logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.7

Nyní si čte web : 40 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Pád komunismu (2)

Vydáno dne 23. 02. 2009 (6396 přečtení)

Pokračování textu E. Cromeho. První část ZDE.

Problém perspektivní změny
Východ Evropy se konečně zase stal periferií Západu, kterou byl již před socialistickými revolucemi. Otázka, která se v této souvislosti často klade, je, zda to muselo nutně přijít  takovým způsobem. Roli zde jistě hrály různé faktory. Jedním byl ten, že byl hospodářsky stále přítomný světový kapitalistický systém (Wallerstein, 2002). Když chtěly v osmdesátých letech státy RVHP mezi sebou vyměňovat nedostatkové zboží, činily to také mezi sebou na základě aktuálních cen na světových trzích v dolarech. A mnozí ekonomové to velebili jako vymoženost. Od padesátých  let zdůrazněná idea, že vznikl vlastní světový hospodářský systém socialismu, který je odlišný od systému kapitalistického, ztroskotala již dříve, něž tento „reálný socialismus“ zanikl. A „reálný socialismus“ byl považován také v hlavách mnoha stranických a státních kádrů za ztroskotaný. To zesílilo přijetím Leninovy myšlenky o nutně vyšší  produktivitě práce – poněvadž tato byla nižší, nemohl mít tento socialismus převahu. Nebyla dokonce použita jiná kritéria alternativního života. Chtěli porazit kapitalismus na svém vlastním poli, za daných společenských podmínek to ovšem přirozeně být nemohlo. Zároveň ovšem působil demokratický deficit, který již v roce 1918 identifikovala Rosa Luxemburgová. Ani ve sféře politických rozhodování, ani ve sféře samotné hmotné výroby nebyli dělníci pány poměrů, které svým jménem vytvořili. Proto neviděli v oné krizi kolem roku 1989 žádný důvod hájit  socialistické cíle. Naopak: často to byli dělníci, kteří v oněch prvních svobodných volbách volili konzervativně, od tržního hospodářství očekávali zlepšení svých životních poměrů. A protože porovnávací rovina nebyla situací dělníků v Rusku před rokem 1917 nebo situací dělníků v Indii a Brazílii, nýbrž těch v západní Evropě, doufali tam v podobné životní poměry. To, že sociální podmínky v západní Evropě byly vynuceny tamějším  bojem dělníků a také konkurencí s „reálným socialismem“, platilo jako komunistická propaganda. Teprve nyní, kdy se mnohé z toho demoluje také v západní Evropě, se znovu objevuje tato myšlenka, teď ovšem zatím bez následků.
Zdrženlivost dělníků ulehčovala bývalým stranickým a státním funkcionářům chovat se především jako faktičtí disponenti výrobních sil a sjednat s reprezentanty opozice a mezinárodního kapitálu odpovídající dohody o rozdělení výrobního kapitálu (všude tomu tak bylo s výjimkou NDR). Protože se ve svých hlavách rozloučili s myšlenkou socialismu, učinili to také tak v praxi. A činili to často s horlivostí novopečeného konvertity. Nakonec byli hrdi na to, že patří k nové třídě vlastníků kapitálu.
Propagandistické centrály mezinárodního kapitálu přešly na podzim roku 1989 samy na to, že interpretovaly změnu poměrů ne jako vítězství demokracie, nýbrž jako „vítězství tržního hospodářství“ nad centrálním plánovaným hospodářstvím. Tím měla být ona idea, která by řešila problém demokracie kapitalistických poměrů, v zárodku udušena a připravena cesta celosvětové expanzi kapitalismu. Nemělo by být možné, aby demokracie jako „sociální demokracie“ ve smyslu Rosy Luxemburgové byla myšlena bez kapitalismu. To je výzva pro 21. století. 
Mnoho vymožeností třídního boje v západní Evropě – práva vstupovat do odborů, tarifní práva, právo na práci – jsou ve východní Evropě pokládány za diskreditované, za přežitek komunismu, zatímco jsou přece primárními pracovními právy, která je třeba neustále znovu obhajovat. Nejen stalinský způsob vlády udělal socialistické myšlence ve východní Evropě špatnou pověst, nýbrž antisocialistická interpretace je také výsledkem změn poměrů v letech 1989 / 1991.
Přeměna autoritativního socialismu na socialismus demokratický se ve východní Evropě v letech 1989 / 1991 nezdařila. Je to historicky dodnes nevyřešený problém.

Závěr
Komunistický systém moci tak, jak vznikl od roku 1917 za zvláštních historických okolností po ruské říjnové revoluci, se ukázal jako slepá ulička. Byl špatnou odpovědí na správnou otázku: na otázku ohledně řešení sociální otázky, jak ji nezbytně nutně a neustále předkládá kapitalismus a na otázku ohledně veškerých jejích projevů v politice, kultuře, v otázce rovnosti pohlaví, ekologii atd. Dějiny lidstva jsou novým způsobem opět otevřené. Máme co do činění s novými sociálními a politickými boji, jejichž výsledek závisí na nové konstelaci sil v 21. století.

Esej z knihy „Sozialismus im 21. Jahrhundert, Zwölf Essays über die Zukunft“, autor Erhard Crome, vydáno BerlinKarl Dietz Verlag, 2006
Texty Nadace Rosy Luxemburgové (Rosa Luxemburg Stiftung), Berlin – sv. 17
Přeloženo s podporou RLS v rámci společného projektu SPED (Společnost pro evropský dialog) a Rosa Luxemburg Stiftung, přeložila Barbora Molnárová

 [Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Erhard Crome | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.