logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 8.8
21 denni
Max. 330
Prům. 216.2

Nyní si čte web : 126 uživ.

* Společné prohlášení arabských komunistických stran

Vydáno dne 28. 04. 2011 (4595 přečtení)

Arabské komunistické strany Sýrie, Egypta, Libanonu, Jordánska a Strana palestinského lidu se sešly, na okraji XI. sjezdu Syrské KS, v Damašku 17. března za účelem prodiskutování nové revoluční situace v arabském světě - vzniklé v důsledku úspěchu revolucí egyptského a tuniského lidu při odstranění diktatur.

Zástupci zúčastněných stran se vyjádřili i k rozpoutání lidových revolucí v Libyi a Jemenu, žádajících odstranění diktátorských režimů a zesílení povstání a lidového odporu v Bahrajnu, Jordánsku, Iráku, Libanonu, Maroku, Alžírsku a dalších arabských zemích, zejména v oblasti zálivu, usilujícího o radikální a strukturální reformy režimů ve směru rozšiřování demokratických svobod, především svobody založení politických stran, svobody slova, zrušení výjimečného stavu, změny sociálně-ekonomické politiky opírající se o neoliberalismus, který byl příčinou zachování závislosti a zaostalosti. Tato situace vyžaduje kvalitativní změnu v arabské oblasti odstraňující dlouhé dekády utrpení arabských národů autoritářstvím, zaostalostí, podřízením americké a sionistické hegemonii a rozpoutáním sektářských konfliktů, které ohrožují mnoho arabských zemí rozdělením a marginalizací.

