této interpretaci marxismu-leninismu dochází ministerstvo k závěru, že KSM usiluje svým programem o několik cílů, pro něž není existence občanského sdružení dovolena.

Interpretací marxismu-leninismu podle mne opustilo ministerstvo sféru práva a dostalo se do oblasti filozofie. Paradoxně se přiklonilo k výkladu, který byl závazný před listopadem 1989 - snad s výjimkou třídní zášti. Výhrada ministerstva proti třídnímu boji je prostým nepochopením (pojem převzal Marx od jiných), a není třeba se jí nikterak důkladně zabývat. Složitější je to s diktaturou proletariátu a s nutností násilné revoluce. Osobně si myslím, že by se KSM mohl opřít o stanovisko Výkonného výboru KSČ k únoru 48 z roku 1990, které se od „nedemokratického upevňování stalinistického modelu socialismu po únoru 1946 co nejrozhodněji distancovalo“ a výslovně označilo „dobytí politické moci a nastolení diktatury proletariátu“ za dobově podmíněné.

Vzhledem k tomu, že KSM dlouhodobě a veřejně odmítá nařčení ze stalinismu, může KSM z výše uvedeného stanoviska vyvodit jinakost svého vlastního výkladu marxismu-leninismu. Případnou námitku ministerstva, že termín stalinismus historická věda nezná, lze vyvrátit předložením zprávy „Komise ÚV KSČ pro objektivní zhodnocení let 1968-1969 a následujícího vývoje v ČSSR“, jejímiž členy byli významní levicoví historici. V této zprávě je rok 1968 charakterizován jako „pokus demokratických sil uvnitř strany o překonání stalinských deformací, o obrodu socialismu, o jeho tvůrčí rozvoj v souladu se zájmy československého lidu“, zatímco naopak po dubnu 1969 se začaly „znovu obnovovat principy stalinského modelu socialismu“.

Postoupíme-li o kousek dále, dostáváme se již do praktické politiky. Ministerstvo si ve svém výkladu všímá skutečnosti, že KSM na webových stránkách „nejde o pouhé informování veřejnosti o marxismu - leninismu nebo o publikaci historických dokumentů, nýbrž o jeho úmyslnou propagaci“. Toto zjištění je bohužel v souladu se zažitou praxí KSM, že ani na webu, ani na stránkách „Mladé pravdy“ nejsou dlouhodobě zveřejňovány názory širšího politického spektra, a že by tedy KSM složitě prokazoval, že mu jde - v souladu se Stanovami - o skutečnou podporu „společnosti politicky a hospodářsky pluralitní“. Tuto námitku lze smést se stolu např. přijetím redakčního desatera, které podpoří změnu z média formujícího na médium informující.

Zůstaneme-li v politické rovině, jako KSM se i mně zdá, že dopis ministerstva je součástí demagogické antikomunistické kampaně. Asi bych nepodpořil tezi, že se jedná o „plíživou fašizaci české společnosti“, ale naopak bych zdůraznil, že KSM je jen zástupným cílem místo KSČM, která je podle mne na jednu stranu skutečným cílem antikomunistické kampaně a na druhou stranu parlamentním subjektem, spoluodpovědným za panující politický marasmus.

Naprosto správné je v mých očích vyjádření údivu ze strany KSM, že se Ministerstvo vnitra obrátilo výhradně na něj, když existují další mládežnické organizace, úzce spolupracující s politickými stranami. Vykládám si to zúženou interpretací §12 odst. (3) dotčeného zákona ze strany ministerstva, která umožňuje chápat větu „zjistí-li ministerstvo, že sdružení vyvíjí činnost...“ tak, že ministerstvo pouze čeká na podnět. V případě KSM přišla s takovým podnětem Policie ČR.

Protože z pravidelných zpráv BIS o extremismu vyplývá, že dochází k monitorování webových stránek radikální levice, k níž se řadí i SDS, zveřejňuji na tomto místě své podezření, že podobné „mládežnické líhně politiků“ mají i ostatní parlamentní strany.

Milan Neubert, 6. prosince 2005[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 12 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1487 (1487 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1093 (1093 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
965 (965 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
725 (725 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1310 (1310 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
914 (914 hl.)
Prohnilý humanismus !!
715 (715 hl.)

Celkem hlasovalo: 7209


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.