Levicový extremismus 2004 v ČR z pera MV ČR

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 12. 09. 2005

Chcete-li se dobře pobavit, přečtěte si níže část zprávy Ministerstva vnitra o levicovém extremismu v Čechách a na Moravě. Snad se na nás její autoři nebudou zlobit, když ji alespoň využijeme k přímým odkazům na dotčené subjekty a relevantní články. No co, když už se ty prachy na ni vyhodily :-)))

Jde o materiál „Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2004“, který byl samostatnou přílohou „Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004“. Tu vzala vláda ČR na vědomí usnesením č. 827 ze dne 29. června 2005. O snížení platů jejích autorů nebo o jejich vyhození na dlažbu jsem se nikde nedočetl, ale možná je to utajená informace.

Letos ve zprávě MV ČR nenajdete zmínku o politických stranách. Možná ale, že se ještě pochlapí Bezpečnostní informační služba. Loňské parlamentní interpelace po její zprávě asi vykonaly své. Tehdy jsme se proti zprávě BIS oficiálně ohradili, takže letos bychom se vlastně měli (a já tak teď činím za SDS) těm ostatním nalevo omluvit. Nebo jim závidět? Já vlastně ani nevím. Ta zpráva je prostě kus papíru, jehož úkolem snad není nic jiného než argumentovat v boji o rozpočet potřebnými hodinami nebo spíše stovkami hodin práce na sledování, špehování a papírování.

Osobně jsem se já asi nejvíce nasmál popisu činnosti Iniciativy za sociální fóra a jejích aktivistů. Teď pro ty, kteří se nějaké aktivity v posledních letech zúčastnili: jen si např. vezměte ty „ortodoxní komunisty“ - ti léta na celé fórum dokonale pečou, takže kdo to vlastně byl? Že by starší zástupkyně sociálně smýšlejících křesťanů? Proboha!

Pokud bude za zprávu o extremismu v roce 2005 ještě zodpovídat sociálně demokratický ministr z hlavního proudu ČSSD, dostane jedinečnou možnost skrýt pod „ortodoxní komunisty“ příslušníky levice sociální demokracie, kteří se letos některých aktivit zúčastnili také. I když by je vlastně mohl klidně skrýt za trockisty. Nebo že by se na české politické scéně znovu objevili buržoazní nacionalisté?

Řekl bych, že se příští rok možná zasměju ještě o trochu víc.

Milan Neubert, 11. září 2005
(v den výročí teroristického útoku na newyorská dvojčata)

Pasáž z loňské zprávy BIS ZDE.


A tady je ten slíbený výňatek z letošní zprávy MV ČR:

3.1.2 Levicový extremismus

3.1.2.1 Anarchoautonomní hnutí

Na anarchoautonomní scéně se během roku 2004 nepodařilo zastavit stagnaci v činnosti hnutí. Celá scéna je bez výrazných osobností, výraznějších aktivit či známek radikalizace. Přestože anarchoautonomní hnutí zůstává v útlumu, snaží se aktivisté z této situace najít nějaké východisko.[13] Zejména členové Československé anarchistické federace (ČSAF) si pasivitu svého hnutí plně uvědomují.

Aktivity

Hlavní pozornost anarchoautonomních skupin byla začátkem roku 2004 nadále zaměřena na protesty proti válce v Iráku. Protiválečné demonstrace organizované anarchisty v Praze a Brně proběhly dne 20. března 2004, který byl vyhlášen mezinárodním Dnem proti válce a okupaci Iráku. V porovnání se zahraničím se jednalo o pokojné a relativně nepočetné demonstrace.

Anarchistická organizace ČSAF se počátkem dubna zúčastnila kongresu Internacionály anarchistických federací v Itálii a stala se jejím plnohodnotným členem. Situaci v organizaci ČSAF to však žádným zásadním způsobem neovlivnilo. Pokračující pasivita většiny členů federace a odchod hlavního představitele z ČSAF, ke kterému došlo v polovině května, celkový, neutěšený stav organizace spíše prohloubily. Moravský region ČSAF je v podstatě dlouhodobě neaktivní a slovenský region ČSAF začal na konci roku 2004 diskutovat o možnosti získat v rámci organizace buď větší autonomii, anebo se přímo osamostatnit.

Veřejné aktivity ČSAF byly pouze sporadické a nepříliš úspěšné. Všechny probíhaly bez násilných excesů. Letošní anarchistický 1. máj, patřící k tradičním akcím anarchistů, sami účastníci označili za „nejlínější“.

Ani fúze mezi skupinami Antifašistická akce a Federace anarchistických skupin, k níž došlo v polovině loňského roku, nevedla v r. 2004 k prohloubení aktivit či k radikalizaci na anarchoautonomní scéně. Hlavní akce této skupiny patřily mezi tzv. tradiční, např. prvomájová demonstrace v Jihlavě, nebo nepříliš povedený ANTIFA CAMP v červenci 2004.

