logo SDS
Dnešní datum: 09. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 4.2
21 denni
Max. 490
Prům. 294.1

Nyní si čte web : 16 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Co kdyby i chamtiví bohatci platili svůj podíl?

Vydáno dne 25. 04. 2012 (4315 přečtení)

Osm věcí, které byste měli vědět o bohatství a chudobě v USA
17. dubna 2012

Amerika je na rozcestí. Nejsme státem, který se potápí. Nečelíme obrovské finanční krizi přesto všechno, co nám politici a komentátoři vykládají. Nejsme další Řecko.

Naopak, máme problém enormní koncentrace bohatství - a to je problém, který musíme řešit pro naše dobro. Jsme bohatý národ, ale přitom to tak nevypadá, protože naše bohatství je koncentrováno jen v malém počtu rukou. To je americké neštěstí.

Ale moment! Copak bohatství nepatří superboháčům? Nezískali ho poctivě a spravedlivě? Nebylo tomu tak vždycky?

Kdepak. Objem bohatství, které plyne superboháčům, je dán naší vnitřní politikou. Je to o tom, jak se rozhodujeme sdílet naši produktivitu.

Produktivita a bohatství národa

Naše země je bohatá, protože je enormně produktivní, změříme-li to objemem výroby na hodinu práce. Čím větší je náš celkový výkon za pracovní hodinu, tím více naše ekonomika produkuje a tím jsme bohatší ... nebo bychom alespoň měli být. Není to ideální měřítko, protože nebere do úvahy naše životní prostředí, zdravotní stav nebo celkovou životní pohodu. Ale je to dostatečné měřítko našeho kolektivního úsilí, zkušeností, znalostí, úrovně organizace práce a produkční kapacity. Jak ukazuje horní čára na grafu nahoře, byli jsme schopni produkovat od druhé světové války stále více a více. Je to pozoruhodný výkon.

Od roku 1947 do poloviny sedmdesátých let jsme sdíleli poměrně férově plody naší produktivity s pracujícími. Rostla produktivita a rostly i reálné mzdy pracujících (viz dolní čára na grafu) - představuje průměrnou týdenní mzdu podřízených pracujících, kteří tvoří asi 80 % celkových pracovních sil). To nebyl socialismus. Stále jsme měli mnoho bohatých, kteří si brali významný podíl výsledků růstu produktivity). Ale většina tohoto bohatství se vracela zpátky do ekonomiky zdaněním příjmu, které se mezi roky 1947 a 1980 pohybovalo mezi 70 a 91 procenty (!) příjmů, vyšších než 3 miliony dolarů ročně (přepočteno na dnešní hodnotu dolaru). Většina těchto peněz byla použita na vybudování naší dopravní a znalostní infrastruktury a na vítězství ve Studené válce. Odbory byly politicky podporovány a reálné mzdy pracujících plynule rostly i po započtení inflace. Wall Street byl tvrdě kontrolován a střední třídy bohatly jako nikdy dříve.

Pak se cosi stalo.

Nebyl to Boží zásah, ani slepý vliv technologického růstu nebo tajemné tržní síly. Ani bohatí se nestali mimořádně vychytralými. Jen političtí hybatelé se uprostřed sedmdesátých let rozhodli, že deregulace a snižování daní se stane příkazem dne. Vznikla představa, že pokud superbohatým snížíme daně a přestaneme regulovat ekonomiku (a hlavně Wall Street) zvýší se enormně investice a všichni budou happy. Ovšem, jak vidíme z grafu, růst průměrné mzdy pracujících se zastavil a dokonce začal klesat. Plody rostoucí produktivity přestaly být rovnoměrně sdíleny. Nůžky mezi oběma čarami (představující biliony dolarů ročně) se rozevřely skoro cele ve prospěch superbohatých. Bohatství národa skokem vzrostlo, ale nikoliv náhodou, ale politikou "chamtivost se vyplatí", která nahradila původní "americký sen".

Co je to "bohatství" a čí je?

Bohatství nebo čistá cena je celková hodnota toho, co vlastníte (aktiva) po odečtení celkové hodnoty vašich dluhů (pasiv). Naše celkové bohatství je skutečně obrovské. Mluvíme o skutečně velmi vysokých číslech. Na konci roku 2011 měly domácnosti USA 30 bilionů dolarů v aktivech a 13,6 bilionů dolarů pasiv, což představuje 16,4 bilionů dolarů v čisté ceně. Co to představuje? Vychází z toho průměr 141 tisíc USD na jednu domácnost - čistého bohatství bez dluhů.

Jenže počítání v průměrech je silně zavádějící, protože bohatství je koncentrováno u vysokých hodnot. Tady je několik údajů, nad kterými vylézají oči z důlků:

  1. Počet domácností s čistým bohatstvím 1 milion dolarů nebo více vzrostl mezi lety 1983 a 2007 o 202 procent.
  2. Počet domácností s čistým bohatstvím 5 a více milionů dolarů vzrostl v tomto období o 494 procent.
  3. Počet domácností s deseti miliony dolarů vzrostl o 598 procent!
  4. Máme nyní více než 464 tisíc domácností s majetkem nad 10 milionů dolarů.
  5. Ovšem dolních 40 procent amerických domácností má celkové čisté bohatství skoro nulové (2 procenta).
  6. Pokud vyhodnotíte cenu našich nemovitostí, má dolních 40 % Američanů celkově záporné bohatství 1 % - což znamená, že dluží více, než jakou cenu mají jejich aktiva.
  7. Současně v držení horního 1 % domácností je 34,6 % našeho celkového bohatství a 42,7 % všech aktiv (bez započtení nemovitostí).
  8. To znamená, že horní jedno procento obyvatelstva vlastní čisté celkové bohatství v hodnotě asi 5 700 000 000 000 USD (tedy 5,7 bilionu dolarů).

