Prostějovský sjezd KSČM

V Prostějově se 26. června 1993 sešel klíčový 3. sjezd KSČM. Zúčastnilo se ho 369 delegátů - chyběl pouze Jiří Svoboda, který se den před tím vzdal všech funkcí a vystoupil ze strany.

Od předchozího kladenského II. sjezdu uplynul sotva půlrok a strana nebylo schopna zbavit se trvalé krize, která se rozhořela po 1. zasedání ÚV, na kterém se část vedení v čele s Jiřím Svobodou pokusila opravit kurs, kterým kladenský sjezd zabrzdil "sociáldemokratizaci" strany.

Po bouřlivém 2. zasedání rozhodlo mimořádné zasedání ústředního výboru o svolání řádného sjezdu již na červen téhož roku. Následovalo relativně klidné a pracovní 3. zasedání ÚV (15. 5. 1993) v období těsně před okresními konferencemi. Přečtěte si o jeho průběhu sloupek Lipavského z 18. května. Tentýž den však Miloslav Ransdorf v rozhovoru pro Rudé právo obviňuje Jiřího Svobodu ze lží a destabilizace Levého bloku.

Kousek níže máte možnost seznámit se s dobovými zprávami a dokumenty, jak se objevily na stránkách Rudého práva, Haló novin a Naší pravdy.

Milan Neubert, 9. 11. 2003


Zprávy a články

Úvodní zprávy o sjezdu

Delegáti sjezdu rozhodli: KSČM zůstává! (Naše pravda č.26/1993)

III. sjezd KSČM skončil rozštěpením strany (Haló noviny, 28. 6. 1993)

KSČM se rozštěpila (Rudé právo, 28. 6. 1993))

Popis diskuse

9,30 - 01,35 - reportážní záznam III. sjezdu (Naše pravda č.26/1993)

Ve znamení názvu - z diskuse na III. sjezdu (Haló noviny, 28. 6. 1993)

Co předcházelo

Militantní část KSČM se musí oddělit - rozhovor s J. Svobodou (Rudé právo, duben 1993)

KSČM má své muzeum zkamenělin - rozhovor s M. Ransdorfem (Rudé právo, 18. 5. 1993)

Komu mandát? - postřehy Lipavského z 3. zasedání ÚV (Haló noviny, 18. 5. 1993)

J. Svoboda nechce být profesionální žvanil - o poslední tiskovce J. Svobody (Naše pravda č.26/1993)

Komentáře ke sjezdu

Svobodní lidé se rozhodli - rozhovor s M. Grebeníčkem těsně po sjezdu (Haló noviny, 28. 6. 1993)

Opravdu faul? - o manipulaci sjezdem (Naše pravda č.26/1993)

Štěpení - úvaha o dalším možném štěpení (Rudé právo, 28. 6. 1993)

Šance pro LEVÝ BLOK (Haló noviny, 29. 6. 1993)

Grebeníček soudí, že KSČM patří k moderním levicovým stranám (Rudé právo, 28. 6. 1993)

Zakládání SDL

„Nejsme žádní rozbíječi” - z tiskové konference přípravného výboru SDL (Haló noviny, 28. 6. 1993)

Není to cizí řešení - rozhovor s Josefem Mečlem (Haló noviny, 28. 6. 1993)

Dokumenty

Usnesení III. sjezdu KSČM

Za demokratickou levicovou stranu (prohlášení přípravného výboru Strany demokratické levice)

Dopis předsedy ÚV KSČM členům a příznivcům KSČM a LB (Haló noviny, 29.6.1993)