logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.1
21 denni
Max. 647
Prům. 464.6

Nyní si čte web : 62 uživ.

Okolní události naąima očima

* Profil voliče SDS

Vydáno dne 12. 05. 2007 (7634 přečtení)

Na přelomu listopadu a prosince 2003 se konal sociologický průzkum, vedený Klubem sociologů a psychologů (KSP), v němž byla mimo jiné uzavřená otázka ohledně voleb do Evropského parlamentu. S ohledem na spolupráci mezi Společností pro evropský dialog (SPED) a KSP byla jednou z možných odpovědí i Strana demokratického socialismu.

Průzkum probíhal formou dialogu vyškoleného tazatele s respondentem; dotazník obsahoval celkem 29 strukturovaných otázek, z toho 5 identifikačních. Dotázáno bylo více než 1000 respondentů, což umožnilo jak kvantifikovat preference SDS, tak provádět srovnání s ostatními skupinami. Volební preference SDS leží v souladu s naším dlouhodobým očekáváním kolem 0,8%, odhad volebního výsledku je asi 1,2%. Zajímavější je ale charakteristika voliče SDS.

Voličská základna SDS pokrývá rovnoměrně celé území České republiky; výjimkou je silnější pozice ve Středočeském kraji. Většina našich voličů je z vnitrozemí – v hraničních oblastech dominuje KSČM. Mezi voliči jsou zastoupeni rovnoměrně muži i ženy, jejich věk je rovněž rovnoměrně mezi 30 a 60 lety. Někteří se hlásí k dělnickým profesím, ale většina se považuje za jiné zaměstnance. Třetina je vyučená, třetina má maturitu a třetina vysokoškolské vzdělání. Nikdo z dotázaných příznivců SDS nebyl členem žádné politické strany.

Volič SDS se subjektivně hlásí k levici, avšak s různou intenzitou, rovnoměrně od středu s dosahem až ke krajní levici. V průměru je to pozice přesně uprostřed mezi voliči KSČM a ČSSD. Jeho vztah k těmto stranám je však rozdílný. Vůči ČSSD zaujímá relativně stejnorodé rezervované, mírně odmítavé stanovisko, zatímco vztah ke KSČM je mnohem bohatší od bezvýhradné podpory až k velmi rezervované pozici, přičemž u většiny jde o pozitivní vztah s výhradami. Překvapením je stejnorodý neutrální postoj k ODS.

Levicově orientovaní respondenti dostali otázku týkající se možností spolupráce levice v České republice. Polovina z nich považuje za podstatné, aby spolupráci levice iniciovala KSČM, čtvrtina si myslí, že by se měly malé strany a hnutí sjednocovat a jen 9% je toho názoru, že žádné širší levicové hnutí není třeba vytvářet. Oproti těmto názorům všichni levicově ladění voliči SDS považují za nutné, aby spolupráci iniciovala KSČM.

Myšlenku evropské integrace podporuje mírná většina voličů SDS, ale celá třetina si není jista. I zde leží střední pozice mezi odmítavým stanoviskem voličů KSČM a podporujícím stanoviskem ČSSD, ale rozptyl názorů je výrazně vyšší. V souladu s celým vzorkem respondentů platí i pro SDS zásada, že integraci podporují více voliči s vyšším vzděláním.

Pokud jde o důsledky vstupu do Evropské unie pro Českou republiku, je stanovisko voličů SDS téměř identické s voliči KSČM, pokud jde o otázku bezpečnosti země (nezvětší se), částečné ztráty suverenity, možnosti lepšího pracovního uplatnění (nezlepší se), zvyšování cen či volného pohybu po EU. Jejich stanovisko je naopak bližší stanovisku ČSSD, pokud jde o hospodářství (nečeká se tolik problémů) nebo kulturu (neočekává se ztráta kulturní svébytnosti). V otázkách právních a sociálních jistot, ekonomických výhod, nezaměstnanosti a celkové životní úrovně leží stanovisko voličů SDS mezi stanovisky KSČM a ČSSD. Oproti oběma těmto stranám však voliči SDS hodnotí jinak možnost snížení korupce (téměř vylučují) a neočekávají tak velký příliv cizinců do ČR.