Proč potřebujeme daň z finančních transakcí

Většina Američanů žije z výdělku, který je zdaněn již před výplatou. Nedostanete výplatu bez zdanění. Superbohatí ovšem dostávají většinu svých příjmů z finančních investic, které jsou zdaňovány nízkými procenty a které je možno od daní osvobodit množstvím odečtů a výjimek. Znamená to, že superbohatí žijí podle jiné daňové stupnice než my ostatní. Proto superbohatí Američané platí nižší daně než jejich služebnictvo. To je také důvod, proč se zdá, že naše vláda dostává hladový daňový příjem. Pokud chceme živou ekonomiku a kvalitní investice do naší veřejné infrastruktury, měli by bohatí platit o hodně více - tak, jak tomu bylo v poválečném období.

Na začátek bychom potřebovali daň z finančních transakcí, což by měla být daň z jednoho každého finančního obchodu - od obchodu s akciemi až po futures a po ostatní finanční deriváty. Protože superbohatí vlastní většinu akcií, tato daň by postihla jejich přehnané obchodování a enormní zisky. Nejenom že by tato daň přinesla 150 miliard USD ročně do federální pokladny, ale omezila by finanční hazardní spekulace, které srazily ekonomiku v r. 2007. Měli bychom tomu říkat daň z toxického finančního odpadu.

Majetková daň pro zlepšení našeho veřejného blaha

Finsko, Francie, Island, Lucembursko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko mají menší majetkové daně a Velká Británie má daň z finančních transakcí již celá tři století. Měli bychom je následovat. Majetková daň ve výši 1 až 3 procenta při možnosti odečtu až do výše 1 milionů USD by postihla jen nejvyšší jedno procento poplatníků a dala by státu příjem něco mezi 50 až 150 miliardami dolarů ročně. Pro superbohaté by to byly drobné.

Krása daně z majetku je to, že z ní nejde uniknout. Vaše aktiva (zahrnující jak aktiva tuzemská, tak zahraniční) a vaše závazky jsou snadno vyčíslitelné. Je snadné zjistit podvodníky. Je snazší tlačit na informace ze zahraničí, kde by se pokoušeli prát špinavé peníze našich superboháčů. Není zde úniku, kromě toho, že by se superboháči vzdali našeho občanství.

I Ronald McKinnon, konzervativní ekonom, který píše do Wall Street Journal (“The Conservative Case for a Wealth Tax”), obhajuje majetkovou daň pro superbohaté:

Abychom měli férovější daňový systém, měli bychom zavést novou federální majetkovou daň jako doplněk daně z příjmu. Na rozdíl od stávající daně z příjmu, by se majetková daň neřídila tím, jak je definován příjem. Naopak, požadovala by, aby domácnost uvedla všechny své aktiva, jako domácí, tak zahraniční, dejme tomu k 31. prosinci příslušného daňového roku. Při velkém odečtu 3 miliony USD by to vyřadilo z tohoto zdanění více než 95% obyvatelstva a mohla by být zavedena rovná dejme tomu 3 % z bohatství.

Ve spojení s daní z finančních transakcí bychom získali každý rok více než 200 až 300 miliard USD, se kterými bychom mohli rekonstruovat naši chátrající infrastrukturu, zajistit vyšší vzdělání pro naše děti, eliminovat velkou zátěž studentů půjčkami na studium a zaměstnat další miliony dnes mizerně placených učitelů. Významně by se snížila nezaměstnanost a hysterie z deficitů by zmizela jako pára nad hrncem.

Můžeme bědovat nad špatným rozdělením příjmů, jak dlouho chceme. Můžeme láteřit nad naším jedním procentem zbohatlíků a nad tím, jak uchopili politickou moc. Ale nepomůže to, pokud nevytvoříme masové hnutí, které bude požadovat slušný podíl z bohatství, které svou produktivitou vytváří.

To 1 procento nevzniklo proto, že to jsou skvělí podnikatelé, nebo protože jsou mnohem chytřejší než my ostatní. Vznikli proto, že si zajistili daňové úlevy pro superbohaté a vymohli si deregulaci Wall Streetu. Toto dvojí politické rozhodnutí nasypalo peníze do jejich kufrů a zmrazilo naši střední třídu. Tato politika rovněž vede naši ekonomiku do krachu a likviduje pracovní místa pro miliony Američanů.

Daň z finančních transakcí ve spojení s majetkovou daní nás přivede zpět k dobám, kdy střední třída rok od roku rostla. Přivedla by Američany zpět do továren a přitiskla by naši nohu na krk Wall Streetu - kde by pro dobro nás všech měla už dávno být.

Ale víme, že to nepůjde snadno. Superboháči se cítí oprávnění shrábnout vše, na co dosáhnou. To znamená, že se musíme organizovat jako nikdy dříve a bojovat jako o život. Doufejme, že 99 % procent z nás to chápe, je připraveno a chce to.

Les Leopold je provozním ředitelem Labor Institute and Public Health Institute (Institut práce a zdraví v New Yorku, a autorem The Looting of America: How Wall Street's Game of Fantasy Finance Destroyed Our Jobs, Pensions, and Prosperity—and What We Can Do About It [Vyloupení Ameriky: Jak finanční hra Wall Streetu zničila naše zaměstnání, penze a prosperitu - a co proti tomu můžeme udělat](vydal Chelsea Green, 2009).

Překlad: onlooker[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Les Leopold | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1884 (1884 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1437 (1437 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1489 (1489 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
966 (966 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1588 (1588 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1438 (1438 hl.)
Prohnilý humanismus !!
967 (967 hl.)

Celkem hlasovalo: 9769


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.