logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 23
21 denni
Max. 647
Prům. 455.6

Nyní si čte web : 65 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Centesimus annus (poznámky)

Vydáno dne 03. 04. 2005 (14771 přečtení)

Poznámky Encykliky papeže Jana Pavla II. z 1. 5. 1991

[1] Lev XIII., enc. Rerum novarum (15. května 1891): Leonis XIII. PM. Acta, XI, Romae 1892, s. 97-144

[2] Pius XI.., enc. Quadragesimo anno (15. května 1931): AAS 23 (1931), s. 177-228; Pius XII., rozhlasové poselství z 1. června 1951: AAS 33 (1941), s. 195-205; Jan XXIII., enc. Mater et Magistra (15. května 1961): AAS 53 (1961), s. 401-464; Pavel VI., apoštolský list Octogesima adveniens (14. května 1971): AAS 63 (1971), s. 401-441

[3] Srov. Pius XI., enc. Quadragesimo anno, 147: l.c.; s. 228

[4] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens (14. září 1981): AAS 73 (1981), s. 577-647; Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis (30. prosince 1987): AAS 80 (1988), s. 513-586

[5] Sv. Ireneus, Adversus haereses, I, 10,1 ; III, 4,1: PG 7, s. 549n, 855n.; S. Ch. 264, s. 154n.; 211, s. 44-46

[6] Lev XIII., enc. Rerum novarum, 35: l.c., s. 132

[7] Srov. např. Lev XIII., enc. Arcanum divinae sapientiae (10. února 1880): Leonis XIII. P.M. Acta, II, Romae 1882, s. 10-40; enc. Diuturnum illud (29. června 1881): Leonis XIII. P.M. Acta, II, Romae 1882, s. 169-297; enc. Libertas praestantissimum (20. června 1888): Leonis XIII. P.M. Acta, VIII, Romae 1889, s. 212-246; enc. Graves de communi (18. ledna 1901): Leonis XIII. PM. Acta, XXI, Romae 1902, s. 3-20

[8] Lev XIII., enc. Rerum novarum, I : l.c., s. 97

[9] Lev XIII., enc. Rerum novarum, 1: l.c., s. 98

[10] Srov. tamtéž, 15: l.c., s. 109 n

[11] Srov. tamtéž, 16: (popis pracovních podmínek); 40 (popis protikřesťanských dělnických organizací): l.c., s. 110n; 136n

[12] Tamtéž, 34; srov. též 20: l.c., s. 130; 114n

[13] Tamtéž, 34: l.c., s. 130

[14] Tamtéž, 27: l.c., s. 123

[15] Enc. Laborem exercens, 1, 2, 6: l.c., s. 578-583; 589-592

[16] Lev XIII., enc. Rerum novarum, 4-12: l.c., s. 99-107

[17] Srov. tamtéž, 7: l.c., s. 102n

[18] Srov. tamtéž, 6-8: l.c., s. 101-104

[19] Srov. Lev XIII.., enc. Rerum novarum, 37-39, 42: l.c., s. 134n; 137n

[20] Tamtéž, 38: l.c., s. 135

[21] Srov. tamtéž, 34-35: l.c., s. 128-129

[22] Tamtéž, 33: l.c., s. 129

[23] Tamtéž, 34: l.c., s. 129

[24] Tamtéž, 34: l.c., s. 130n

[25] Tamtéž, 34: l.c., s. 131

[26] Srov. Všeobecná deklarace lidských práv z r. 1948

[27] Srov. Lev XIII., enc. Rerum novarum, 27: l.c., s. 121-123

[28] Srov. tamtéž, 32: l.c., s. 127

[29] Tamtéž, 32: l.c., s. 126n

[30] Srov. Všeobecná deklarace lidských práv 1948, Deklarace o odstranění všech forem netolerance a diskriminace z důvodů náboženství nebo přesvědčení

[31] Srov. 2. vat. koncil, deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae; Jan Pavel II., List státníkům světa (1. září 1980): AAS 72 (1980), s. 1252-1260; Poselství k Světovému dni míru r. 1988: AAS 80 (1988), s. 278-286

[32] Srov. Lev XIII., enc. Rerum novarum, 3-9, 25-36: l.c., s. 99-105; 130n; 135

[33] Tamtéž, 29: l.c., s. 125

[34] Srov. Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40: l.c., s. 564-569; Jan XXIII., enc. Mater et Magistra: l.c., s. 407

[35] Srov. Lev XIII., enc. Rerum novarum, 20-21: l.c., s. 114-116; Pius XI., enc. Quadragesimo anno, III: l.c., s. 208; Pavel VI., homilie na závěr Svatého roku (25. prosince 1975): AAS: 68 (1976), s. 145; Poselství k Světovému dni míru r. 1977: AAS: 68 (1976), s. 709

