Manifest komunistické strany

Karl Marx, Friedrich Engels, 1848

Obálka Manifestu z roku 1848 (dotisk o 30 stranách).Manifest vznikl jako program Svazu komunistů a postupně se stal programem celého mezinárodního dělnického hnutí. Napsali ho Karel Marx s Friedrichem (Bedřichem) Engelsem v období prosinec 1847 - leden 1848. Poprvé vyšel Manifest v únoru roku 1848 v Londýně jako brožura o 23 stranách. Od března do června 1848 jej otiskoval na pokračování orgán německé demokratické emigrace „Deutsche Londoner Zeitung“. Ještě téhož roku vyšel Manifest v Londýně znovu, a toto druhé vydání, v němž byly opraveny tiskové chyby, se pak stalo základem všech pozdějších autorizovaných vydání. Obálku tohoto vydání si můžete prohlédnout vpravo.

Komunistický manifest by přeložen do obrovského množství jazyků. Do češtiny to bylo ještě za života obou autorů. První překlad  provedl Leopold Kochmann - vyšel roku 1882v New Yorku. Doma - tedy v Rakousku-Uhersku - vyšel česky poprvé roku 1893 na pokračování ve vídeňských „Dělnických Listech“ v překladu A. Radimského.

Na těchto stránkách se seznámíte s textem Manifestu, který vychází z vydání z roku 1974 v nakladatelství Svoboda. Tehdy byl Manifest otištěn česky již po pětadvacáté (kromě řady vydání ve Spisech a Vybraných spisech K. Marxe a B. Engelse). Jeho základem byl překlad dr. Ladislava Štolla.

Text jsme se pro potřeby SDS snažili upravit tak, aby se přiblížil obsahově co nejvíce původnímu znění z roku 1948 a aby si přitom zachoval charakter moderní češtiny. Přesto stále zůstává otevřená otázka překladu a převzaté nové české terminologie. Tak například německá slova „moderne bürgerliche Gesellschaft“ se dnes překládají jako „moderní buržoazní společnost“, přičemž původní Štollův překlad byl „novodobá měšťácká společnost“. V soudobé němčině se však „bürgerliche Gesellschaft“ chápe spíše jako „občanská společnost“. A takových okamžiků při překladu najdete víc.

Základem našich poznámek k textu jsou poznámky podle českého vydání z roku 1950, doplněné i o poznámky pozdější.

Chcete-li porovnat český překlad s originálem, doporučujeme text posledního německého Engelsova vydání z roku 1890 na stránkách mlwerke.

OBSAH:

Úvod

I. Buržoové a proletáři

II. Proletáři a komunisté

III. Socialistická a komunistická literatura

IV. Stanovisko komunistů k různým opozičním stranám