V posledních měsících roku 2004 došlo k aktivizaci členů anarchistické Organizace revolučních anarchistů - Solidarita (ORAS), která začala vydávat internetový časopis Kladivo na Kapitál, v němž se prezentuje pod novým názvem -1155 KPK[14].

Po odchodu hlavních aktivistů z pobočky Independent Media Centre (IMC) působící v Praze a útlumu činnosti došlo 1. července 2004 k ukončení její činnosti a Praha byla vymazána z nabídky měst na mezinárodní internetové stránce IMC.

3.1.2.2 Marxisticko - leninské skupiny (neobolševismus, trockismus)

Marxisticko-leninské skupiny pokračovaly v roce 2004 v realizaci projektu sociálních fór v ČR. Již od počátku roku docházelo k úzké spolupráci hlavních subjektů, které se v lednu spojily v rámci Iniciativy za sociální fóra (ISF) s cílem vytvořit jednotnou „antikapitalistickou“ platformu, inspirovanou antiglobalizačním hnutím sociálních fór. Představitelé ISF se pak během roku soustředili zejména na mediální propagaci svých postojů a myšlenky sociálních fór. Pod hlavičkou ISF zorganizovali levicoví aktivisté demonstraci dne 20. března 2004 v Praze, který byl vyhlášen účastníky II. ESF mezinárodním Dnem proti válce a okupaci Iráku.

Svoji činnost završili aktivisté z řad ISF uspořádáním prvního Českého sociálního fóra (ČSF) v Praze, které předcházelo III. Evropskému sociálnímu fóru (ESF) v Londýně v říjnu 2004. ČSF přispělo k tomu, že oproti II. ESF v Paříži se III. ESF zúčastnil z České republiky dvojnásobný počet aktivistů. Tvořili je zástupci ortodoxních komunistů, trockisté z REVO, Socialistické organizace pracujících či Socialistické solidarity a zúčastnili se jej i zástupci hlavních mírových skupin a některých nevládních organizací.

Průběh III. ESF ukázal, že v antiglobalizačním hnutí působí i nadále dvě názorová křídla, alterglobalizační a revoluční, která se prozatím nedomluvila na společné strategii, podle níž by činnost ESF měla v budoucnu pokračovat.

Rezoluce mládeže vytvořená na III. EFS, prezentovaná i v tisku, mimo jiné vyzvala k organizaci protestů a k zastavení Evropského summitu v Bruselu v březnu 2005, jednání G8 ve Skotsku v červenci 2005 a k protestům proti evropské Ústavě. Prohlášení rovněž vyzvalo k přímé akci k zastavení útoků EU na sociální péči a pracující a k solidaritě se skupinami, účastnícími se národně osvobozeneckých bojů.

3.1.3 Shrnutí

  1. nebylo zaznamenáno působení nebezpečných náboženských sekt či nových náboženských hnutí,
  2. nebyly získány poznatky o působení islámských extremistů,
  3. nebyla zjištěna existence nebo činnost extremistických skupin v ozbrojených složkách ČR.

Prognóza

Za současné situace není pravděpodobná náhlá výrazná aktivizace extremistické scény, doposud nebyly zaznamenány významnější signály nasvědčující její výrazné radikalizaci.


A příslušné poznámky:

[13] Podle politologa a znalce Miroslava Mareše je hlavním propagačním orgánem anarchoautonomního spektra časopis A-Kontra, který je registrován u Ministerstva kultury a je šířen i v běžné distribuční síti. Čeští anarchisté se podle něho podílejí i na vydávání východoevropského anarchistického periodika Abolishing the Borders from Below, které vychází v Berlíně.

[14] Tato číslice má znamenat datum první doložené stávky ve starém Egyptě a KPK – „kolektivně proti kapitálu“. Politolog a znalec Miroslav Mareš však poukazuje i na organizaci Anarchokomunistická alternativa (AKA), která se v r. 2003 odštěpila z ORAS a má základnu v Brně a Lipníku n/Bečvou. Vydává odborné texty k dějinám anarchismu a letáky. V r. 2004 se začala, spolu s organizací Uherskohradištská anarchistická skupina (UHAS), podílet na vydávání časopisu Permanent Revolt. Obě organizace tvoří pouze několik jedinců. Podle M.Mareše militantní tendence podporuje i hudební skupina Edelweiss Piraten, která je blízká Antifašistické akci (AFA). Blíže v článku M. Mareše v časopisu REXTER „Anarchistický terorismus po roce 1989 v ČR“ viz http://www.strat.cz/Rexter/infor.php?id=26