[36] Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 42: l.c., s. 572

[37] Srov. Lev XIII., enc. Rerum novarum, 6, 9, 37, 42, 43: l.c., s. 101n; 104n; 130n; 186

[38] 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 2

[39] Enc. Rerum novarum, 3. l.c., s. 99

[40] Srov. Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis. 15, 28: l.c., s. 530; 548n

[41] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens, 11-15: l.c., s. 602-618

[42] Pius XI., enc. Quadragesimo anno, 114: l.c., s. 213

[43] Srov. Lev XIII., enc. Rerum novarum, 26-29: l.c., s. 121-125

[44] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens, 20: l.c., s. 629-632; promluva k Mezinárodní organizaci práce (ILO) v Ženevě (15. června 1982): Insegnamenti V/2 (1982), s. 2250-2266; Pavel VI., projev k téže organizaci (10. června 1969): AAS 61 (1969), s. 491-502

[45] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens, 8: l.c., s. 594-598

[46] Srov. Pius XI., enc. Quadragesimo anno, 14: l.c., s. 178-181

[47] Srov. apoštolský list Arcanum divinae sapientiae (10. února 1880): Leonis XIII. P.M. Acta, II, Romae 1882, s. 10-40; enc. Diuturnum illud (29. června 1881): Acta, II, Romae 1882, s. 269-287; enc. Immortale Dei (1. listopadu 1885): Leonis XIII. P.M. Acta, V, Romae 1886, s. 118-150; enc. Sapientiae Christianae (10. ledna 1890): Leonis XIII. P.M. Acta, X, Romae 1891, s. 10-41; enc. Quod Apostolici muneris (28. prosince 1878): Leonis XIII. P.M. Acta, I, Romae 1881, s. 170-183; enc. Libertas praestantissimum, l.c., s. 212-246

[48] Srov. Lev XIII., enc. Libertas praestantissimum 10: l.c., s. 224-226

[49] Srov. Jan Pavel II., Poselství k Světovému dni míru r. 1980: AAS 71 (1979), s. 1572-1580

[50] Srov. Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 20: l.c., s. 536n

[51] Srov. Jan XXIII., enc. Pacem in terris (11. dubna 1963), III: AAS 55 (1963), s. 286-289

[52] Srov. Všeobecná deklarace lidských práv r. 1948; Jan XXIII., enc. Pacem in terris, IV, l.c., s. 291-296; Závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (CSCE), Helsinky 1975

[53] Srov. Pavel VI., enc. Populorum progressio (26. března 1967), 61-65: AAS 59 (1967), s. 287-289

[54] Srov. Jan Pavel II., Poselství k Světovému dni míru r. 1980: l.c., s. 1572-1580

[55] Srov. 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 36, 39

[56] Srov. Jan Pavel II., posynodní apoštolský list Christifideles laici (30. prosince 1988), 32-44: AAS 81 (1981), 43 I -481

[57] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens, 20: l.c., s. 629-632

[58] Srov. Kongregace pro nauku víry, instrukce o křesťanské svobodě a osvobození Libertatis conscientia (22. března 1986): AAS 79 (1987), s. 554-599

[59] Srov. Jan Pavel II., projev v sídle rady CEAO u příležitosti 10, výročí Výzvy pro Sahel (Ouagadougou, Burkina Faso, 20. ledna 1990): AAS 82 (1990), s. 816-821

[60] Srov. Jan XXIII., enc. Pacem in terris, III: l.c., s. 286-288

[61] Srov. Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 27-28: l.c., s. 547-550; Pavel VI., enc. Populorum progressio, 43-44: l.c., s. 278n

[62] Srov. Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 29-31: l.c., s. 550-556

[63] Srov. Závěrečný akt z Helsink a Vídeňská dohoda; Lev XIII., enc. Libertas praestantissimum, 5: l.c., s. 215-217

[64] Srov. Jan Pavel II., enc. Redemptoris missio, 7 (7. prosince 1990), 7: L'Osservatore Romano 23. ledna 1991

[65] Srov. enc. Rerum novarum, 3-12: l.c., s. 99-107; 131-132

[66] Tamtéž, 18, 19: l.c., s. 111-113n

[67] Srov. Pius XI., enc. Quadragesimo anno, II: l.c.. s. 191; Pius XII., rozhlasové poselství z 1. června 1941: l.c., s. 199; Jan XXIII., enc. Mater et Magistra: l.c., s. 428-429; Pavel VI., enc. Populorum progressio, 22-24: l.c., s. 268n

[68] 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 69, 71

[69] Srov. projev k latinskoamerickým biskupům v Pueble (28. ledna 1979), III, 4: AAS 71 (1979), s. 199-201; enc. Laborem exercens, 14: l.c., s. 612-616; enc. Sollicitudo rei socialis, 42: 572-574

[70] Srov. Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 15: l.c., s. 528-531

