Demise se nekonala

Podíváme-li se zpětně na první polovinu roku 1993, zjistíme, že tehdejší předseda ÚV KSČM Jiří Svoboda několikrát hovořil o své demisi. Sám to tehdy vysvětloval tím, že už musí skončit veškeré taktizování, že hra na pomyslnou jednotu nemá smysl a že mu tak velí jeho mravní imperativ.

Svoboda trval na tom, aby se dokončil proces diferenciace ve straně. Podle jeho názoru měla KSČM program, který neodpovídal 21 podmínkám Komunistické internacionály, a proto požadoval, aby se podle toho upravil i její název. Současně prohlašoval, že nemůže být v jedné straně s těmi, kdo nesou plnou politickou odpovědnost za vývoj před listopadem 1989 či dokonce s těmi, kteří se v 50. letech pozitivně vyjadřovali k procesům.

V pátek 12. března 1993 se sešel Výkonný výbor ÚV KSČM, na němž byl připraven podat demisi, jak deklaroval dva dny před tím. Nakonec k ní nedošlo, jak se můžete dočíst níže v článku Rudého práva ze soboty 13. března. Jiří Svoboda zůstal nakonec předsedou až do červnového prostějovského sjezdu.

Milan Neubert, 9. 11. 2003

PS: Pro uvedení do situace se podívejte na to, co zasedání VV ÚV KSČM předcházelo:

Hra na jednotu nemá smysl - Haló noviny 19. 2. 1993

Svoboda odstoupil z funkce předsedy KSČM - Rudé právo 11. 3. 1993

Svoboda odchází - sloupek Perknerové - Rudé právo 11. 3. 1993

J. Svoboda oznámil svoji rezignaci - Haló noviny 11. 3. 1993

Rozvahu a zdravý rozum - stanovisko Grebeníčka, Hlada a Nováka - Haló noviny 11. 3. 1993

Jiří Svoboda čtenářům HaNo - Haló noviny 11. 3. 1993


Krize v Komunistické straně Čech a Moravy vrcholí

Štěpán, Obzina a Papež vyloučeni, Svoboda zůstává ve funkcích

Jiří Kouda

Svoboda se hlásí o slovo na zasedání VV ÚV KSČM.PRAHA - M. Štěpánovi, J. Obzinovi a V. Papežovi, představitelům platformy Za socialismus, ukončil v pátek výkonný výbor ÚV KSČM členství v této straně. Jiří Svoboda se rozhodl zůstat ve stranických funkcích.

K těmto výsledkům dospěli po téměř sedmihodinové páteční diskusi členové výkonného výboru ÚV KSČM. „Přijal jsem požadavek výkonného výboru, abych řídil KSČM až do mimořádného sjezdu,“ řekl RP Svoboda po jednání. Podle usnesení VV by se sjezd měl konat ještě v prvním pololetí t.r.

Výbor v prohlášení k činnosti platformy Za socialismus uvedl, že její představitelé porušili stanovy KSČM a usnesení ÚV, protože přes jeho rozhodnutí nadále vyvíjejí činnost.

V usnesení VV se dále hovoří mj. o „prosazování ideálů demokratického socialismu“, z něhož se má - jak z dokumentu vyplývá - vycházet i pro volbu nového názvu KSČM.

Poté, co J. Svoboda oznámil ve středu odchod ze všech funkcí v KSČM, v pátek na zasedání výkonného výboru stanovil čtyři podmínky pro setrvání ve funkcích.

Členově VV mu měli odpovědět, co si myslí o změně názvu KSČM na Stranu demokratického socialismu, zda má být ukončeno členství členům platformy Za socialismus, vyjádřit se k k činnosti listu Naše pravda, Dialog a k prohlášení Proti zrádcům a zaprodancům a k tomu, zda podpoří svolání mimořádného sjezdu KSČM do konce května. Podle našich informací chtěl Svoboda slyšet názor zejména místopředsedy Grebeníčka a tajemníků Nováka a Hlada.

Jestliže výkonný výbor dospěl k takovému závěru, je to samozřejmě v rozporu se všemi přijatými dokumenty“ řekl RP M. Štěpán. „Navíc mi to připomíná 7. prosinec 1989, kdy jsem byl v nepřítomnosti a též v rozporu se stanovami vyloučen. Zřejmě to sleduje stejný cíl,“ dodal. Ukončení členství má podle Štěpána stejnou váha, jako kdyby on ukončil členství ve straně členům VV ÚV KSČM, uvedl pro ČTK. „Na to nemají právo,“ konstatoval. Řekl, že jde o účelové, vnitrostranickou situací motivované usnesení, kterým se VV ÚV KSČM snaží ospravedlnit současný kolaps ve straně a krizi zaviněnou rezignací J. Svobody.

„Oni nemohou nikoho vylučovat. Mohou požádat organizaci, aby situaci posoudila,“ řekl M. Štěpán.

Čl.9 Stanov KSČM uvádí: „Členství zaniká vystoupením člena nebo ukončením členství za jednání, které je neslučitelné s programem a stanovami strany.“ Rozhodnutí výkonného výboru vyplývá právě z článku 9 stanov KSČM. Výkonný výbor na základě článků 10 a 37 žádá příslušné základní organizace KSČM, ve kterých uvedení členové pracují, aby usnesení VV realizovaly.

J. Machalík, předseda rozhodčí komise KSČM, v rozhovoru pro RP potvrdil platnost pozastavení činnosti platformy. Dodal, že pokud základní organizace rozhodnutí VV o vyloučení představitelů platformy neakceptují, výkonný výbor se odvolá k rozhodčí komisi.

Ke kritice Naší pravdy a dalších tiskovin Svoboda RP řekl, že členové výkonného výboru chtějí vést diskusi s okresními výbory - vydavateli. Protože tato periodika jsou spojena s KSČM, měla by se podle Svobody pohybovat i v mantinelech závěrů kladenského sjezdu.

Rudé právo, 13. 3. 1993


Kdo dočetl až sem, má nárok na odměnu. Tou je tisková zpráva z Rudého práva téhož dne s titulkem Podle Národní obrody bratři Havlové žádají zpět pozemky na Barrandově. Laskavý čtenář si obsah článku jistě sám porovná s vystoupením Václava Havla v Čs. televizi 17. prosince 1989.