Pokusíme-li se o analýzu očekávání důsledků vstupu ČR do EU, musíme především konstatovat, že nejsme schopni rekonstruovat příčinné vztahy, ale pouze vysledovat korelace přístupů jednotlivých respondentů. Zvolili jsme hladinu významnosti 5%. V tomto smyslu ti voliči SDS, kteří očekávají větší hospodářské problémy, očekávají současně nižší právní jistotu, větší ztrátu suverenity, větší ohrožení sociálních jistot a větší ztrátu kulturní svébytnosti. Druhým markantním vztahem je soulad očekávání ekonomických výhod se zvýšením životní úrovně a větším přílivem cizinců. Konečně třetím (relativně triviálním) vysledovatelným vztahem je souvislost mezi očekáváním růstu nezaměstnanosti spolu s nižším pracovním uplatněním. Zvolená hladina významnosti nám neumožňuje další závěry. Pro úplnost je třeba poznamenat, že ani podpora myšlence evropské integrace nekoreluje jednoznačně s očekávanými pozitivními znaky po vstupu ČR do EU.

Respondenti byli dotázáni i na jejich očekávání přínosu členství v EU pro ně osobně. Pro voliče SDS byl relativně významný pocit nejistoty v zaměstnání i očekávání nižšího osobního bezpečí, současně však i malá obava ze snížení životní úrovně a nevíra v růst jejich platu. Prokazatelně závislými prvky u voličů SDS byl pouze pocit nejistoty v zaměstnání a nižší osobní bezpečí.

Průzkumem se dále ukázalo, že volič SDS má nadprůměrný zájem o diskuse týkající se Evropské ústavní smlouvy. Referendum o ústavě podporuje v rámci průměru podobně jako ČSSD (významně méně než KSČM), ale z více než 50% dosud není rozhodnut, jak bude hlasovat. Zde se výrazně liší od příznivců jak KSČM (převládá proti), tak ČSSD (převládá pro).

Nadprůměrné znalosti prokázal volič SDS i pokud jde o Světové a Evropské sociální fórum. Mezi přívrženci ostatních stran i nerozhodnutými měl nejnižší procento neinformovanosti (13%) a nejvyšší procento (38%) se domnívá, že se jedná o prospěšnou aktivitu. Nejhorší výsledky má v tomto ohledu překvapivě skupina přívrženců Strany zelených.

Zajímavá byla odpověď na otázku, které mezinárodně politické orientaci ČR by dali respondenti přednost. 50% uvedlo Evropskou unii, 7% Rusko, 6% USA, jiné země 11% a 26% se nemohlo rozhodnout. Výsledky uvádí tabulka:


 

EU

Rusko

USA

jiné

neví

ČSSD

69%

4%

3%

6%

17%

KDU-ČSL

84%

0%

4%

4%

8%

KSČM

33%

21%

1%

16%

27%

ODS

69%

1%

19%

6%

5%

US-DEU

61%

0%

26%

13%

0%

SZ

57%

2%

7%

5%

29%

SDS

63%

0%

0%

25%

13%

jiná

50%

0%

17%

11%

22%

neví či nepůjde

42%

3%

3%

12%

40%

průměrně

50%

7%

6%

11%

26%

Zajímavý je rovněž postoj voličů SDS k problematice cizinců v ČR. V porovnání s KSČM a ČSSD spíše připouštějí nutnost přijímat více cizinců kvůli bídě, nemyslí si tak intenzivně, že žadatelé o azyl u nás žijí na naše náklady, více než ostatní připouštějí, že cizinci obohacují náš život. Stejně jako ostatní si myslí, že by se měli cizinci více přibližovat našim zvyklostem. Přesto však téměř jednotně prohlašují, že počet cizinců v ČR by se měl snížit.

Pokud jde o reformu financí, vnímají voliči SDS nedostatek financí jako částečně kritický. Postup vládní koalice chápou jako spíše až úplně nesprávný. Jsou proti rovnoměrné zátěži občanů i proti půjčkám – stát by měl podle nich brát finanční prostředky od bohatých, měl by šetřit a hledat jiné zdroje.

Konečně posledním zajímavým aspektem je sebeidentifikace respondenta s okolím. Jen 63% se identifikovalo s obcí či městem (u KSČM a ČSSD je to shodně 80%), 20% s okresem či krajem (KSČM i ČSSD jen 10%). Jen pro dokreslení – s ČR se identifikovalo celkově 8% respondentů, s Československem 4% (i tady existoval jeden volič SDS).

Milan Neubert, 27. prosince 2003, interní dokument SDS[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.