[71] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens, 21: l.c., s. 632-634

[72] Srov. Pavel VI., enc. Populorum progressio, 33-44: l.c., s. 273-278

[73] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens, 7: l.c., s. 592-594

[74] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens, 8: l.c., s. 594-598

[75] Srov. 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 35; Pavel VI., enc. Populorum progressio, 19: l.c., s. 266n

[76] Srov. Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 34: l.c., s. 559; Poselství k Světovému dni míru r. 1990: AAS 82 (1990), s. 147-156

[77] Srov. Jan Pavel II., posynodální apoštolská exhortace Reconciliatio et paenitentia (2. prosince 1984), 16: AAS 77 (1985), s. 213-217; Pius XI.., enc. Quadragesimo anno, III: l.c., s. 219

[78] Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 25: l.c., s. 544

[79] Srov. Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 34: Lc., s. 599n

[80] Srov. Jan Pavel II., enc. Redemptor hominis, 15 (4. března 1979): AAS 71 (1979), s. 286-289

[81] Srov. 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 24

[82] Srov. tamtéž, 41

[83] Srov. 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 26

[84] Tamtéž, 36; Pavel VI., apoštolský list Octogesima adveniens, 2-5: l.c., s. 402-405

[85] Srov. Jan Pavel., enc. Laborem exercens, 15: l.c., s. 616-618

[86] Srov. tamtéž, 10: l.c., s. 600-602

[87] Srov. Jan Pavel II., enc. Laborem exercens, 14: l.c., s. 612-616

[88] Srov. tamtéž, 18: l.c., s. 622-625

[89] Srov. Lev XIII., enc. Rerum novarum, 32-33: l.c., s. 126-128

[90] Srov. tamtéž, 27: l.c., s. 121n

[91] Srov. Lev XIII., enc. Libertas praestantissimum, 10: l.c., s. 224-226

[92] Srov. 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 76

[93] Srov. tamtéž, 29; Pius XII., vánoční rozhlasové poselství z 24. prosince 1944: AAS 37 (1945), s. 10-20

[94] Srov. 2. vat. koncil, deklarace o náboženské svobodě Dignitatis humanae

[95] Srov. Jan Pavel II., enc. Redemptoris missio, 11: L'Osservatore Romano, 23.1.1991

[96] Srov. tamtéž, 17: l.c., s. 1572-1580

[97] Srov. Poselství k Světovému dni míru r. 1988: l.c., s. 1572-1580

[98] Srov. 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 26

[99] Srov. tamtéž, 22

[100] Srov. Pius XI., enc. Quadragesimo anno, I: l.c., s. 184-186

[101] Srov. Jan Pavel II., apoštolská adhortace Familiaris consortio, 45: AAS 74 (1982), s. 236n

[102] Srov. Jan Pavel 11., projev ve výkonné radě UNESCO (2. června 1980): AAS 72 (1980), s. 735-752

[103] Srov. Jan Pavel II., enc. Redemptoris missio, 39, 52; L'Osservatore Romano, 23.1.1991

[104] Srov. Benedikt XV., adhortace Ubi primum (8. září 1914): AAS 6 (1914), s. 501n; Pius XI., rozhlasové poselství katolickým věřícím a celému světu (29. srpna 1938) AAS: 30 (1938), s. 309n; Pius XII., rozhlasové poselství celému světu (24. srpna 1939): AAS 31 (1939), s. 333-335; Jan XXIII., enc. Pacem in terris, III; Pavel VI., projev v OSN (4. října 1965): AAS 57 (1965), s. 877-885

[105] Srov. Pavel VI., enc. Populorum progressio. 76-77: l.c., s. 294n

[106] Srov. Jan Pavel II., apoštolská adhortace Familiaris consortio, 48: op. cit., s. 139n

[107] Enc. Rerum novarum, 13: l.c., s. 207

[108] Srov. Jan Pavel II., enc. Redemptor hominis, 13: l.c., s. 283

[109] Tamtéž, 14: l.c., s. 284n

[110] Pavel VI., homilie na závěrečném zasedání 2. vatikánského koncilu (7. prosince 1965): AAS 58 (1966), s. 58

[111] Jan Pavel II., enc. Sollicitudo rei socialis, 41: l.c., s. 571

[112] 2. vat. koncil, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 76; srov. Jan Pavel II., enc. Redemptor hominis, 13: l.c., s. 283

[113] Enc. Rerum novarum, 45: l.c., s. 143

[114] Lev XIII., enc. Rerum novarum, 13: l.c., s. 107

[115] Srov. enc. Sollicitudo rei socialis, 38: l.c., s. 564-566

[116] Srov. tamtéž, 47: l.c., s. 582Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 112 in /var/www/www.sds.cz/htdocs/public/specfce.php on line 438
[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: 1. 5. 1991

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1228 (1228 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.