Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 05. 01. 2006

Teoreticko-analytické pracoviště (TAP) ukončilo v prosinci 2005 významnou fázi plnění strategického úkolu, definovaného posledním sjezdem KSČM - připravit model socialismu, o nějž by se KSČM mohla ve své politické praxi opřít. Výsledkem této fáze je logicky propojený soubor pěti statí (první náčrt). Zveřejňujeme ho na stránkách SDS a zveme naše čtenáře, aby ho věcně kritizovali, popř. doplňovali.

Českému levicovému čtenáři bude možná známo, že TAP je zvláštní součástí odborného zázemí KSČM, které se podílí na formování koncepčních východisek její politiky. Prioritou práce TAP je totiž poznávání klíčových procesů společnosti, dokumentace a vyhodnocování konkrétních poznatků, příprava návrhů pro taktiku i strategii politické praxe KSČM.

V usnesení VI. sjezdu KSČM byl formulován úkol „připravit na VII. sjezd KSČM model socialistické společnosti jako strategického cíle KSČM a cesty k jejímu utváření“. Garantem naplňování tohoto úkolu se stalo TAP. V jeho pojetí jde především o formulaci možných přístupů k socialistickému uspořádání na základě utříděné historické zkušenosti a analýzy nových trendů, s využitím metod vědeckého poznání. Zájemce o bližší podrobnosti plánu práce na tomto úkolu odkazujeme na informaci TAPu.

TAP na počátku své práce předpokládal, že první plná verze materiálu vznikne do konce 1. pololetí 2007 v následující struktuře:

  1. Orientace na socialismus v marxistické a levicové literatuře
  2. První historická forma socialismu
  3. Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost
  4. Společenské vědomí v socialismu
  5. Cesty k socialismu ve světě a v ČR
  6. Model socialismu

První náčrt z prosince 2005 zatím obsahuje pět témat, k jejichž studiu Vás zveme:

Klíčová 6. kapitola zatím z pochopitelných důvodů chybí. Jejím garantem - a vlastně i garantem celé práce na tomto úkolu - je místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš, který zodpovídá za chod odborného zázemí. Rádi bychom mu na našich webových stránkách při plnění tohoto odborného úkolu pomohli v dobré víře, že mu tím neposkytneme medvědí službu.

Pomoc při plnění tohoto úkolu považuji za jednu z možných forem spolupráce české levice. Myslím si, že konečný výsledek práce TAPu může v praxi znamenat mnohem více než jakákoliv omluva KSČM za minulost. Máte-li k první verzi textu TAPu jakékoliv připomínky, nenechávejte si je pro sebe. Kdo nebude chtít oslovit TAP přímo, může tak učinit anonymně na našich stránkách.

Diskusní příspěvky Vás čtenářů čas od času přepošleme Jiřímu Dolejšovi i Radě TAPu mailem. Ačkoliv nás o to nikdo z nich nepožádal, jsem přesvědčen, že si Vaši věcnou kritiku, popř. různá doplnění přečtou rádi.

Milan Neubert, 5. 1. 2006


První verzi 6. kapitoly si můžete přečíst ZDE.

M. N., 27. 1. 2006