Bouře a revoluce nejen otřásají trůny reakce, tyranství a korupce, ale vracejí arabské národy do pozic pokrokového boje, potvrzují aktuálnost a životaschopnost pojetí lidových revolucí, které bylo pohřbeno ze strany ideologů kapitalistické globalizace. Prokazují schopnost arabských národů rozbít bariéru strachu a vymáhat svá práva kultivovaným způsobem, což inspiruje všechny národy světa a vede k přehodnocení mnoha otázek, které povedou ke změně mnoha koncepcí a pojetí v soudobém sociálně-revolučním myšlení.
V rámci debaty o této situaci setkání arabských KS potvrdilo následující:
1) Revoluce tuniského a egyptského národa, jejíž jiskru zapálila mládež a zúčastnila se jí dělnická třída, chudá a střední vrstva, je lidovou demokratickou revolucí, v níž se prolínají demokratické, sociální a národní úkoly. Byla vedena proti autoritářským, spojeneckým režimům USA a světového imperialismu, proti jejích represivní politice, falšování vůle národů, ponižování lidské a národní důstojnosti, proti jejich sociálně-ekonomické politice, která je nepřátelská zájmům dělnické třídy a lidových mas. Proti politice, která vedla k převládání mafiánské, parazitní a zlodějské buržoazie, která uloupila bohatství národa a zkorumpovala veškeré aspekty života země. Proti neoliberální politice vnucované ze strany kapitalistických mezinárodních institucí, která vedla ke zbídačování, hladovění a marginalizaci převážné většiny národa - dělníků a všech pracujících.
Setkání zdůraznilo, že tyto revoluce vyžadují, vzhledem k vynalezeným formám, heslům a použitým moderním prostředkům při organizaci a mobilizaci mas a jejich přínosu z hlediska iniciativní role mládeže, aby se jim komunistické strany a pokrokové síly více věnovaly studiem a analýzou, a to pro lepší využití jejich lekcí a zkušeností při dialektickém spojení sociálních, národních a demokratických úkolů, uvědomění rizik, kterým čelí, za účelem zajištění jejich kontinuity a realizaci svých cílů v komplikovaném, kritickém a přechodném období. Toto období vyžaduje vytvoření levicových a pokrokových front, větší pozornost ohledně plánů kontrarevoluce, při které se spojují síly vnitřní reakce, některé strany politického islámu a zbytky starých pořádků se světovým imperialismem k reprodukci politiky a orientace starého režimu v nové podobě.
2) Představitelé arabských komunistických stran zúčastnivších se tohoto setkání zasílají svůj pozdrav revoluci libyjského hrdinného lidu a vyjadřují svoji podporu pro jeho boj za odstranění zabijáka Kaddáfího, který neváhá, kvůli udržení své moci, likvidovat svůj národ tanky, letectvem a raketami, a zodpovídá svými zločiny proti lidskosti za otevření brány před zahraniční intervencí, kterou tvrdě odsuzujeme, neboť s sebou nese velká rizika pro národy oblasti... Zároveň zasílají svůj pozdrav revoluci jemenského lidu za odstranění krvavého režimu Aliho Sáliha, jenž páchá masakr na svém národu, který trvá na pokračování boje za uskutečnění cíle revoluce přes veškeré oběti. Setkání zdůraznilo, že tyto fašistické režimy nesmějí pokračovat ve vládě na troskách svých zemí a na tělech svých národů. Toto setkání věří, že tyto režimy nutně skončí, podobně jako všichni předchozí tyrani, na smetišti dějin.
3) Setkání odsoudilo intervenci Saúdské Arábie a dalších zemí zálivu k potlačování povstání bahrajnského lidu a jeho legitimního práva na uskutečnění radikální demokratické změny. Zároveň potvrdilo svoji podporu boji iráckého lidu za ukončení americké okupace i svoji solidaritu s Iráckou KS vůči útoku vlády Málikího, která zavřela její sídla a zakázala jí využít svého práva na výzvu iráckého lidu k demonstraci za obranu sociálních práv a odpor proti nebezpečím sektářského a etnického rozdělení.
4) Setkání vyjádřilo svoji solidaritu s jordánským lidem a s bojem jeho vlasteneckých a pokrokových sil za reformu politického systému a změnu sociálně ekonomické situace, kterou silně trpí jordánský lid.
5) Setkání vyjádřilo svoji solidaritu s bojem Libanonské KS, lidového a mládežnického hnutí v Libanonu, za ukončení sektářského a zavedení sekulárního a demokratického systému, aby občanství představovalo jedinou cestu k odstranění všestranné krize v Libanonu a jeho posílení při konfrontaci s imperialistickými a sionistickými plány a obraně národní libanonské rezistence.
6) Účastníci setkání mají za to, že nové podmínky tvoří vhodnou situaci k začátku ukončení rozštěpení v řadách palestinského lidu a navrácení jeho národní jednoty. V této souvislosti lze říci, že připravenost předsedy Mahmúda Abbáse navštívit Gazu je krokem ve správném směru. Komunistické strany zúčastněné na tomto setkání potvrzují kontinuitu své podpory pro boj palestinského lidu za ukončení izraelské okupace, vytvoření národního nezávislého plně suverénního státu s Jeruzalémem jako hlavním městem, zajištění práva návratu palestinských uprchlíků do své vlasti a odstranění všech osad vybudovaných na okupovaných územích, zdůrazňují nutnost vyvíjení tlaku k uznání nezávislého státu Palestiny ze strany OSN a všech zemí světa a vyjadřují svoji solidaritu s palestinským postojem odmítajícím tzv. stát s prozatimními hranicemi.
7) Účastníci setkání mají za to, že nová situace povede k rozpadu arabského oficiálního systému, k prohloubení krize světového imperialismu pod vedením USA a sionismu, což povede k tomu, že všemi způsoby bude usilovat o obejití a sevření arabských revolucí ve spolupráci se svými spojenci ze zbytků reakčních režimů a místních zastánců kontrarevoluce. Světový imperialismus vytvoří nové spojenectví ve spolupráci se silami, které budou prosazovat sociální a ekonomickou politiku rozpadlých režimů a ekonomický mechanismus neoliberalismu. Tyto síly se budou snažit rozpoutat sektářské konspirace, rozštěpit řady těch sil, které chtějí změnu, zejména mládeže. Revoluční levicové a pokrokové síly, které jsou si vědomy těchto rizik, budou usilovat o vytvoření nového arabského řádu založeného na základě respektu vůle národů, ochrany arabského bohatství před loupeží a korupcí a uskutečnění všestranného rozvoje v rámci arabské integrace a konfrontace agresivních projektů imperialismu a sionismu.

Ať žije boj arabských národů za svobodu, spravedlnost a lidskou důstojnost!

Damašek, 17. 3. 2011

Přeložil Hassan CharfoCelá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.